פטור ממס לנכים ועיוורים לפי סעיף 9(5) לפקודת מס הכנסה

חייגו לייעוץ אישי: 050-808-6488 הייעוץ ניתן על ידי מומחה בענייני מיסוי
 דיני מיסים ועבירות מס – עורך דין לשירותך
חוות דעת מקצועית בענייני מיסוי:
שם מלא
מספר טלפון
פניה למומחה במיסים >>

פטור ממס הכנסה לנכים ועיוורים


דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (1) דירוגים | דירוג ממוצע (4)
4 stars - based on 1 reviews

Hebrew

במסגרת מדיניות הרווחה והעזרה הסוציאלית שמונהגת בישראל, מעניקה המדינה פטור ממס הכנסה לנכים ועיוורים שעומדים בתנאי הזכאות לכך.

מי זכאי לקבל את הפטור ממס

בהתאם לסעיף 9(5) לפקודת מס הכנסה, הפטור ממס הכנסה ניתן ליחידים הבאים, בהתאם להגדרתם על פי החוק:

 1. עיוור/לקוי ראיה, ללא קשר לאחוזי הנכות הרפואית שלו.
 2. נכה בעל 100% נכות רפואית מליקוי אחד.
 3. נכה בעל לפחות 90% נכות רפואית משוקללת ממספר ליקויים יחדיו.

כאמור, הפטור חל על נכות רפואית בלבד ולא על נכות תפקודית. לפיכך, מי שנקבעו לו אחוזי נכות רפואית נמוכים יותר, לא יהיה זכאי לפטור, גם אם נקבעה לו נכות תפקודית בשיעור של 100%.

כדי לקבל הכרה כעיוור או נכה כאמור, יש לענות על התנאים שנקבעו לשם כך בחוקים הבאים:

 1. חוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי"ט-1959
 2. חוק נכי המלחמה בנאצים, תשי"ד-1954
 3. חוק נכי רדיפות הנאצים, תשי"ז-1957
 4. חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, תש"ל-1970
 5. פרק ג', פרק ו'2 ופרק ט'2 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), תשכ"ח-1968
 6. חוק לפיצוי נפגעי גזזת, התשנ"ד-1994

כל מי שנקבע שהינו עיוור או נכה כאמור, זכאי אוטומטית לפטור ממס מכוח אותה קביעה, ללא כל צורך לפנות לוועדה רפואית של מס הכנסה הנערכת על ידי המוסד לביטוח לאומי.

מי שאינו עיוור, או שלא נקבעו לו אחוזי נכות על פי אחד החוקים הללו, או שנקבע לו לפיהם אחוז הנמוך מ-90% בחישוב מיוחד ועבר אירוע רפואי כלשהו, רשאי לגשת לוועדה רפואית של מס הכנסה הנערכת על ידי המוסד לביטוח לאומי, לשם קבלת הפטור וזאת כפי שמבואר בסוף מאמר זה.

כיצד ניתן הפטור ממס

הזכאות לפטור מתחילה רק לאחר לפחות 185 ימי נכות. מי שתקופת נכותו ארכה בין יום אחד ל-184 ימים בלבד, לא יהיה זכאי לפטור.

הפטור ממס ניתן בהתאם לפרמטרים שונים, אשר כוללים את סוג ההכנסה, תקרת ההכנסה ותקופת הנכות, כמפורט להלן:

 • התקרה הפטורה ממס על הכנסה מיגיעה אישית וכאשר תקופת הנכות עולה על 365 יום, הינה בשיעור 608,400 ₪, נכון לשנת 2016. בשנים 2015-2014 התקרה הייתה בשיעור 614,400 ₪.  
 • התקרה הפטורה ממס על הכנסה שאינה מיגיעה אישית, או על הכנסה במקרים שבהם תקופת הנכות היא בין 185-364 יום, הינה בשיעור 72,960 ₪, נכון לשנת 2016. בשנת 2015 היא הייתה 73,560 ₪ ובשנת 2014 היא הייתה 73,680 ₪.
 • התקרה הפטורה ממס על הכנסה מריבית המשולמת על כספי פיצויים או ביטוח ששולמו בגין נזקי גוף והופקדו בפיקדון, בתכנית חיסכון או בקופת גמל, היא בשיעור של 300,000 ₪, נכון לשנת המס 2016. בשנת 2015 היא הייתה 262,320 ₪ ובשנת 2014 היא הייתה 262,560 ₪.

הכנסה מיגיעה אישית הינה הכנסה מעבודה, עסק או משלח יד. מכונה גם הכנסה אקטיבית.

הכנסה שאינה מיגיעה אישית, הינה הכנסה שאינה מעבודה כאמור, כגון מריבית, שכר דירה, קצבה. מכונה גם הכנסה פאסיבית.

אופן קבלת האישור לפטור ממס

כדי לקבל אישור מפקיד השומה על פטור זה ממס, יש להגיש למשרד השומה הסמוך למקום המגורים את טופס 1516, בדבר בקשה לפטור ממס, בצירוף העתק נאמן למקור של פרוטוקול הוועדה הרפואית או צילום תעודת העיוור.

ניתן לקבל החזרי מס רטרואקטיבית לתקופה של שש שנים לא כולל השנה השוטפת רק עבור נכות שהוכרה בהתאם לאחוזים הנדרשים על פי החוק, לתקופה כוללת העולה על 184 יום. בשנת 2016 ניתן להגיש בקשות להחזרי מס בגין נכות משנת 2010 ואילך.

אופן הגשת הבקשה לוועדה רפואית של מס הכנסה

לצורך הגשת בקשה לקבלת זימון לוועדה הרפואית של מס הכנסה אשר נערכת על ידי המוסד לביטוח לאומי, יש למלא ולהגיש את המסמכים הבאים:

 • טופס1516, בדבר בקשה לפטור ממס.
 • טופס 169/א, בדבר הבקשה לוועדה רפואית. יש למלא את הטופס במלואו ולציין במפורש מה הן המחלות והליקויים מהם הינך סובל/ת או סבלת בעבר.
 • טופס 169/ב, בדבר ויתור סודיות.
 • שובר אגרה ששולמה למוסד לביטוח לאומי, חתום על ידי הבנק. ניתן להשיג את השובר במשרדי השומה או במשרדי המוסד לביטוח לאומי.
 • בנוסף יש חובה לצרף את כל המסמכים הרפואיים וחוות הדעת המתייחסים לליקויים הרפואיים.

לקבלת ייעוץ משפטי אישי בנושא ליחצו כאן!


תאריך: 01/01/2018 16:16
 
close