מתי ולמה כדאי לפתוח עוסק פטור או עוסק מורשה

חייגו לייעוץ אישי: 050-808-6488 הייעוץ ניתן על ידי מומחה בענייני מיסוי
 דיני מיסים ועבירות מס – עורך דין לשירותך
חוות דעת מקצועית בענייני מיסוי:
שם מלא
מספר טלפון
פניה למומחה במיסים >>

הבדלים בין עוסק פטור לעוסק מורשה והמשמעויות


דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (2) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 2 reviews

Hebrew

כאשר יחיד מעוניין לפתוח עסק כעצמאי, עליו לפתוח ולנהל לשם כך תיקים אצל שלושה גופים שונים:

  • מס הכנסה - בו הוא יוגדר כנישום.
  • מע"מ - בו הוא יוגדר כעוסק.
  • הביטוח הלאומי - בו הוא יוגדר כמבוטח.

תחילה יש לפתוח את התיק במע"מ ולאחר מכן יש לגשת למס הכנסה וביטוח לאומי כדי לפתוח את התיקים גם שם. הרישום בגופים הללו חייב להתבצע לא יאוחר מהיום שבו הוחל בפעילות העסקית. מי שמקים עסק שתהליך הקמתו ממושך, רשאי להירשם כבר בשלבי ההקמה, עוד בטרם החל העסק לפעול ואולם אז יהיה עליו להוכיח כי הוא אכן מקים עסק.

סעיף 1 לחוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975 מגדיר עוסק כמי שמוכר נכס או נותן שירות במהלך עסקיו ובלבד שאינו מלכ"ר או מוסד כספי וכן מי שעושה עסקת אקראי. כלומר, באופן כללי, מדובר בכל בעל עסק מסחרי שמוכר נכסים מסוימים או נותן שירות מקצועי מסוים, אשר איננו בנק או מלכ"ר, קרי, מוסד ללא כוונת רווח.

העוסק מנהל את עסקיו בצורות שונות של התאגדות, כעצמאי, שותפות או חברה. לרוב, מספר תעודת הזהות של העוסק מהווה את מספר תיק העוסק המורשה שלו במע"מ וגם את מספר תיק השומה שלו במס הכנסה. 

חוק מע"מ מבדיל בין שני סוגים של עוסקים: עוסק מורשה ועוסק פטור, אשר בעבר נקרא עוסק זעיר וזאת בעיקר לפי היקף מחזור העסקים השנתי שלהם, אשר מתעדכן מעת לעת ולמעט בעלי מקצוע מסוימים אשר בכל מקרה חייבים להירשם כעוסקים מורשים בלבד, ללא קשר להיקף המחזור שלהם וזאת כפי שמפורט ברשימה המצורפת בסוף מאמר זה. בנוסף, עוסק פטור רשאי להעסיק עד שני עובדים בלבד.

נכון לשנת 2016, מי שמחזור העסקים שלו אינו עולה על 99,006 ₪, יוגדר כעוסק פטור ומי שמחזור העסקים שלו עולה על סכום זה, יוגדר כעוסק מורשה.

ההבדל העיקרי בין עוסק פטור לעוסק מורשה מתבטא בכך שעוסק פטור הינו פטור מלגבות מע"מ מלקוחותיו, שמכונה מע"מ עסקאות, כך שהוא איננו מוציא להם חשבונית מס בעת דרישת התשלום, אלא רק חשבונית רגילה ובנוסף הוא פטור מלהגיש דו"חות חודשיים למע"מ, אלא עליו להגיש למע"מ רק דו"ח שנתי. עם זאת, מנגד, הוא איננו רשאי לקזז מעסקאותיו את מס התשומות שלו, כלומר, המע"מ שהוא עצמו משלם לספקים אחרים.

חשוב לציין, כי הפטור של עוסק פטור תקף אך ורק ביחס לצרכי מע"מ, כך שהוא איננו פטור מכל יתר החובות שיש לכל עוסק כלפי מס הכנסה והביטוח הלאומי, על כל מה שכרוך ומשתמע מכך.

העוסק המורשה, לעומת זאת, מחויב לגבות מע"מ מלקוחותיו, שמכונה כאמור מע"מ עסקאות, כך שהוא מוציא להם חשבונית מס בעת דרישת התשלום ובנוסף עליו להגיש דו"חות חודשיים למע"מ וזאת מדי חודש או חודשיים. מנגד, הוא רשאי לקזז מעסקאותיו את מס התשומות שלו, כלומר, המע"מ שהוא עצמו משלם לספקים אחרים.

במקביל, על העוסק המורשה לדווח פעם אחת בשנה למס הכנסה, במסגרת הדו"ח השנתי שלו. הכנסותיו של העוסק חייבות במס הכנסה, לפי מדרגות המס של פקודת מס הכנסה. המיסוי המוטל על עוסק מורשה מחושב כהכנסה אישית וזהה לחישוב הכנסותיו של שכיר, רק שהעוסק המורשה רשאי לקזז הוצאות עסקיות מסוימות מהכנסתו.

מעל לסכום רווח חודשי מסוים, מומלץ לעוסק המורשה לשקול להתאגד כחברה בע"מ, כדי לשלם מס חברות על הכנסתו, שהינו נמוך יותר מהמס ההכנסה שהוא משלם כיחיד. כדאי יותר להקים חברה כדי לחסוך בתשלומי מס וניתן לבצע מעבר מעוסק פטור לעוסק מורשה כאשר המחזור גדל ולהיפך.

מי חייב להירשם כעוסק מורשה?

בהתאם לתקנה 13 לתקנות מס ערך מוסף (רישום), תשל"ו-1976, העוסקים הבאים חייבים להירשם במע"מ כעוסק מורשה, ללא קשר למחזור העסקים שלהם או מספר העובדים המועסק על ידם:

(א) בעל מקצוע חופשי שהוא: אגרונום, אדריכל, הנדסאי, חוקר פרטי, טוען רבני, טכנאי, טכנאי שיניים, יועץ לארגון, יועץ לניהול, יועץ מדעי, , כלכלן, מהנדס, מודד, מנהל חשבונות, מתורגמן, סוכן ביטוח, עורך דין, רואה חשבון, יועץ מס או שמאי, בעל מעבדה כימית או רפואית.

כמו כן, גם עוסקים שעיסוקם מתן שירותים מהסוגים המפורטים בתקנה 6א לתקנות מס ערך מוסף, התשל"ו-1976 ולגבי אותם שירותים בלבד. מדובר בשירותים אשר כוללים:

  • מופע אמנותי, לרבות הנחיה במופע, בניית תפאורה או הכנתה.
  • הכנת מבחנים, בדיקתם וכן ניהול מבחנים או פיקוח עליהם.
  • הרצאה, הוראה, הדרכה, תרגול או השתתפות במופע שאינו מופע אמנותי.
  • כתבנות או קצרנות.
  • תרגום בכתב או בעל פה.
  • כתיבה או עריכה.
  • פישור, כהגדרתו בסעיף 79ג לחוק בתי משפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984 או חברות בועדות שהוקמו על פי דין.

(ב) רופא, לרבות פסיכולוג, פיזיותרפיסט, רופא וטרינר, רופא שיניים או מרפא שיניים.

(ג) בעל בית ספר לנהיגה על פי רישיון שניתן לפי סעיף 15(4) לפקודת התעבורה.

(ד) בעל בית ספר לרבות גן ילדים, שבו לומדים או מתחנכים תלמידים באופן שיטתי ושאיננו מלכ"ר וכן בית ספר שבו ניתנת הדרכה מקצועית, עיונית או מעשית, לרבות הדרכה לאמנויות ולספורט, לקבוצות שבכל אחת מהן לא פחות מחמישה תלמידים, להוציא הדרכה מקרית של לא יותר משלושים ימי הדרכה בכל קבוצות התלמידים אשר הופעלו באותה שנת מס.

(ה) סוחר מקרקעין או מתווך מקרקעין.

(ו) סוחר רכב ומתווך רכב.

(ז) חברה הרשומה כדין לפי פקודת החברות.

(ח) אגודה שיתופית הרשומה כדין לפי פקודת האגודות השיתופיות.

לקבלת ייעוץ משפטי אישי בנושא ליחצו כאן!


תאריך: 19/12/2017 20:17
 
close