עורך דין מומחה עונה על שאלות שכיחות בנושא עבירות מס

חייגו לייעוץ אישי: 050-808-6488 הייעוץ ניתן על ידי מומחה בענייני מיסוי
 דיני מיסים ועבירות מס – עורך דין לשירותך
חוות דעת מקצועית בענייני מיסוי:
שם מלא
מספר טלפון
פניה למומחה במיסים >>

שאלות שכיחות בנושא עבירות מס


דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (1) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 1 reviews

Hebrew

לפניכם שאלות שכיחות בתחום עבירות המס כולל מענה מפורט ועדכני מעורכי הדין שלנו.

מהן עבירות המס השכיחות ביותר?

אי הגשת דו"חות במועד, הגשת דו"חות כוזבים, העלמת מס, קבלה והוצאה של חשבוניות פיקטיביות, אי העברת ניכויים, אי ניהול ספרים, אי הגשת הצהרת הון.

מהי תקופת ההתיישנות של עבירות מס הכנסה?

במישור הפלילי - בהתאם לסעיף 225 לפקודת מס הכנסה, עבירות מס הכנסה טכניות מתיישנות תוך 6 שנים משנת המס שבה נעברה העבירה ואילו עבירות מס הכנסה מהותיות מתיישנות תוך 10 שנים משנת המס בה נעברה העבירה.

עבירות טכניות הינן עבירות קלות יחסית, אשר בוצעו ברשלנות וללא כוונה פלילית להשתמט מתשלום מס, כגון אי הגשה במועד של הדו"ח השנתי או הצהרת הון ואילו עבירות מס הכנסה מהותיות, הינן עבירות חמורות אשר בוצעו בכוונה להשתמט מתשלום מס הכנסה, כגון הגשת חשבוניות פיקטיביות, ניהול פנקסי חשבונות כוזבים והן מפורטות בסעיף 220 לפקודה.

במישור האזרחי - תוך 7 שנים, בדומה להתיישנות תביעות בעלות אופי כספי, להבדיל מתביעות מקרקעין, לפי חוק ההתיישנות, תשי"ח-1958. זאת הן לגבי הגשת תביעה אזרחית והן לגבי נקיטת הליכי גבייה מנהליים לפי פקודת המיסים (גביה) וכפי שנקבע לגבי ההליכים המנהליים בתיק רע"א 187/05 נעמה נסייר נ' עיריית נצרת עילית.

במסגרת הנחייה מס' 7.1002 של היועמ"ש לממשלה, מפברואר 2012, אף נקבע שעל הרשות לפתוח בהליכי גביה תוך פרק זמן סביר שהוא קצר מתקופת ההתיישנות של 7 שנים ואשר אינו ארוך מ-3 שנים.

מהי תקופת ההתיישנות של עבירות מע"מ?

במישור הפלילי - להבדיל מפקודת מס הכנסה, בחוק מע"מ אין התייחסות לסוגיית התיישנות עבירות מע"מ ועל כן הן כפופות להוראת ההתיישנות הכללית לגבי עבירות פליליות, אשר קבועה בסעיף 9(א) לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשמ"ב-1982, החסד"פ.  

הוראה זו מגדירה את תקופת ההתיישנות לפי סוג העבירה, כאשר מרוץ תקופת ההתיישנות מתחיל מיום ביצוע העבירה, כפי שיפורט כאן:

  • עבירת פשע שדינה אינו מיתה או מאסר עולם - 10 שנים. לפי סעיף 24 לחוק העונשין, עבירת פשע הינה עבירה שנקבע לה עונש מאסר מעל 3 שנים.

  • לגבי עבירת עוון - 5 שנים. לפי סעיף 24 לחוק העונשין, עבירת עוון, הינה עבירה שנקבע לה עונש מאסר מעל 3 חודשים ועד ל-3 שנים, כולל.  

  • לגבי עבירת חטא - שנה אחת. לפי סעיף 24 לחוק העונשין, עבירת חטא הינה עבירה שנקבע לה עונש מאסר שאינו עולה על 3 שנים.

במישור האזרחי - תוך 7 שנים, בדומה להתיישנות תביעות בעלות אופי כספי, להבדיל מתביעות מקרקעין, לפי חוק ההתיישנות, תשי"ח-1958 וזאת הן לגבי הגשת תביעה אזרחית והן  לגבי נקיטת הליכי גבייה מנהליים לפי פקודת המיסים (גביה) וכפי שנקבע לגבי ההליכים המנהליים בתיק רע"א 187/05 נעמה נסייר נ' עיריית נצרת עילית.

במסגרת הנחייה מס' 7.1002 של היועמ"ש לממשלה, מפברואר 2012, אף נקבע שעל הרשות לפתוח בהליכי גביה תוך פרק זמן סביר שהוא קצר מתקופת ההתיישנות של 7 שנים ואשר אינו ארוך מ-3 שנים.

מהן הסנקציות העיקריות שרשות המיסים יכולה להטיל על עברייני מס?

במישור הפלילי - הגשת כתב אישום, שעלולה להוביל עם ההרשעה לעונשי מאסר ו/או קנסות.
 
במישור האזרחי - קנסות, פסילת ספרים והוצאת שומה לפי מיטב השפיטה.

מהו העונש על עבירות העלמת מס?

עבירות העלמת מס כוללות עבירות שונות על חוקי המס שמטרתן להביא להקטנת/ביטול שיעור המס שיוטל על הנישום. מדובר לרוב בעבירות שכרוכות באי דיווח על הכנסות, כגון השמטת הכנסות, ניהול פנקסי חשבונות כוזבים, הגשת דו"חות כוזבים, קבלת הקלות או פטורים ממס בעקבות מצג שווא, הצגת חשבוניות פיקטיביות ועוד.  

בהתאם לסעיף 220 לפקודת מס הכנסה, העונש על העלמת מס הינו מאסר עד 7 שנים ו/ או  קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין ופי שניים מסכום ההכנסה שהעלים. נכון לאוגוסט 2018, סכום הקנס אשר קבוע בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין הינו עד 226,000 ₪.

מה מומלץ לעשות במקרה שמוזמנים לחקירה ברשות המיסים?  

להתייעץ מראש עם עורך דין. במידה ולא הספקת להתייעץ מראש עם עורך דין והגרסה שלך עלולה להיות בעייתית, מומלץ לשקול לשמור על זכות השתיקה עד להתייעצות עם עורך הדין. בכל מקרה יש לקחת בחשבון שעורך הדין אינו יכול לנכוח בחקירה שלך.

כמו כן, יש להימנע מלהיגרר לשיחות אוף דה רקורד עם החוקרים, שכביכול אינן קשורות למהלך החקירה עצמה, מאחר והחוקרים נוהגים לערוך לעצמם תרשומות גם מאותן השיחות ולהגיש גם אותן לבית המשפט.

כיצד ניתן להימנע מהליך פלילי במקרה וביצעתי עבירת מס?

במידה ועוד לא נתפסת על ידי רשות המיסים - ניתן לדווח על עבירת המס שביצעת, מבלי שיינקטו כנגדך הליכים פליליים, במסגרת הליך הגילוי מרצון. הליך גילוי מרצון הינו הליך שיזמה רשות המיסים במסגרת המאבק שהיא מנהלת לצמצום ההון השחור וזאת במטרה לעודד נישומים, יחידים ותאגידים, שביצעו עבירות מיסים, לדווח עליהן ולשלם את המס הנדרש.

כנגד כך התחייבה רשות המיסים, בתיאום עם פרקליטות המדינה, שלא לנקוט הליכים פלילים כנגד הנישומים שיעמדו בתנאי ההליך וישלמו את מלוא המס הנגזר ממנו. כדי לפעול במסגרת הליך הגילוי מרצון, יש לעמוד בתנאי הזכאות להליך זה ולהגיש בקשה לגילוי מרצון. זאת באמצעות המסלול האנונימי לגילוי מרצון או המסלול הגלוי ובהתאם להוראות השעה שרשות המיסים מפרסמת מעת לעת.

במידה וכבר נתפסת על ידי רשות המיסים - במידה ומדובר בעבירה קלה יחסית שגם מוגדרת כעבירה מנהלית, ניתן לנסות לבקש להמיר את כתב האישום בתשלום קנס מינהלי וללא נקיטת הליכים פליליים. במידה ומדובר בעבירה חמורה יחסית, שאינה מוגדרת כעבירה מנהלית, ניתן לנסות לבקש להמיר את כתב האישום בהסדר כופר.

שאלות נוספות? עורכי הדין שלנו זמינים בשבילך!


תאריך: 13/08/2018 18:30
 
close