ניהלת פנקסי חשבונות כוזבים? זו עבירה וחשוב להתייעץ עם עורך דין!

חייגו לייעוץ אישי: 050-808-6488 הייעוץ ניתן על ידי מומחה בענייני מיסוי
 דיני מיסים ועבירות מס – עורך דין לשירותך
חוות דעת מקצועית בענייני מיסוי:
שם מלא
מספר טלפון
פניה למומחה במיסים >>

ניהול פנקסי חשבונות כוזבים והמשמעויות


דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (1) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 1 reviews

Hebrew

בהתאם להוראות חוקי המס בישראל, כמעט כל בעל עסק עצמאי בארץ חייב לנהל פנקסי חשבונות וזאת מיד עם תחילת פעילות העסק שלו. עם זאת, ישנם נישומים רבים אשר אינם נרתעים מלעבור על חוקי המס ומנהלים פנקסי חשבונות כוזבים במטרה להעלים הכנסות ולהתחמק מתשלום מס וזאת למרות שהדבר מהווה עבירה פלילית חמורה, שעונשה קנס חמור ומאסר בפועל.

עבירת ניהול פנקסי חשבונות כוזבים לפי דיני מס הכנסה

סעיף 130 לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש[ מסמיך את המנהל להורות על ניהול פנקסי חשבונות וכן לקבוע את הנהלים הקשורים לדרך ניהולם. מכח סעיף זה הותקנו תקנות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), תשל"ג-1973, אשר מפרטות את הכללים לניהול מערכת הנהלת החשבונות ואילו רישומים חייב העוסק לנהל בהתאם לאופי העסק, מספר המועסקים, מחזור המכירות ופרמטרים נוספים אחרים.

על פי סעיף 25(ג) לתקנות ניהול החשבונות, יש לשמור את מסמכי מערכת החשבונות במשך 7 שנים מתום שנת המס שאליה היא מתייחסת או במשך 6 שנים מיום הגשת הדו"ח על ההכנסה לאותה שנת מס, לפי המאוחר מביניהם.

מערכת החשבונות כוללת בעיקרה את המסמכים הבאים:

(א) תיעוד פנים, כלומר, מסמכים המופקים על ידי העסק כגון קבלות, חשבוניות, הזמנות וסרט קופה רושמת.

(ב) תיעוד חוץ, כלומר, מסמכים שהתקבלו מגורם חיצוני לעסק, כגון חשבוניות/קבלות מספקים.

(ג) ספרי חשבונות, כלומר, פנקסים בהם נערכים רישומי תנועות כגון ספר תקבולים ותשלומים, ספר תנועות מלאי.

אי ניהול פנקסי החשבונות או רישום כוזב בספרי החשבונות מהווים עבירה פלילית חמורה, אשר עלולה להעמיד את הנישום בפני פסילת ספרים וכן בפני סנקציות פליליות הכוללות קנס חמור ועונש מאסר של עד 7 שנים בפועל וזאת לאור סעיפים 220 (2) + (4) לפקודת מס הכנסה, אשר קובעים כך:

"אדם אשר במזיד, בכוונה להתחמק ממס או לעזור לאדם אחר להתחמק ממס, עבר אחת העבירות המנויות להלן, דינו - מאסר שבע שנים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין ופי שניים מסכום ההכנסה שהעלים, שהתכוון להעלים או שעזר להעלים, או שני העונשים כאחד ואלו הן:

(2) מסר בדו"ח על פי הפקודה אמרה או תרשומת כוזבות.

(4) הכין או קיים, או הרשה אדם להכין או לקיים, פנקסי חשבונות כוזבים או רשומות אחרות כוזבות, או שזייף או הרשה לזייף פנקסי חשבונות או רשומות".

עבירת ניהול פנקסי חשבונות כוזבים לפי דיני מע"מ

סעיף 66 חוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975 מטיל במקביל חובה לנהל פנקסים בצורה ובדרך שקבע שר האוצר על כל מי שחייב במס מכח חוק מע"מ. מכח סעיף זה הותקנו תקנות מס ערך מוסף (ניהול פנקסי חשבונות), תשל"ו-1976, אשר מטילות על כל עוסק, למעט עוסק בעסקת אקראי לפי תקנה 15א לתקנות מע"מ, את החובה לנהל לצרכי מע"מ את אותם פנקסי החשבונות שהוא נדרש לנהל לצרכי מס הכנסה.

סעיף 117(ב)(6) לחוק מע"מ, קובע כי ניהול פנקסי חשבונות כוזבים הינו עבירה פלילית חמורה אשר עונשה כולל קנס חמור ועונש מאסר של עד 5 שנות מאסר בפועל:

"עשה אדם מעשה מן המפורטים להלן במטרה להתחמק או להשתמט מתשלום מס, דינו - מאסר 5 שנים או כפל הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז-1977 [...]:

(6) הכין, ניהל או הרשה לאחר להכין או לנהל, פנקסי חשבונות כוזבים או רשומות אחרות כוזבות".

מגמת הענישה של בתי המשפט לגבי ביצוע העבירה

מטרת ניהול פנקסי חשבונות הינה בראש ובראשונה לאפשר לרשויות המס לבצע ביקורת ולאמת את הדיווחים של העסק, במטרה לסייע לרשויות המס בקביעת חבות המס האמיתית של העסק. עם זאת, כאמור, ישנם נישומים רבים אשר אינם נרתעים מלעבור על חוקי המס ומנהלים פנקסי חשבונות כוזבים במטרה להעלים הכנסות ולהתחמק מתשלום מס וזאת בהיקף אשר הפך למכת מדינה אשר פוגעת אנושות בקופה הציבורית ובאזרחי המדינה.

כתוצאה מכך, מגמת הפסיקה בשנים האחרונות הינה להחמיר עם מבצעי העבירות הללו, לשם יצירת הרתעה לצורך מיגור התופעה.

כך לדוגמא, הדגיש בית המשפט העליון בהליך רע"פ 512/04 אבו עבייד ואח' נ' מדינת ישראל, את החומרה שבה יש להתייחס לעבריינות המס, נוכח תוצאותיה ההרסניות למשק ולכלכלה ולמרקם החברתי ופגיעתה הקשה בערך השוויון בנשיאת נטל חובות המס הנדרש לצורך מימון צרכיה של החברה ופעילותן התקינה של הרשויות הציבוריות.

בהליך רע"פ 6095/06 לוי נ' מדינת ישראל, הבהיר בית המשפט העליון כי מגמת הפסיקה שלא להקל ראש בעבירות המס, נובעת משכיחותן, היקפן ופגיעתן הרעה בחיי הכלכלה התקינים ובאזרחים שומרי החוק וכי בית המשפט מחויב אף הוא לסייע לעקירה מן השורש של עבירות אלו, שהפכו לרעה חולה במחוזותינו, באמצעות החמרת הענישה בגין ביצוע עבירות אלו. בהקשר זה אף נפסק לא אחת, כי בעבירות כלכליות, גובר משקלו של השיקול ההרתעתי על משקלן של נסיבותיו האישיות של האדם שדינו נגזר.

לקבלת ייעוץ משפטי אישי בנושא ליחצו כאן!


תאריך: 27/12/2017 18:24
 
close