רואה חשבון, יועץ מס ומנהל חשבונות - תפקידים, סמכויות והבדלים

חייגו לייעוץ אישי: 050-808-6488 הייעוץ ניתן על ידי מומחה בענייני מיסוי
 דיני מיסים ועבירות מס – עורך דין לשירותך
חוות דעת מקצועית בענייני מיסוי:
שם מלא
מספר טלפון
פניה למומחה במיסים >>

רואה חשבון, יועץ מס או מנהל חשבונות?


דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (6) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 6 reviews

Hebrew

בארץ קיימים כיום שלושה בעלי מקצוע שונים שעוסקים בתחום החשבונאי, ואשר ניתן להיעזר בהם לצורך התנהלות חשבונאית תקינה על פי הדין מבחינת הנהלת החשבונות והגשת דו"חות כספיים לרשויות המס בארץ: רואה חשבון, יועץ מס, ומנהל חשבונות.

למרות שאין המדובר במקצועות חופפים, לא רבים מודעים להבדלים השונים הקיימים ביניהם, ואף נוטים לעתים להתבלבל ביניהם.

לפיכך, במידה והנכם נעזרים בסיוע מקצועי בתחום הפיננסי והנהלת החשבונות, חשוב להבין מהם ההבדלים העיקריים בין שלושת בעלי המקצוע הללו. עורכי דין העוסקים בדיני מיסים נוהגים להיעזר באופן קבוע באנשי מקצוע מהתחומים האמורים ובסקירה שלפניך נסביר בפרטים אודות כל אחד מהם.

תפקידו וסמכויותיו של רואה חשבון

מהות התפקיד: רואה החשבון נחשב כבעל המקצוע מהדרגה הראשונה בכל הקשור לתחום המיסוי והייעוץ הפיננסי.

להבדיל ממנהל החשבונות, רואה החשבון איננו עוסק ברישום וניהול שוטפים של ספרי הנהלת החשבונות ועליו להיות בעל ידע מקיף בתחומי הכללים החשבונאיים, ענייני המיסוי ופרשנויות של דברי חקיקה ופסיקה.

מקצוע ראיית חשבון כולל מספר התמחויות כגון חשבונאות, ביקורת חשבונות - אשר כוללת בדיקה, בקרה ואישור דו"חות כספיים ומתן חוות דעת עליהם, ביקורת מערכות מידע ממוחשבות, מיסוי – לרבות תכנון מס והפקת דו"חות מס לרשויות המס ותכנון מס, מימון, ייעוץ כלכלי ועוד.

רואה החשבון הנו בעל המקצוע היחידי בארץ שמוסמך לבקר ולחוות דיעה על הדו"חות הכספיים של החברה, אשר כוללים מאזן, דו"ח רווח והפסד, דו"ח תזרים מזומנים, ודו"ח שינויים בהון העצמי.

חלק מרואי החשבון עובדים כרואי חשבון, עצמאיים או שכירים, אך חלקם גם משמש בפועל בתפקידים שונים במשק, אשר אינם מחייבים החזקה ברשיון לראיית חשבון. מדובר בתפקידים כגון חשבים, מנהלי כספים, כלכלנים, ויועצים פיננסיים, וכן בתפקידים שונים ברשויות המס במדינה, חברות ביטוח ועוד.

כאשר רו"ח מועסקים בחברות גדולות, ובמיוחד בחברות ציבוריות אשר נסחרות בבורסה, יש להם חשיבות בחתימה על דוחות כספיים על פי כללי הרשות לניירות ערך, וזאת במקביל ליכולתם לאשר דו"חות תקופתיים שמוגשים לרשויות המס.

סמכות ייצוג בפני רשויות: רואה חשבון רשאי לייצג לקוחות מכל הסוגים, כגון שכירים, עצמאים ותאגידים שונים, כולל חברות הנסחרות בבורסה, בנקים, חברות ביטוח, מלכ"רים, עמותות ועוד.

היקף סמכותו אינה מוגבלת לפי מחזור העסקים שלהם, וזאת מול כל רשויות המס והמוסד לביטוח לאומי.

סמכות חתימה על דו"חות מס ודו"חות כספיים: רואה החשבון מוסמך לחתום על כל סוגי דו"חות המס וכן על כל סוגי הדו"חות הכספיים.

חובת הביקורת על תאגידים באמצעות רו"ח מעוגנת במספר חוקים בישראל:

  • סעיף 154(א) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 קובע שכל חברה בעלת מחזור עסקים מעל לרף שנקבע בסעיף 158(א) לחוק מחויבת למנות רו"ח מבקר לצורך ביקורת הדו"חות הכספיים השנתיים ומתן חוות דעת בגינם.
  • סעיף 131(ג) לפקודת מס הכנסה מחייב את החברות המגישות דו"חות למס הכנסה בביקורת רו"ח.
  • סעיף 20(1) לפקודת האגודות השיתופיות, תשי"א-1951 קובע חובת ביקורת שנתית לכל אגודה רשומה.
  • סעיף 19(ג)(1) לחוק העמותות, תש"ם-1980 קובע חובת מינוי רו"ח לעמותות בעלות מחזור שנתי מעל לרף שנקבע בחוק.

לימודים והתמחות: כדי לשמש כרואה חשבון יש לקבל רישיון לראיית חשבון בהתאם לחוק ראיית חשבון, תשט"ו – 1955. לצורך קבלת רישיון בראיית חשבון יש לעבור את בחינות מועצת ראיית החשבון ולעבור תקופת התמחות בת שנתיים.

כדי לעבור את בחינות המועצה אין חובה ללמוד במוסד אקדמי כלשהו, אך ניתן ללמוד באחד משני מסלולי הלימודים שקיימים לשם כך כיום בארץ.

מסלול לימודים לתואר ראשון בחשבונאות באוניברסיטה או במכללה שמוסמכת להעניק תואר כזה - מסלול זה כולל 3 שנות לימודים וכן שנת השלמה נוספת, על מנת לקבל פטור מ-13 הבחינות מתוך 15 הבחינות של מועצת ראיית החשבון.

בתום הלימודים על הסטודנטים לעבור את 2 בחינות המועצה שמהן לא ניתן לקבל פטור: ביקורת חשבונות, וחשבונאות פיננסית.

מסלול לימודים במכללה אשר רק מגישה את הסטודנט למבחנים של מועצת רואי החשבון ותו לא - בתום הלימודים, על הסטודנטים לעבור את כל 15 הבחינות של המועצה. הלימודים במכללה כזו מזכירים את הלימודים בתיכון אקסטרני, הואיל והם מכינים את הסטודנטים לבחינות בלבד, ללא לימודים בתחומים פיננסיים אחרים.

בנוסף לעמידה בבחינות, יש לעבור גם התמחות בת שנתיים, כתנאי לקבלת רישיון לראיית חשבון מהמועצה. ההתמחות במשרדי רואי החשבון גדולים כוללת בדרך כלל ביקורת של חברות ציבוריות, עבודות ייעוץ מורכבות וכן התמחות בביקורת פנימית, ניהול סיכונים, הנפקות בבורסה, תכנון מס בינלאומי וענייני מיסוי.

ההתמחות במשרדי רואי חשבון בינוניים וקטנים כוללת בדרך כלל ביקורת של חברות פרטיות, ייעוץ מס, ועבודות ייעוץ כלכלי בהיקף מצומצם יותר בהתאם לגודל המשרד.

תפקידו וסמכויותיו של יועץ מס

מהות התפקיד: יועץ המס הינו בעל הכשרה מקיפה בתחום דיני המיסים. במסגרת תפקידו, יועץ המס עוסק במתן ייעוץ וחוות דעת מקצועית בהיבטי מיסוי שונים, ולרבות בכל הקשור לניהול חשבונות, מילוי דו"חות מס, הגשת בקשות להחזר מס, תיאומי מס ועוד.

סמכות ייצוג בפני רשויות: יועץ המס יכול לייצג מול מע"מ ומס הכנסה שכירים, חברות קטנות בעלות מחזור שנתי של עד 500,000 ₪ ועמותות קטנות. ביכולתו לייצג גם מול המוסד לביטוח לאומי אך ורק במידה ויעבור מבחן הסמכה מיוחד של המוסד.

סמכות חתימה על דו"חות מס ודו"חות כספיים: יועץ מס יכול לחתום על דו"חות מס של עצמאיים, עמותות קטנות, וחברות קטנות בעלות מחזור שנתי של עד 500,000 שקלים. לעומת זאת, הוא איננו מוסמך לחתום על הדו"חות הכספיים של החברות, הואיל וסמכות זו שמורה לרואה חשבון בלבד.

לימודים והתמחות: כדי לשמש כיועץ מס יש לקבל רשיון לייעוץ מס בהתאם לחוק הסדרת העיסוק בייצוג על ידי יועצי מס, תשס"ה-2005. לשם כך יש ללמוד באחת המכללות שעוסקות בכך, במשך כשנה, פעמיים בשבוע, בשעות הערב.

הלימודים כוללים שני קורסים: חשבונאות ומיסים. בסוף כל קורס מתקיים מבחן בשיתוף עם אגף מס הכנסה ברשות המיסים. הדרישות ללימודים כוללות תעודת בגרות, תעודת יושר ותעודת מנהל חשבונות סוג 2. בנוסף, יש לעבור התמחות במשך שנה.

תפקידו וסמכויותיו של מנהל חשבונות

מהות התפקיד: תפקידו של מנהל החשבונות הינו תפקיד אדמיניסטרטיבי בעיקרו, אשר שם דגש על הניהול החשבונאי של העסק.

תפקיד זה כולל בין השאר: רישום, מעקב, ובקרה אחר כל המשימות החשבונאיות בעסק, ולרבות רישום הוצאות והכנסות, עריכה והנפקת חשבוניות מס וקבלות.

כמו כן מנהל החשבונות אחראי על הכנת משכורות, גביית חובות ותשלום לספקים, עדכון המלאי, הכנת הדיווחים התקופתיים לרשויות המס, הכנת דו"חות כספיים גולמיים, עמידה בקשר עם גורמים בנקאיים, ביצוע התאמות, קרי, אימות נתונים מול הבנקים, הלקוחות והספקים של העסק ועוד.

הרישומים החשבונאיים מתבצעים באמצעות הכלים שרכש מנהל החשבונות במסגרת השכלתו ומועברים אחת לתקופה, לרוב מדי רבעון, לביקורת רואה חשבון מוסמך.

הנהלת חשבונות מהווה את אחד מתפקידי הליבה החשובים של העסק, אשר בלעדיו לא מתאפשר למעשה קיומו השוטף. במסגרת עבודתו נחשף מנהל החשבונות לכלל העשייה של העסק, לרבות היקפי תשלומים וסודות מסחריים כך שעיסוקו משפיע על אופן התנהלות החברה ועל שיעור המס שיוטל עליה.

סמכות ייצוג בפני רשויות: מנהל החשבונות איננו רשאי לייצג בפני רשויות המס והמוסד לביטוח לאומי.

סמכות חתימה על דו"חות מס ודו"חות כספיים: מנהל חשבונות איננו רשאי לחתום על דו"חות כספיים או דו"חות מס כלשהם.

לימודים והתמחות: כדי לשמש כמנהל חשבונות יש לקבל תעודה מטעם משרד התמ"ת, בהתאם לשלוש רמות סיווג שונות, הנהלת חשבונות מסוג 1, 2, ו-3.

לשם כך יש ללמוד קורס בהנהלת חשבונות באחת המכללות שעוסקות בכך ולעבור מבחן עיוני. מדובר בקורס שנמשך 3 חודשים בלימודי בוקר או כ-10 חודשים בלימודי ערב של פעם בשבוע.

דרישות הקבלה ללימודים אינן מחייבות תעודת בגרות. בתחילה לומדים הנהלת חשבונות סוג 1 ו- 2, ועוברים מבחן עיוני, לאחר תקופת ניסיון בעבודה ניתן ללמוד סוג 3 ולעשות בחינה נוספת. אין צורך לעבור תקופת התמחות.

שאלות? פנו אלינו לקבלת ייעוץ משפטי


תאריך: 07/09/2017 13:28
 
close