התפקידים והסמכויות של רשות המיסים בישראל

חייגו לייעוץ אישי: 050-808-6488 הייעוץ ניתן על ידי מומחה בענייני מיסוי
 דיני מיסים ועבירות מס – עורך דין לשירותך
חוות דעת מקצועית בענייני מיסוי:
שם מלא
מספר טלפון
פניה למומחה במיסים >>

רשות המיסים - תפקידים וסמכויות


דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (1) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 1 reviews

Hebrew

רשות המיסים בישראל הינה גוף ממשלתי אשר פועל במסגרת משרד האוצר ועוסק בגביית המיסים הממשלתיים בישראל. הרשות הוקמה ביום 1.9.2004 בעקבות החלטת ממשלת ישראל מיום 15.9.2003 לאחד תחת קורת גג אחת ומנהל ראשי אחד את כל האגפים הממשלתיים השונים לגביית מסים: אגף מס הכנסה ומיסוי מקרקעין, אגף המכס ומע"מ ושע"ם - שירות עיבודים ממוחשבים.

מטרת הקמת הרשות הייתה לאחד את ניהול נושא גביית המיסים תחת מנהל ראשי אחד ולהסמיך אותו על פי חוק להפעיל את חוקי המס הרלוונטיים וזאת לשם התייעלות מערכת המס ושיפור השירות לאזרח.

מבנה רשות המסים

הרשות מונה כ-5,700 עובדים, אשר פועלים במסגרת הגופים המרכזיים הבאים:

ההנהלה

 • חטיבת מנהל - אחראית על פיתוח משאבי אנוש ברשות, ריכוז הטיפול בתקציב הרשות והקצאת משאבים.

 • חטיבת שומה וביקורת חשבונות - אחראית על שומת מס הכנסה, שומת מיסוי מקרקעין, ביקורת חשבונות במע"מ,  אכיפת הוראות ניהול ספרים ותשלום פיצויים לנפגעי מלחמה ובצורת.

 • חטיבת מודיעין וחקירות - אחראית על אכיפת חוקי המיסים וטיפול בתיקים בהם קיים חשד לביצוע עבירות מס פליליות.

 • חטיבה מקצועית - אחראית על התוויית מדיניות בנושאים מקצועיים, לרבות ייזום וטיפול בהצעות חוק ותיקוני חקיקה וטיפול בפניות הנוגעות להחלטות מיסוי מקדמיות.

 • חטיבה משפטית - מטפלת בנושאים במישור האזרחי, כגון תכנון וניסוח הצעות חוק ובמישור הפלילי, כגון הכנה וניהול של תיקים פליליים.

 • החטיבה לאכיפת הגבייה - אחראית לקביעת מדיניות הגבייה ומדיניות ניהול החוב ומעקב אחר תהליכי אכיפת הגבייה.

 • חטיבת ביקורת פנים ונציב קבילות - אחראית על עריכת ביקורות פנימיות ובדיקת תלונות הציבור.

 • מינהל המכס - מטפל בקביעת מדיניות בתחום סחר חוץ, אכיפת תנאי חוקיות היבוא והיצוא ופיקוח על היבוא המסחרי לרשות הפלסטינית.

 • שע"ם - שירות עיבודים ממוחשבים - אחראית על מערך המחשוב של הרשות.

 • חטיבת מידע, שירות ומשאבים - אחראית על הפעלת דלפקי קבלת הדו"חות השנתיים וכלל המסמכים אשר מוגשים על ידי הציבור הרחב.

 • חטיבת שירות לקוחות - אחראית על ממשק זמין, ידידותי ויעיל לציבור ופועלת לייעול תהליכי עבודה תוך התמקדות בלקוחות.

 • חטיבת תכנון וכלכלה - אחראית על תחומי התכנון, הכלכלה, המדיניות וניתוח ההיבטים הנוגעים למערכת המס.

 • חטיבת דוברות והסברה - אחראית על העברת מידע לציבור בנוגע למדיניות ופעילות הרשות וכן מידע למיצוי זכויות ומילוי חובות.

יחידות השדה

מס הכנסה ומיסוי מקרקעין -

 • 26 משרדי שומה/ מס הכנסה אזוריים.

 • 10 משרדי מיסוי מקרקעין אזוריים.

 • 4 משרדי חקירות אזוריים.

 • יחידת חקירות ארצית.

 • יחידת מודיעין ארצית.

 • יחידה ארצית.

 • 3יחידות אזוריות לאכיפת הגבייה.

מכס ומע"מ -

 • 8 בתי מכס.

 • 9 מעברי גבול יבשתיים בינלאומיים.

 • 8 מעברים פנימיים לאורך קו התפר ו-3 נציגויות בחו"ל.

 • 18 משרדי מע"מ אזוריים, כולל 3 משרדי מס קניה אזוריים.

 • יחידת קישור מע"מ לרשות הפלסטינית (קמר"פ).

 • 4 משרדי חקירות אזוריים.

 • יחידת מודיעין ארצית.

 • יחידת מטה למניעת הברחות סמים והלבנת הון.

תפקידי רשות המיסים

תפקידה העיקרי של הרשות הוא לגבות את המיסים הממשלתיים השונים ואשר מפורטים בהמשך הדברים להלן. מעבר לגביית המיסים, הרשות מופקדת גם על התחומים הבאים:

1. אכיפת תנאי חוקיות היבוא והיצוא - למניעת פעילות בלתי חוקית בתחומים כגון: תקן, בריאות, איכות הסביבה, קניין רוחני, סמים, יבוא ממדינות שאין לישראל עמן יחסים דיפלומטים, הונאות מסחריות והלבנת הון.

2. פיקוח על היבוא המסחרי לרשות הפלסטינית - בכל נמלי הים, האוויר ובמעברי הגבול היבשתיים, כולל ביצוע בדיקות ביטחוניות.

3. הרחבת שיתוף הפעולה הבינלאומי בענייני מכס - כגון חקירות, פישוט הליכים ונהלים, קישור מערכות מידע, הצטרפות לאמנות בינלאומיות וחתימה על הסכמי סחר.

4. תשלום פיצויים בגין נזקי מלחמה ובצורת - בהתאם לחוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א-1961. במקור מימון קרן הפיצויים נבע מגביית מס הרכוש, אך עם ביטולו של מס הרכוש החל משנת 2000, המימון נובע מגביית מס רכישה.

5. תשלום מענק עבודה - בהתאם לחוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים ועל מנת לתמרץ השתתפות עובדים בשוק העבודה, להגדיל את הכנסתם הפנויה של העובדים ברמות השכר הנמוכות ולצמצם את הפערים הכלכליים בין בעלי השכר הנמוך לבין העובדים ברמות השכר הגבוהות יותר.

המיסים אשר נגבים על ידי רשות המיסים

1. מיסים ישירים - מס הכנסה, מס חברות, מס רווח הון, מס שבח מקרקעין.

מיסים ישירים הינם מיסים שמוטלים באופן ישיר על הכנסתם החייבת של יחידים וחברות וזאת הן מפעילות כלכלית שוטפת והן מעסקאות הון חד פעמיות.

 • מס הכנסה מוטל על הכנסות של יחידים ובאופן פרוגרסיבי: 10%, 14%, 20%, 31%, 35%, 47% ו-50%.

 • במידה והכנסתו השנתית של היחיד עולה על הסכום המקסימאלי שקבוע בסעיף 121ב לפקודת מס הכנסה, שהינו 640,000 ₪ הוא יחויב גם במס יסף, בשיעור של 3%.

 • מס חברות מוטל על הכנסות של חברות וזאת בשיעור קבוע, אשר מתעדכן מעת לעת.

 • נכון לשנת 2018, שיעור מס החברות הינו 23%.

 • מס רווח הון מוטל על רווחים מעסקאות הון, קרי, מימוש נכסי הון כגון מניות של יחידים ושל חברות.

 • מס שבח מקרקעין מוטל על רווחים מעסקאות מקרקעין של מוכרים יחידים ושל מוכרים חברות.

 • במקביל, הקונה משלם מס רכישה שנגזר באחוזים משווי רכישת המקרקעין.

2. מיסים עקיפים - מע"מ, מס שכר ורווח, מכס, מס קניה, בלו על דלק.

 • מע"מ - מוטל על עיסקה בישראל, על יבוא טובין ועל מתן שירותים, בשיעור אחיד ממחיר העסקה או הטובין, אשר נקבע על ידי שר האוצר בצו ומתעדכן מעת לעת. נכון לשנת 2018, שיעור המע"מ הינו 17%.

 • מס שכר ורווח - מס שמהווה תחליף למע"מ ומוטל על מלכ"רים - בשווי של מחצית שיעור המע"מ ועל השכר שמשלמים והרווח שמפיקים מוסדות כספיים כגון בנקים, חברות ביטוח, קרנות נאמנות וחברי הבורסה לניירות ערך בתל אביב, בשווי זהה לשיעור המע"מ.

 • מכס - מוטל על טובין מיובא וזאת בשיעורים שמפורטים בתעריף המכס ומס קניה. שיעורי מכס אלו כפופים לשינויים ובעיקר הפחתות, בהתאם להסכמי סחר שישראל חתומה עליהם עם גורמים ומדינות שונות, כגון  מדינות האיחוד האירופי, מדינות אפט"א, ארה"ב, קנדה, מקסיקו וטורקיה.

 • מס קניה - מוטל הן על טובין מיובא והן על טובין שמיוצר בישראל וזאת בשיעורים זהים. מס זה חל בעיקר על יבוא המוצרים הבאים: כלי רכב, סיגריות, דלק, אלכוהול ומוצרי יוקרה.

 • בלו - מוטל על סוגי הדלק, כגון: בנזין, סולר, נפט, גז, פחם ומזוט וזאת בשיעור שמתעדכן אחת לשלושה חודשים לפי מדד המחירים לצרכן ומתפרסם ברשומות.

הרשות אחראית על גביית המיסים הללו מתוקף החיקוקים העיקריים הבאים: פקודת מס הכנסה, חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), חוק מס רכוש וקרן פיצויים, חוקי עידוד, חוק מס ערך מוסף, חוק העבירות המנהליות, פקודת המיסים (גבייה), חוק מס הכנסה (מיסוי בתנאי אינפלציה), חוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) וכן הוראות שונות המתייחסות למיסים הכלולות בתקנות ובחוקים אחרים.

לשאלות נוספות בנושא המיסוי פנו אלינו!


תאריך: 02/10/2018 15:34
 
close