הסבר משפטי מפורט: כך תכנון מס נכון בהיבט המשפחתי יחסוך לך כסף!

חייגו לייעוץ אישי: 050-808-6488 הייעוץ ניתן על ידי מומחה בענייני מיסוי
 דיני מיסים ועבירות מס – עורך דין לשירותך
חוות דעת מקצועית בענייני מיסוי:
שם מלא
מספר טלפון
פניה למומחה במיסים >>

מידע מקיף אודות תכנון מס בתא המשפחתי


דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (1) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 1 reviews

Hebrew

כאשר מדובר בחישוב מס ההכנסה אשר חל על הכנסותיהם של שני בני זוג, ישנן שתי שיטות חילופיות לחישוב מס זה וחשוב לתכנן את המס כך שתיבחר עבורך השיטה הטובה ביותר:

 • חישוב מס מאוחד: במסגרת חישוב זה רואים לצרכי מס את הכנסת שני בני הזוג כהכנסה אחת של התא המשפחתי וממסים אותה במאוחד על פי שיעורי המס שחלים עליה. שיטה זו מביאה להגדלת נטל המס המוטל על בני הזוג.
 • חישוב מס נפרד: במסגרת חישוב זה רואים לצרכי מס את הכנסת שני בני הזוג כשתי הכנסות נפרדות וממסים אותן בנפרד, לפי שיעורי המס שחלים על כל אחת מהן. שיטה זו מביאה להקטנת נטל המס המוטל על בני הזוג.

נכון לנובמבר 2016, פקודת מס הכנסה מחילה את שתי שיטות המס הללו על בני הזוג, בהתאם לנסיבות וזאת כפי שיפורט להלן.

סעיף 65 לפקודה קובע את העיקרון הכללי לגבי חישוב המס של שני בני זוג ולפיו יש לבצע חישוב מס מאוחד של הכנסות בני הזוג. זאת באופן לפיו יראו את הכנסות שניהם כהכנסה חייבת של אחד מבני הזוג, שייקרא בן הזוג הרשום והיא תחויב על שמו.  

סעיף 66(א) לפקודה קובע את החריג לכלל זה ולפיו בתנאים מסויימים ניתן לבקש מרשות המסים לערוך חישוב מס נפרד לגבי ההכנסות של כל אחד מבני הזוג, דבר שכאמור יביא להפחתת נטל המס המוטל עליהם. לשון סעיף זה קובעת כי בן הזוג שאיננו בן הזוג הרשום רשאי לתבוע שייערך לו חישוב נפרד של המס על הכנסתו מיגיעה אישית, אשר כוללת בין היתר, הכנסות מעסק, ממשלח יד ומעבודה והכל בכפוף לתנאי הסעיף.

66(ד) לפקודה קבע בעבר ועד לסוף שנת 2013, את החריג לחריג זה ולפיו ניתן לערוך חישוב מס נפרד לבני הזוג רק במידה ואין תלות בין מקורות ההכנסה שלהם, כלומר, רק במידה ואין להם מקור הכנסה משותף. כתוצאה מכך, בני זוג אשר עבדו באותו מקום יחדיו היו ממוסים באופן מאוחד.

אולם, במסגרת תיקון 199 לפקודה, אשר נכנס לתוקף ביום 11.2014 ואילך, תוקן סעיף 66(ד) לפקודה באופן אשר קבע כי ניתן לערוך חישוב מס נפרד גם לגבי בני זוג שיש להם מקור הכנסה משותף, אך זאת בכפוף לקיומם של שלושת התנאים המצטברים הבאים:

 • יגיעתו האישית של כל אחד מבני הזוג נדרשת לייצור ההכנסה ממקור ההכנסה המשותף.
 • כל אחד מבני הזוג מקבל הכנסה התואמת את תרומתו לייצור ההכנסה ממקור ההכנסה המשותף ועומדת ביחס ישיר לתרומתו לייצור ההכנסה כאמור.
 • אם ההכנסה מופקת בבית המגורים של בני הזוג - בית המגורים משמש כדרך קבע את מקור ההכנסה המשותף ומרבית פעילות מקור ההכנסה האמור נעשית בבית המגורים.

סעיף 66(ד)(2) לפקודה מגדיר מקור הכנסה משותף כמקור הכנסה של בן זוג התלוי במקור ההכנסה של בן הזוג השני.

הרקע לתיקון סעיף 66(ד) במסגרת תיקון 199 לפקודה נעוץ בפסיקת ביהמ"ש העליון בעניין זה. כאמור, סעיף 66(ד) קבע לפני תיקונו כי ניתן יהיה לערוך חישוב מס נפרד לבני הזוג רק במידה ואין להם מקור הכנסה משותף. כתוצאה מכך, בני זוג אשר עובדים באותו מקום יחדיו היו ממוסים באופן מאוחד.

אולם, בשנת 2003 קבע ביהמ"ש העליון במסגרת הליך ע"א 900/01 קלס נ' פקיד שומה ת"א 4, כי החזקה אשר קבועה בסעיף 66(ד) לפקודה איננה חזקה חלוטה, כי אם כי חזקה הניתנת לסתירה. לפיכך, גם בני זוג שיש להם מקור הכנסה משותף יהיו זכאים לחישוב מס נפרד וזאת בתנאי שהם יוכיחו את עמידתם בתנאים הבאים:

 1. השכר אותו מקבל בן הזוג השני אינו תלוי בשכרו של בן הזוג הראשון.
 2. השכר אינו משתנה אך ורק מטעמי מיסוי.
 3. משרתו של בן הזוג השני נחוצה לעסק.

ביום 1.1.2004 הוסף לפקודה סעיף 66(ה) אשר קבע כי ניתן לערוך חישוב לבני זוג שיש להם אותו מקור הכנסה, בכפוף לעיקרי התנאים הבאים:

 • הכנסת בן הזוג הינה מיגיעה אישית.
 • שני בני הזוג עובדים לפחות 36 שעות בשבוע, כל אחד במשך תקופה המקבילה ל-10 חודשים בשנה.
 • לבני הזוג אין הכנסה אחרת מעסק או מעבודה.
 • נמסרה הודעה לפקיד השומה על הבחירה בחישוב נפרד, לפחות חודש לפני תחילת התקופה שבגינה הוא נתבע.

לאחר מכן הוגבל הסכום שניתן לייחס לבני הזוג לצרכי החישוב הנפרד עד לסך של 48,960 ₪, נכון לשנת 2013. לגבי ההפרש שמעל לסכום זה נערך להם חישוב מס מאוחד.

בשנת 2012 ביטל ביהמ"ש העליון את הלכת קלס וזאת במסגרת הליך ע"א 8114/09 מלכיאלי נ' פקיד שומה עפולה. ביהמ"ש העליון קבע כי החזקה אשר קובעה בסעיף 66(ד) לפקודה הינה חזקה חלוטה ולא חזקה הניתנת לסתירה. לפיכך, יש לערוך חישוב מס מאוחד בכל מקרה בו הכנסותיהם של בני הזוג נובעות ממקור הכנסה משותף.

יחד עם זאת, ביהמ"ש העליון ציין בפסק דינו כי הלכה זו מעוררת אי נוחות רבה ומכבידה על בני זוג שעובדים יחד ואף מתמרצת אותם לעבוד במקומות עבודה נפרדים או בחברות שאינן בשליטתם כדי להפחית את חבות המס שלהם. לפיכך, קרא ביהמ"ש העליון למחוקק לבחון את ההסדר הקבוע בפקודה בעניין זה.     

המחוקק נענה לקריאתו של ביהמ"ש העליון כאמור לעיל ובהתאם לכך תיקן במסגרת תיקון 199 לפקודה את סעיף 66(ד) לפקודה באופן אשר מתיר בתנאים מסויימים לערוך חישוב מס נפרד גם לבני זוג בעלי מקור הכנסה משותף. בנוסף, ביטל תיקון זה את סעיף 66(ה) לפקודה.

במידה והנך זקוק לייעוץ בנושא חישוב המס לבני זוג, אנו מציעים לך לפנות לעורך דין בקי ומנוסה בדיני מיסים, כזה שידע לתת לך פתרון אידיאלי ונוח ולוודא ששיטת חישוב המס שתיבחר במשפחה שלך, תהא הטובה ביותר עבורך.

לקבלת ייעוץ משפטי אישי בנושא לחצו כאן!


תאריך: 19/12/2017 14:00
 
close