מקים עסק חדש? זה מה שצריך לדעת על פתיחת תיקים ברשויות!

חייגו לייעוץ אישי: 050-808-6488 הייעוץ ניתן על ידי מומחה בענייני מיסוי
 דיני מיסים ועבירות מס – עורך דין לשירותך
חוות דעת מקצועית בענייני מיסוי:
שם מלא
מספר טלפון
פניה למומחה במיסים >>

פתיחת תיקים ברשויות המס לעסק חדש


דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (1) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 1 reviews

Hebrew

קבלת החלטה על הקמת עסק עצמאי הינה בדרך כלל תהליך מורכב ולא פשוט, במיוחד למי שמעולם לא פתח קודם לכן עסק משלו. גם מימוש ההחלטה בפועל הינו ללא ספק תהליך מורכב ומאתגר בפני עצמו. ישנם רבים שחוששים רק מעצם המגע עם רשויות המס והמוסד לביטוח לאומי ופתיחת התיקים אצלם, במיוחד לאחר שהם התרגלו לעבוד במשך שנים כשכירים וללא כל ממשק ישיר בינם לרשויות אלו.

אולם, בעניין זה חשוב להבין כי המציאות בפועל הינה הרבה פחות מפחידה מכפי שהיא נראית, אם בכלל. למעשה מדובר בפעילות שניתן לבצע באופן פשוט ומהיר יחסית, חרף השם הרע שיצא להתנהלות הבירוקרטית שמול רשויות המדינה. עם זאת יודגש, כי לפי החוק, הרישום ופתיחת התיקים בגופים הללו חייב להתבצע לא יאוחר מהיום שבו התחלת בפעילות העסקית. מי שמקים עסק שתהליך הקמתו ממושך, רשאי להירשם כבר בשלבי ההקמה, עוד בטרם החל העסק לפעול ואולם אז יהיה עליו להוכיח כי הוא אכן מקים עסק.

בחירת הסטאטוס המשפטי - עצמאי יחיד, כעוסק פטור/מורשה, או להתאגד במסגרת חברה?

כאשר אדם שוקל לפתוח עסק, אחת השאלות המרכזיות והראשוניות שעליו לשקול הינה מהו הסטאטוס המשפטי שבמסגרתו כדאי לו להפעיל את העסק שלו ולהירשם תחתיו במסגרת רשויות מע"מ, מס הכנסה והביטוח הלאומי. האם כדאי לו להירשם כעוסק עצמאי יחיד ואז לבחור בין להיות עוסק פטור או עוסק מורשה, או שעדיף לו להתאגד כחברה בע"מ.

לכל סטאטוס יש את המאפיינים, התנאים, היתרונות והחסרונות שלו ועל כן התשובה לשאלה באיזה סטאטוס כדאי לבחור איננה אחידה, הואיל ומדובר בתשובה שמשתנה מאדם לאדם, בהתאם לנסיבות האישיות והספציפיות שלו ושל העסק שלו.

עוסק עצמאי יחיד רשאי להירשם כעוסק פטור או עוסק מורשה. ההבדל העיקרי בין עוסק פטור לעוסק מורשה מתבטא בכך שעוסק פטור הינו פטור מלגבות מע"מ מלקוחותיו ועם זאת הוא אינו רשאי לקזז מס תשומות, קרי, המע"מ שהוא עצמו משלם לספקיו. בנוסף, הוא פטור מלהגיש דו"חות חודשיים למע"מ, אלא עליו להגיש למע"מ רק דו"ח שנתי.

העוסק המורשה לעומת זאת, מחויב לגבות מע"מ מלקוחותיו ומנגד הוא רשאי לקזז מעסקאותיו את מס התשומות שלו. בנוסף עליו להגיש דו"חות חודשיים למע"מ וזאת מדי חודש או חודשיים. עם זאת יודגש, כי הפטור של עוסק פטור תקף אך ורק ביחס לצרכי מע"מ, כך שגם הוא צריך לדווח על הכנסותיו למס הכנסה ולשלם את המס המתחייב מכך וכן צריך לשלם דמי ביטוח לאומי למוסד לביטוח לאומי.

האבחנה בין עוסק פטור לעוסק מורשה נקבעת לפי גודל המחזור השנתי של בעל העסק, שמתעדכן מעת לעת. נכון לשנת 2016, מי שמחזור העסקים השנתי שלו אינו עולה על 99,006 ₪, יוגדר כעוסק פטור ומי שמחזור העסקים שלו עולה על סכום זה, יוגדר כעוסק מורשה. יחד עם זאת, ישנם בעלי מקצוע מסוימים שבכל מקרה חייבים להירשם במע"מ כעוסק מורשה, ללא קשר להיקף העסקים שלהם, שכוללים בעיקר בעלי מקצועות חופשיים, כגון עורך דין, רואה חשבון, רופא, אדריכל וכדומה.

ההבדלים העיקריים בין עוסק מורשה לחברה בע"מ מתבטאים בעקרון הפרדת האישיות המשפטית ועקרון הגבלת האחריות של בעלי המניות. כאמור, עקרון הפרדת האישיות המשפטית מפריד בין האישיות המשפטית של החברה לבין האישיות המשפטית של בעליה ולפיכך לא ניתן לייחס לבעל המניות אחריות לחובות החברה, למעט במקרים של מרמה וכדומה שמצדיקים הרמת מסך.

בהתאם לעקרון הגבלת האחריות של בעלי המניות, גובה הסיכון של בעלי המניות בחברה בע"מ מסתכם בכך שבמקרה של פירוק החברה, הם ערבים אישית לחובות החברה רק עד לגבולות הערך הנקוב של המניות שמוחזקות בידיהם ואשר לא נפרע על ידם בפועל ותו לא.

לעומת זאת, כאשר מדובר בעוסק מורשה, אין הפרדה בינו לבין העסק שלו, כך שהוא נושא במלוא האחריות לחובותיו של העסק שלו. לפיכך, באופן כללי, במידה ומדובר בעסק שאמור להיות עתיר סיכונים והתחייבויות כבדות משקל, עדיף להירשם כחברה בע"מ. בנוסף, לעסק שרשום כחברה יש לכאורה מוניטין מכובד יותר משל עוסק מורשה.  

יחד עם זאת, יש לקחת בחשבון את עלויות רישום החברה, שכוללות אגרת הקמת חברה, תשלום לעורך דין ותשלום אגרה שנתית לרשם החברות וכן את עלויות הנהלת החשבונות הכפולה של חברה, שהינן יקרות יותר משל הנהלת חשבונות רגילה שנדרשת עבור עוסק מורשה.

רוב העסקים הקטנים יכולים להסתפק ברישום כעוסק פטור או כעוסק מורשה, לפחות בשנותיהם הראשונות. אולם, במידה ומדובר בעסק בעל מחזור גדול יחסית, שצפוי לעבוד מול חברות גדולות ו/או השוק הבינלאומי ושאמור להיות עתיר סיכונים והתחייבויות כבדות משקל, באופן שמחייב הגנה מפני תביעות ופשיטת רגל, נראה שעדיף כבר להירשם חברה בע"מ.

אופן פתיחת תיקים ברשויות מע"מ, מס הכנסה והמוסד לביטוח לאומי

לאחר שהחלטת תחת איזה סטאטוס משפטי ברצונך להפעיל את העסק שלך ולהירשם, יש לפנות לפתיחת התיקים ברשויות מע"מ, מס הכנסה והמוסד לביטוח לאומי, בסדר הזה.

פתיחת תיק במע"מ

לשם פתיחת תיק במע"מ, חובה להגיע פיזית למשרדי מע"מ אליהם אתה שייך ולהביא עמך את המסמכים הבאים:

 1. טופס 821 בדבר בקשה לפתיחת תיק מע"מ. במסגרת טופס זה יש לרשום את הסטטוס המשפטי לצרכי מע"מ: עוסק פטור, עוסק מורשה, שותפות או חברה.
 2. צילום צ'ק ריק, עליו יש לרשום צ'ק מבוטל, או אסמכתא אחרת מהבנק לגבי פרטי חשבון הבנק.
 3. צילום ת.ז., כולל ספח מעודכן שכולל את הכתובת של בעל תעודת הזהות.
 4. העתק חוזה שכירות, למקרה שכתובת העסק שונה מהכתובת שמופיעה בתעודת הזהות. במידה וכתובת העסק הינה גם כתובת המגורים הנוכחית, יש לציין זאת בפני פקיד מע"מ.
 5. כאשר מדובר בפתיחת תיק לחברה, יש להגיש בנוסף גם את המסמכים הבאים: תעודת רישום החברה, תקנון החברה, פרוטוקול מינוי הדירקטורים של החברה, כשעליו חותמת נתקבל של רשם החברות, רשימת מנהלי החברה ופרטי הקשר שלהם.
 6. כאשר מדובר בעסק שהינו עדיין בשלבי הקמה, יש להביא גם את המסמכים שרלוונטיים לפעילות שלו, כגון רישיונות, התחייבויות, רכישות, רשימת ספקים וכיוצא בזה.

בסוף תהליך הרישום, בעל העסק יקבל מנציג מע"מ תעודת עוסק פטור או תעודת עוסק מורשה ושוברים זמניים לדיווחי מע"מ. תעודת העוסק מורשה הינה תעודה זמנית עד שתישלח לבעל העסק התעודה הקבועה וזאת בדרך כלל לאחר מספר שבועות. את התעודה יש להציג במקום בולט בבית העסק.

בהתאם לסעיף 67 לחוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975, על העוסק המורשה, יחיד או חברה, להגיש לרשות המסים דו"ח תקופתי אודות כלל העסקאות שהוא ביצע במסגרת העסק שלו וזאת מדי חודש או חודשיים, בהתאם להיקף מחזור העסקאות החודשי שלו. נכון לשנת 2016, עוסק אשר מחזור עסקאותיו החודשי אינו עולה על 1,510,000 ₪, מחויב להגיש דו"ח דו-חודשי ואילו עסק שמחזור עסקאותיו הינו מעל סכום זה, מחויב להגיש דו"ח חודשי.

פתיחת תיק במס הכנסה

לשם פתיחת תיק במס הכנסה, אין חובה להגיע פיזית למשרדי מס הכנסה אליהם אתה שייך וניתן לעשות זאת גם בפקס. לשם כך על העוסק העצמאי להגיש טופס 5329, בדבר דו"ח פרטים אישיים והצהרה על מקורות הכנסה ועל חברה להגיש טופס 4436 בדבר פתיחת תיק לתאגיד במס הכנסה ו/או בניכויים.

לאחר פתיחת התיק, תקבל פנקס מקדמות שנתי, שבו ייקבעו סכומי המס המשוערים שתצטרך לשלם. בסוף השנה תתבצע הצלבה בין המס שהיית צריך לשלם בפועל כנגזרת של ההכנסה, לבין המקדמות שנקבעו לך. במידה ושילמת פחות מדי מס, תיאלץ לשלם את ההפרש ובמידה ושילמת יותר מדי מס, תקבל זיכוי.  

ניתן לערער על גובה המקדמות שנקבע לך ואף להגיש בקשה מנומקת לפטור מתשלום מקדמות. בנוסף ניתן להגיש בקשה מנומקת לפטור מניכוי מס במקור.

במידה והעסק מתכוון להעסיק עובדים או לשלם תשלומים אחרים, החייבים בניכוי מס במקור, כגון תשלום שכר דירה, ייפתח במקביל גם תיק ניכויים. רישום תיק הניכויים במוסד לביטוח לאומי יתבצע לאחר מכן באופן אוטומטי על ידי משיכת הנתונים ממס הכנסה.

קריאה נוספת: הגשת דו"ח שנתי למס הכנסה.

פתיחת תיק במוסד לביטוח לאומי

כל עובד עצמאי, בין בעל עסק אישי ובין בשותפות, מחויב לפתוח תיק במוסד לביטוח לאומי במידה והינו אחד מאלה:

 • מי שעוסק במשלח ידו 20 שעות בשבוע בממוצע לפחות.
 • מי שהכנסתו החודשית הממוצעת ממשלח ידו עולה על 50% אחוז מהשכר הממוצע.
 • מי שעוסק במשלח ידו 12 שעות בשבוע והכנסתו עולה על 15% אחוז מהשכר הממוצע.

לשם כך יש להגיש טופס דין וחשבון רב שנתי בסניף ביטוח לאומי הקרוב למקום מגוריו של העובד העצמאי. בדרך כלל, עם פתיחת התיק בביטוח הלאומי, תידרש על ידי המוסד לביטוח לאומי לשלם את כל חובות העבר שלך שטרם שולמו על ידך. בהמשך תידרש לשלם דמי ביטוח לאומי מדי חודש, על פי הערכתך את הכנסותיך בשנה הקרובה ולאחר מכן תצטרך לשלמו לפי נתוני העבר.

לגבי פתיחת תיק ניכויים במוסד לביטוח לאומי - כאמור, המוסד לביטוח לאומי מקבל ממס הכנסה את המידע אודות פתיחת תיק הניכויים של המעסיק ומספרו שם ופותח לו אוטומטית תיק ניכויים גם אצלו. לאחר פתיחת התיקים, המוסד לביטוח לאומי ישלח למעסיק בדואר את המסמכים הבאים:

 • הודעה על פתיחת תיק.
 • מספר העובדים ושיעור דמי הביטוח.
 • שאלון להשלמת פרטים.
 • טופס 102 בדבר דין וחשבון על העסקת עובדים.
 • פנקסי תשלומים, באמצעותם יש לשלם את הניכויים משכר העובדים.

לחצו כאן לפניה וקבלת ייעוץ משפטי אישי בענייני מיסוי!


תאריך: 19/12/2017 14:13
 
close