הסבר משפטי מפורט: היערכות לתום שנת המס!

חייגו לייעוץ אישי: 050-808-6488 הייעוץ ניתן על ידי מומחה בענייני מיסוי
 דיני מיסים ועבירות מס – עורך דין לשירותך
חוות דעת מקצועית בענייני מיסוי:
שם מלא
מספר טלפון
פניה למומחה במיסים >>

נקודות חשובות: היערכות לקראת תום שנת המס!


דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (3) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 3 reviews

Hebrew

שנת המס מתחילה מדי שנה ביום 1.1 ומסתיימת ביום 31.12. לפני כל תום שנת מס ולקראת כל שנת מס חדשה, מומלץ לבעל עסק עצמאי להיערך מראש, על מנת להביא לחיסכון בעלות המס שלו. ההיערכות נעשית בשלושה שלבים עיקריים שעליהם נסביר ונפרט בסקירה שלפניך.

חשוב לציין כי בעלי חברות ועסקים בעלי מחזור שנתי של למעלה מ-5 מיליון ש"ח עשויים לחסוך בתשלומי מס באמצעות תכנון מס נכון, בשיתוף עם עורך דין מנוסה בתחום המיסוי.

ספירת מלאי

כל עסק אשר מחזיק סחורה ומוצרים המיועדים למכירה, מחויב לערוך ספירת מלאי של כל המוצרים אשר טרם נמכרו במהלך השנה וזאת ביום 30/12 בסוף כל שנה.

יחד עם זאת, במקרים מסויימים ניתן לבצע את ספירת המלאי בטווח של 10 ימים לפני או אחרי התאריך הנ"ל וזאת בכפוף למסירת הודעה מיוחדת לרשות המסים וכן עריכת ההתאמות הדרושות על מנת להגיע לנתונים שהיו ביום 31/12.

חובת ביצוע ספירת המלאי חלה כאמור על כל עסק, בין אם הוא של עוסק עצמאי ובין אם הוא של חברה, אשר מחזיק סחורה למכירה וזאת בין המכירה מתבצעת בשטח העסק עצמו ובין אם היא מתבצעת מחוצה לו.

ספירת המלאי נדרשת משתי סיבות עיקריות:

(א) מכח דרישות הפיקוח החשבונאי ותקנות המס. ערך המלאי משמש ככלי מרכזי לצורך עריכת הדו"ח הכספי וחישוב הרווח / הפסד השנתי של העסק. המלאי שנותר בתום שנת המס, יוכר כהוצאות מוכרות רק בשנת המס שבה יופקו ההכנסות ממנו. לצורך חישוב ההוצאות המוכרות למס, יש להפחית מהוצאות הקניות של העסק את שוויו הכספי של המלאי שנותר בעסק בתום שנת המס.

מכאן נובע כי ככל שערכו הכספי של המלאי הינו גבוה יותר, כך יוכרו לעסק פחות הוצאות קניות מוכרות לצורכי מס.

(ב) לצורך עדכון המידע השוטף הנחוץ להנהלה על פעילותה התקופתית ולשם הגברת יעילות העסק. ספירת המלאי נחוצה לצורך אימות רישום נתוני ניהול המלאי, על מנת לברר האם ישנם פערים בין רישום זה לבין מצב המלאי בפועל, אשר יכולים לנבוע מאובדן, גניבה, בלאי וכדומה.

לצורך ביצוע הספירה יש למספר את גליונות הספירה מראש ולרשום עליהם את שם העסק, מועד הספירה ומקום לחתימה.

מקובל לבצע את ספירת המלאי בשני שלבים. בתחילה עורכים את ספירת המלאי באופן כמותי ולאחר מכן מבצעים את הערכת השווי של המלאי וזאת בהתאם למחירי עלות קנייתם או מחירם בשוק בתום השנה, לפי הנמוך מביניהם.

במסגרת הספירה, יש גם לבדוק האם בעסק ישנו מלאי מת. מדובר במלאי של מוצרים פגומים או מוצרים שאין עוד סיכוי למכרם, או מוצרים שנמכרים באופן מאד איטי, כך שאין זה כלכלי להמשיך ולהחזיק בהם, עקב העלויות וההוצאות שבגין עצם קיומם.

חשוב להבין כי גם להחזקתו של מלאי יש עלות, המתבטאת בריבית שיש לשלם על מחירו של המלאי, בהוצאות על החזקתו של המלאי, כגון שטח האחסון הנדרש ועוד. 

לפיכך, התקופה שלפני תום שנת המס מהווה הזדמנות טובה למכור מלאי מת תוך הנחות משמעותיות או להשמיד אותו וזאת הן על מנת להביא לשיפור יעילות העסק והן על מנת להביא לחיסכון במס.

באמצעות השמדת המלאי המת ניתן לגרוע אותו מרישומי המלאי בספרי הנהלת החשבונות, להפכו להוצאה מוכרת ובכך להקטין את הרווח השנתי ולהביא לחיסכון משמעותי בתשלומי מס.

המלאי המת אשר נגרע מרישומי המלאי יוכר כהוצאה מוכרת בשנה שבה הוא נרכש או בשנה שבה הוא הפך ללא שמיש וזאת לפי המאוחר מביניהם. במקביל, לא מומלץ לבצע קניות גבוהות בסוף השנה, מאחר שספירת המלאי תנטרל את הוצאות הרכישה הזו.

במידה וקיימים במלאי פריטים אשר עברו את תאריך התפוגה שלהם, כגון תרופות, מוצרי מזון, מוצרי קוסמטיקה, יש לערוך פרוטוקול מסודר שיכלול את שמות הפריטים, תאריכי תפוגה ופרטים מזהים אחרים, לפני גריעתם מהמלאי.

חוב אבוד

חוב אבוד / רע / מסופק הנו חוב שהוכרז כחוב שלא ניתן לגבייה על פי התנאים הקבועים החוק.

ניתן לבקש להכיר בו כהוצאה ולהפחית אותו מהכנסות העסק ובכך להביא לחיסכון במס, לצרכי מס הכנסה, מע"מ או מס קניה.

עם זאת, החוב האבוד רלוונטי רק לעסק שמתנהל לפי שיטת מצטבר, להבדיל מעסק שמתנהל לפי שיטת מזומן. כלומר, רק כאשר העסק מדווח לרשויות המס על העסקה ומשלם מס בגינה כבר במועד ביצוע העסקה, בלי קשר למועד תשלום התמורה בפועל.

יש לשים לב שהגדרת חוב אבוד לצרכי מס הכנסה שונה מהגדרתו לצרכי מע"מ ומס קניה, אם כי באופן כללי ניתן לומר שמדובר בחוב שנוצר במהלך פעילות עסקית ושלא ניתן לגבותו וזאת חרף הליכים משפטיים נמרצים שננקטו לשם גבייתו, כגון הליכי הוצאה לפועל, כינוס נכסים, פשיטת רגל וכיוצא בזה.

ככלל, על מנת שחוב אבוד יוכר כהוצאה לצרכי מס, עליו להפוך לאבוד עוד בשנת המס הנוכחית. על מנת שניתן יהיה להכיר בחוב האבוד כבר בשנת המס הנוכחית, יש לנקוט לקראת סיומה בכל הפעולות המתאימות על מנת שהוא יוכר ככזה: סיום נקיטת הליכי הוצאה לפועל, קבלת אישורים מעורך דין על הליכי הגביה, סגירת הסכמים על הפחתת החוב וכיוצא בזה.   

קביעת עיתוי ההכנסות וההוצאות של העסק

כדי להביא לקטנת חבות המס בשנת המס הנוכחית, מומלץ לעתים להקדים ככל הניתן את עיתוי ההוצאות לשנת המס הנוכחית ולדחות ככל הניתן את עיתוי ההכנסות לשנת המס הבאה. לגבי הקדמת ההוצאות, הכוונה היא להקדים ולבצע את ההוצאות שממילא התכוונת לבצע עבור העסק ולהספיק לעשותן כבר במהלך שנת המס הנוכחית.

לגבי דחיית הכנסות, הכוונה היא לעסקים אשר מתנהלים על בסיס שיטת מזומן ואשר מדווחים על ההכנסה רק עם קבלת תמורתה בפועל. מדובר במצב בו העסקה מתבצעת עם הלקוח עוד במהלך שנת המס הנוכחית, בעוד הלקוח מתבקש לשלם את התמורה עבורה בפועל רק בשנת המס הבאה.

בנוסף, סוף שנת המס יכולה להוות עיתוי מתאים למימוש הפסדים מניירות ערך, על ידי מכירתם בפועל, מאחר ורק מכירה בפועל תוכר כהפסד לצורך קיזוז מרווחי הון, דיבידנדים וכדומה.

לקבלת ייעוץ משפטי אישי בנושא ליחצו כאן!


תאריך: 19/12/2017 13:54
 
close