לדעת לתכנן מס באופן חוקי וחכם - עורך דין מומחה לתכנון מס מסביר!

חייגו לייעוץ אישי: 050-808-6488 הייעוץ ניתן על ידי מומחה בענייני מיסוי
 דיני מיסים ועבירות מס – עורך דין לשירותך
חוות דעת מקצועית בענייני מיסוי:
שם מלא
מספר טלפון
פניה למומחה במיסים >>

תכנון מס לגיטימי וחכם, שיחסוך לך הרבה כסף!


דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (9) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 9 reviews

Hebrew

תכנון מס הנו שימוש בכלים חוקיים על מנת להפחית או לבטל את חבות המס שחלה על יחיד או חברה.

מדובר בכלים משפטיים שונים כגון:

 • הקלות מס
 • פטורים
 • זיכויים
 • נקודות זיכוי
 • פרצות בחוק
 • לקונות בחוק
 • פרשנות משפטית

ועוד!

מטבע הדברים על מנת לעשות תכנון מס היטב, נדרשת מומחיות מיוחדת לתכנון מס של בעלי המקצוע אשר עוסקים בתחום המיסוי בארץ, כגון עורך דין שמתמחה בדיני מיסים, רואה חשבון מנוסה או יועץ מס בכיר.

השימוש בתכנון המס, שמכונה גם הימנעות ממס, נעשה בעיקר כאשר ישנן מספר אפשרויות שונות לביצוע עסקה כלשהי.

באמצעות תכנון המס ניתן להשוות בין תוצאות המס של דרכי הפעולה השונות, על מנת לבחור מביניהן את הדרך שתביא לחיסכון הגדול ביותר במס. הימנעות משימוש בתכנון מס, עלולה להביא לתאונות מס, ולחייב את הנישום בתשלום מס שהיה יכול להיחסך ממנו לו הוא היה נעזר מלכתחילה בתכנון המס.

מהו ההבדל בין תכנון מס להעלמת מס?

יש הנוטים להתבלבל בין תכנון מס להעלמת מס ולחשוב שגם תכנון מס הנו מעשה שאסור על פי החוק. לכן חשוב להבהיר שדיני המיסים בארץ רואים במנגנון תכנון המס כמנגנון חוקי שמותר בהחלט להשתמש בו, וזאת להבדיל מפעולות שמהוות התחמקות מתשלום מס.

דוגמאות לתכנון מס לגיטימי כוללות:

 • מימוש הפסדים לפני סיומה של שנת מס
 • הקדמה או איחור של הוצאות שונות בהתאם לרווחים ולתכנון המס
 • ניהול ושימוש נכון בפחת על ציוד או נכסים

ועוד!

דוגמאות להתחמקות ממס כוללות:

 • רישום חברות במקלטי מס
 • רישום הכנסות מישראל על חברות זרות
 • רישום הכנסות מישראל כאילו מקורן או יעדן מדינה זרה
 • רישום בעלים זר במקלט מס

ועוד!

יתרה מכך, לא רק שהשימוש בתכנון מס הינו בגדר זכות חוקית, אלא שהמדובר אף בגדר חובה מקצועית אשר מוטלת על מומחי מס כלפי לקוחותיהם, לפיה עליהם לתכנן את העסקאות של לקוחותיהם כך שהן תהיינה דלות מס ככל הניתן. כלומר, שהן תחוייבנה בכמה שפחות מיסים.

בהליך ע"א 4639/91 מנהל מס שבח מקרקעין נ' חזון נקבע על ידי בית המשפט העליון במפורש כי: "עצם העובדה כי צדדים בחרו במבנה משפטי דל מיסים אינה מצביעה כי המבנה 'מלאכותי' או 'בדוי'. זכותם - ואף חובתם - של מומחים בענייני מיסים לתכנן עסקאות משפטיות כך שלא תהיינה עתירות מס".

במסגרת הליך ע"א 1211/14 גוטשל ואח' נגד פ"ש למפעלים גדולים חזר ביהמ"ש העליון על הלכה זו, והבהיר שוב כי לא רק שתכנון המס, כשלעצמו, הוא בגדר פעולה חוקית, אלא שאף מדובר בפעולה רצויה, אשר יש לתמרץ את הנישום לעשותה.

לפיכך, קונסטרוקציה משפטית המביאה להקטנה או אף לביטול חבות המס אינה פסולה אוטומטית,  מאחר שהזכות לתכנון המס נתפסת כחלק מזכויותיו הבסיסיות של הנישום, על רקע ההגנה על הקניין הפרטי. לפיכך, ככלל, הנישום רשאי לנצל לטובתו הוראות בדין הפוטרות אותו או מקלות עליו בחבות במס.

יחד עם זאת, יש בכל זאת להבדיל בין תכנון מס לגיטימי, שמותר על פי החוק, לבין התחמקות ממס, שאסורה על פי החוק, ועל כן נשאלת השאלה מהו קו הגבול העובר ומבדיל ביניהם?

במסגרת פרשת פרומדיקו, אשר נדונה בהליך ע"פ 1182/99 הורביץ נ' מדינת ישראל קבע ביהמ"ש העליון כי הן תכנון המס והן ההתחמקות ממס, נועדו להפחית את המס, אך המבדיל ביניהם הוא השוני באמצעים שנעשה בהם שימוש לשם כך: מתכנן המס יזקק לאמצעים חוקיים בלבד, וינקוט בראש וראשונה גילוי מלא ואמיתי של כל העובדות.

לעומת זאת, המתחמק ממס ישיג את מטרתו בדרך של הפרת החוק, שעיקרה הסתרת עובדות והעלאת מצגי שווא.

בפרשת גוטשל נקבע כי תכנון המס הופך לבלתי לגיטימי בעיקר במצבים שמערבים טעמים מוסריים-חברתיים, מאחר שהימנעות או הפחתה במס על ידי פרט אחד, גוררת, בהכרח, הכבדה בנטל המס המוטל על פרט אחר.

אשר לקביעת קו הגבול בין תכנון מס לגיטימי לתכנון מס בלתי לגיטימי, אשר מהווה התחמקות ממס, קבע ביהמ"ש העליון בפרשת גוטשל נקבע כי אין המדובר במלאכה פשוטה.

בפרשת פרומדיקו נקבע כי לעתים המדובר בקו גבול דק, אשר יורד לשורש ההבחנה בין תכנון מס לגיטימי לבין התחמקות ממס שהיא אסורה ומהווה עבירה על החוק. עוד נקבע בפסק דין זה כי תכנון מס שנעשה תוך הסתמכות על חוות דעת של מומחה, ותוך מתן גילוי מלא בדו"חות מס, הינו לגיטימי, ואינו מהווה עבירה.

אחד מכלי עזר העומדים לרשות פקיד השומה על מנת להבדיל בין תכנון מס להתחמקות ממס, הינו האבחנה של עסקה מלכותית, כאמור בסעיף 86(א) לפקודת מס הכנסה, אשר קובע כך:

"היה פקיד השומה סבור, כי עסקה פלונית המפחיתה, או העלולה להפחית, את סכום המס המשתלם על ידי אדם פלוני היא מלאכותית או בדויה, או שהסבה פלונית אינה מופעלת למעשה, או כי אחת ממטרותיה העיקריות של עסקה פלונית היא הימנעות ממס או הפחתת מס בלתי נאותות, רשאי הוא להתעלם מן העסקה או מן ההסבה, והאדם הנוגע בדבר יהא נישום לפי זה. הימנעות ממס או הפחתת מס ניתן לראותן כבלתי נאותות אפילו אינן נוגדות את החוק. לענין זה, "עסקה" - לרבות פעולה".

הוראה דומה מאד מופיעה בסעיף 84 לחוק מיסוי מקרקעין.

פסק הדין בפרשת גוטשל קבע כי סעיף 86 לפקודה קובע נורמה אנטי-תכנונית, במטרה למתוח קו גבול ולקבוע אימתי תכנון המס שביצע הנישום מהווה תכנון מס לגיטימי, ואימתי לאו.

הסעיף מתמודד עם עסקאות המהוות "ניצול לרעה" של זכויות, קרי, ניצול בלתי לגיטימי של הוראות דיני המס, באופן המצדיק את התערבות פקיד השומה, ואת הפגיעה בזכותו של הנישום לתכנון המס. תכלית סעיף זה נעוצה באחד מעקרונות העל בדיני המס, לפיו יש לשאוף למס אמת כלומר, שיש למסות את הנישום, ככל הניתן, על-פי מהותה הכלכלית האמיתית של העסקה, להבדיל מהאופן שבו התייחסו הצדדים לעסקה זו.

לפיכך, קביעה כי עסקה מסויימת היא עסקה מלאכותית, מקנה לפקיד השומה אפשרות להתעלם מעסקה זו, באופן השומט את הקרקע מתחת ליתרונות המס הגלומים בה.

ככלל, המבחן העיקרי הנהוג היום בפסיקה כדי להגדיר עסקה מלכותית להבדיל מעסקה אמיתית, קובע כי טעם מסחרי אינו מספיק לשם אמיתות העסקה.

הדרישה הינה לטעם מסחרי משכנע, ממשי ואמין, מעבר לטעם של הימנעות ממס, ואילו טעם כלכלי שולי או דחוק אינו מספק. זהו מבחן עזר אשר מטרתו לאזן בין זכות הנישום לתכנן את המס ובין האינטרס הציבורי בגביית מס ובקיום מערכת מס צודקת ושוויונית.

השיקול של הפחתת מס אינו פסול ביסודו, וככל שתכנון המס משתלב במארג העסקי של הנישום, מדובר בטעם כלכלי-מסחרי לגיטימי.

מהו תכנון מס אגרסיבי

תכנון מס אגרסיבי הינו תכנון מס בלתי חוקי, אשר לרשות המיסים קשה מאד לאתרו עקב מורכבותו ותחכומו.

כדי לסייע לאיתור תכנוני מס אגרסיביים, הטיל המחוקק במסגרת סעיף 145א2 לפקודת מס הכנסה חובת דיווח על הנישום, אשר מחייבת אותו לדווח על פעולות תכנון מס מסויימות שעלולות להוות תכנון מס אגרסיבי, בהתאם לתקנות מס הכנסה (תכנון מס החייב בדיווח), התשס"ז-2006, שהותקנו על ידי שר האוצר לפי סעיף 131ז לפקודה.

סעיף 145א2 התווסף לפקודה במסגרת תיקון 147 לפקודה שמשנת 2005, אשר תחילת תוקפו הנה מיום 1.1.2006. תקנות הדיווח על תכנון מס הותקנו בתחילה כהוראת שעה, אך בשנת 2009 הן הפכו לתקנה קבועה.

תקנות אלו מטילות חובת דיווח על רשימה של פעולות שעלולות להוות תכנון מס אגרסיבי, כגון מחילת חוב לקרוב על ידי חבר בני אדם בסכום של 1 מיליון ש"ח לפחות, ובשל המחילה פחת סכום המס שהיה משתלם על סכום המחילה, או רכישת אמצעי שליטה בשיעור של 50% או יותר בחבר בני אדם שיש לו הפסד של 3 מיליון ש"ח לפחות.

מטרת חובת הדיווח על פעולות תכנון מס אלו נועדה להפנות את תשומת לב רשות המסים לקיומן, וזאת כדי לבחון את הלגיטימיות שלהן. הפרת חובת הדיווח מהווה עבירה פלילית, שעונשה עד שנת מאסר.

במסגרת דברי ההסבר לתיקון, הובהר כך הצורך בהטלת חובת הדיווח שעל פי סעיף 145א2 לפקודה:

"בניגוד לתכנוני המס בעבר, תכנוני המס כיום הם חובקי עולם, מאופיינים בתחכום רב, בשימוש בכלים משפטיים ופיננסיים, לרבות במדינות "מקלט מס", תוך ניצול של אמנות המס. בחלק מן התכנונים יש ניצול לרעה של אמנות מס או התבססות על פרשנות של הוראות החוק שיש בה עיוות של כוונת המחוקק.

כמו כן, בחלק מתכנוני המס מניח הנישום כי ההסתברות שתכנון מס שמטרתו הימנעות ממס או הפחתת מס בלתי נאותות יאותר בביקורת השומה, היא נמוכה, ושומת הנישום תתיישן, ולכל היותר יידרש הנישום לשלם את המס שהיה צריך לשלמו מלכתחילה.

הוראות סעיף זה באות לסייע בהגברת האכיפה ובמאבק בתופעת תכנוני מס כאמור באמצעות קביעת חובת דיווח על עסקאות שיקבע המנהל. כן מוצע להסמיך את פקיד השומה לקבוע לפי מיטב שפיטתו שומה חלקית לגבי ההכנסות הנובעות מעסקה כאמור".

כדי שתכנון מס אגרסיבי יחשב בגדר עבירה פלילית יש להוכיח כי הנישום או רו"ח המייצג שלו כללו בדו"ח אימרה כוזבת, או השיבו תשובה כוזבת לשאלת פקיד השומה, או שהם השתמשו במרמה, עורמה או תחבולה אחרת.

בפרשת פרומדיקו שהיתה בזמנו חברת בת של קונצרן טבע, הואשם יו"ר טבע לשעבר, אלי הורביץ ז"ל, בתכנון מס אגרסיבי והורשע בגין כך בביהמ"ש המחוזי.

בערעור שהוגש, בית המשפט העליון זיכה אותו, לאחר שהגיע למסקנה שהוא פעל בתום לב, בהתאם לייעוץ מקצועי שקיבל מעורך דין שייצג אותו ומרואה החשבון שלו.

לפיכך מומלץ לכל מי ששוקל תכנון מס מכל סיבה שהיא, להתייעץ עם עורך דין מומחה שיוכל להנחות ולהוביל בדרך חוקית של תכנון מס אפקטיבי.

לקבלת ייעוץ משפטי אישי בנושא לחצו כאן!


תאריך: 02/10/2018 15:35
 
close