איזה עונש מקבלים על העלמת מס לאור המגמה להחמיר עם מעלימי מס?

חייגו לייעוץ אישי: 050-808-6488 הייעוץ ניתן על ידי מומחה בענייני מיסוי
 דיני מיסים ועבירות מס – עורך דין לשירותך
חוות דעת מקצועית בענייני מיסוי:
שם מלא
מספר טלפון
פניה למומחה במיסים >>

אלה העונשים הצפויים לך על העלמת מס...


דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (9) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 9 reviews

Hebrew

אחת השאלות הראשונות שעוברות בראשו של חשוד או נאשם בהעלמת מס, הנה מה העונש הצפוי לו, אם וכאשר יורשע בבית המשפט בביצוע העלמות מס. שאלה כללית ונפוצה, והתשובות רבות, מורכבות ומשתנות בהתאם לנסיבות של כל מקרה ומקרה.

כמובן שההכרעה לגבי עונשו של הנאשם תלויה מאד באיכות הייצוג המשפטי ומכאן שנאשם המיוצג על ידי עורך דין המתמחה בנושא העלמות מס, יביא רוב המקרים לענישה מקילה יותר ואף לאי הגשת כתב אישום.

עבירת העלמת מס כוללת למעשה שורה של עבירות שונות על חוקי המס שמטרתן הינה להביא להקטנת שיעור המס שיוטל על הנישום.

המדובר בעבירות כגון השמטת הכנסות, ניהול פנקסי חשבונות כוזבים, הגשת דו"חות כוזבים, קבלת הקלות או פטורים ממס בעקבות מצג שווא, הצגת חשבוניות פיקטיביות ועוד.

עבירת העלמת מס נחשבת לעבירה פלילית חמורה, אשר העונש עליה כולל הטלת קנסות משמעותיים ו/או מאסר של עד 7 שנות מאסר בפועל.

זאת, בהתאם לסעיף 220 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), אשר קובע כי מי שפעל במזיד ובכוונה להתחמק ממס או לעזור לאדם אחר להתחמק ממס דינו מאסר עד 7 שנים ו/ או קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין ופי שניים מסכום ההכנסה שהעלים.

נכון לספטמבר 2017 סכום הקנס אשר קבוע בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין הנו עד 226,000 ₪.

צריך להדאיג אותך: החמרה בענישה כלפי מעלימי מס

עקב שכיחותן והיקפן של עבירות העלמת המס בארץ, אשר הפכו זה מכבר למכת מדינה, אשר פוגעת אנושות בקופה הציבורית, באזרחי המדינה ובחיי הכלכלה התקינים, מגמת הפסיקה בשנים האחרונות הנה להחמיר בענישה כלפי מבצעי העבירות הללו, לשם יצירת הרתעה לצורך מיגור התופעה.

בית המשפט העליון הדגיש שוב ושוב את החומרה שבה יש להתייחס לעבריינות המס, נוכח תוצאותיה ההרסניות למשק, לכלכלה ולמירקם החברתי, ופגיעתה הקשה בערך השוויון בנשיאת נטל חובות המס הנדרש לצורך מימון צרכיה של החברה ופעילותן התקינה של הרשויות הציבוריות.

כך נקבע במסגרתו של הליך רע"פ 512/04 אבו עבייד ואח' נ' מדינת ישראל.

עוד ציין בית המשפט העליון כי בתי המשפט בארץ מחוייבים אף הם לסייע לעקירה מן השורש של עבירות המס, שהפכו לרעה חולה במחוזותינו, באמצעות החמרת הענישה בגין בביצוע עבירות אלו, וכי מדובר בעבירות שבהן גובר משקלו של השיקול ההרתעתי על משקלן של נסיבותיו האישיות של האדם שדינו נגזר.

כך נקבע בין השאר במסגרת פסק הדין בהליך רע"פ 6095/06 לוי נ' מדינת ישראל.

מאחר שהעלמת המס הינה עבירה פלילית, הרי שגזר הדין שיוטל על מי שיורשע בביצוע עבירה זו כפוף אף הוא לשיקולי הענישה אשר קבועים בסעיפים 40א-40יא לחוק העונשין.

שיקולים אלו אמורים לקחת בחשבון, בין היתר, את ההלימה בין חומרת נסיבות העבירה למידת אשמו של הנאשם, שיקום הנאשם, הגנה על שלום הציבור, הרתעה אישית, הרתעת הרבים, ונסיבות הקשורות לביצוע העבירה.

המדובר בנסיבות שכוללות, בין היתר,  את התכנון שקדם לביצוע העבירה,  חלקו היחסי של הנאשם בביצוע העבירה, הנזק שנגרם מביצוע העבירה, הסיבות שהביאו את הנאשם לבצע את העבירה, ועוד. במידה ובית המשפט החליט להטיל על הנאשם קנס, עליו להתחשב בעניין זה גם במצבו הכלכלי של הנאשם, כאמור בסעיף 40ח לחוק העונשין.

דוגמאות לגזרי דין שניתנו בתיקים פליליים של העלמת מס

חשוב להדגיש כי רמת הענישה הצפוייה לנאשם בהעלמת מיסים קשורה באופן ישיר לנסיבות המקרה הספציפי שלו, למכלול הראיות שבידי התביעה וכמובן שלאיכות הייצוג המשפטי לו זוכה הנאשם קרי, לעורך הדין שמייצג אותו.

לפניכם 5 דוגמאות לחומרת ענישה לאחר הרשעה בהעלמת מס. דוגמאות אלה לקוחות מפסיקת בית המשפט המחוזי ובית המשפט העליון.

בהליך רע"פ 512/04 אבו עבייד ואח' נ' מדינת ישראל אישר ביהמ"ש העליון הטלת עונש של 4 שנות מאסר וקנס של 250,000 ₪ על נאשם שהודה בהשמטת הכנסות בסך של כ-7.5 מיליון ₪ במשך 5 שנים.

בהליך ע"פ 2407/05 רונן מן נ' מדינת ישראל אישר ביהמ"ש העליון הטלת עונשי מאסר בפועל על 3 נאשמים, בהיקף של 18 חודשים, 12 חודשים ו-10 חודשים, כל אחד על פי חלקו, וקנסות שבין 175,000 ₪ ל-200,000 ₪.

מדובר בנאשמים שהורשעו בהשמטת הכנסות בסך 11 מיליון ₪, שחבות המס שלהם היתה כ-3.3 מיליון ₪, אך הם גם הסירו את המחדל שלהם באופן מלא.

בהליך רע"פ 74/13 חלידו נ' מדינת ישראל אישר בית המשפט העליון הטלת עונש מאסר בפועל של 36 חודשי מאסר וקנס בסך 50,000 ₪, על נאשם שהיה רואה חשבון במקצועו ושימש כמנהל תחום במס הכנסה והורשע בהעלמת מס.

בהליך רע"פ 1890/08 יגרמן נ' מדינת ישראל אישר ביהמ"ש העליון הטלת עונש מאסר בפועל של 30 חודשי מאסר וקנס בסך 300,000 ₪, על נאשם, שהורשע בעבירות של הוצאת חשבונות פיקטיביות והתחמק מתשלום מס בסך של כ-980,000 ₪.

בהליך ע"פ 70265/01 (מחוזי תל אביב) מדינת ישראל נ' מצות לובאוויטש בע"מ קיבל בית המשפט המחוזי את ערעור המדינה על קולת העונש, כך שעונשו של הנאשם הוחמר ל-24 חודשי מאסר בפועל וקנס של 250,000 ₪.

במקרה זה המדובר על נאשם שהורשע בקבלת חשבוניות פיקטיביות במשך 4 שנים, בסך של כמיליון ₪ ומסירת חשבוניות מזויפות על סך יותר משני מיליון ₪.

כפי שניתן להבין מגזרי דין רבים שניתנו בבתי המשפט ברחבי הארץ, מנעד הענישה בתיקי העלמות מס רחב ומגוון מאד. כל כתב אישום וכל חשד להעמת מס נבדקים לגופם של דברים ולפי נסיבותיו של כל תיק ותיק.

על מנת לקבל הערכה של העונש הצפוי לך במקרה של חשד להעלמת מיסים, יש לפנות בהקדם האפשרי לעורך דין המתמחה בתחום ולדון איתו לעומקם של עניינים.

לקבלת ייעוץ משפטי אישי בנושא ליחצו כאן!


תאריך: 31/01/2018 17:49
 
close