סנקציות פליליות בגין עבירות מע"מ - סוגי העונשים לפי חוק המע"מ

חייגו לייעוץ אישי: 050-808-6488 הייעוץ ניתן על ידי מומחה בענייני מיסוי
 דיני מיסים ועבירות מס – עורך דין לשירותך
חוות דעת מקצועית בענייני מיסוי:
שם מלא
מספר טלפון
פניה למומחה במיסים >>

סנקציות פליליות על עבירות מע''מ - העונשים הצפויים לעבריין


דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (2) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 2 reviews

Hebrew

דיני מע"מ מטילים על העוסק העצמאי לגבות מע"מ מלקוחותיו, לדווח עליו לרשות המיסים ולהעביר אותו אליה, בניכוי מע"מ התשומות שהוא עצמו שילם לספקיו.

עבירות מע"מ הנן עבירות אשר מתייחסות להפרת חובה זו, כאשר מקובל לחלקן לשני סוגים של עבירות: עבירות טכניות קלות יחסית ועבירות מהותיות חמורות יותר.

עוסק שביצע עבירות מע"מ חשוף לסנקציות שונות, הן במישור האזרחי והן במישור הפלילי.

הסנקציות במישור האזרחי כוללות פסילת ספרים, הוצאת שומות לפי מיטב השפיטה וכן קנסות כבדים.

הסנקציות על עבירות מע"מ במישור הפלילי כוללות הגשת כתב אישום ועונשי מאסר בפועל ו/או קנסות כבדים במידה שהעוסק הורשע בסיום ההליך הפלילי שנוהל על פי כתב האישום, או תשלום קנס מנהלי / כופר כחלופה להגשת כתב אישום וניהול ההליך הפלילי כנגדו.

בסקירה שלפניך נסביר בפירוט אילו עונשים עשויים להתלוות לעבירות פליליות לפי חוק המע"מ, במקרה של הרשעה בדין או במסגרת עסקת טיעון.

הסנקציות הפליליות בגין ביצוע העבירות הטכניות

עבירות מע"מ הטכניות הנן העבירות המפורטות בסעיף 117(א) לחוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975. עבירות אלו נחשבות לעבירות קלות יחסית, אשר בוצעו ללא כוונה פלילית בהכרח להתחמק מתשלום מס, אלא עקב רשלנות, היסח הדעת או פשוט חוסר מודעות להוראות החוק.

מדובר בעבירות כגון אי הגשת דו"חות מע"מ במועד, אי ניהול ספרי חשבונות, אי הוצאת חשבונית מס ועוד.

העונש על עבירות אלו הנו עד שנת מאסר אחת. העונש שייגזר בפועל נקבע בהתאם לנסיבות המקרה, כגון חומרת נסיבות העבירה, חלקו היחסי של הנאשם בביצוע העבירה, הנזק שנגרם מביצוע העבירה, הסיבות שהביאו את הנאשם לבצע את העבירה, וכן האם המחדל שבגינו הוסר כתב האישום הוסר ותוקן על ידי הנאשם, או לאו ועוד.

במידה והנאשם תיקן את המחדל, לרוב יגזר עליו מאסר על תנאי וקנס ובמידה והוא לא תיקן, לרוב ייגזר עליו מאסר בפועל.

חלק מהעבירות הטכניות מוגדרות גם כעבירות מנהליות בהתאם לתקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - חיקוקי מסים), התשמ"ז-1987.

מדובר בעבירות לפי הסעיפים הקטנים 1, 2, 4, 6, 7, ו-12 לסעיף 117(א) לחוק מע"מ, בדבר סירוב להתייצב לחקירה, אי הגשת דו"ח במועד, אי ניהול פנקסי חשבונות, אי רישום תקבול ועוד.

במקרה כזה, רשות המיסים רשאית לשקול להמיר את הגשת כתב האישום בתשלום קנס מנהלי, וזאת לפי בקשת העוסק.  עם תשלום הקנס המנהלי, ייראה העבריין כמי ששילם את חובו וריצה את עונשו.

אכן ברוב המקרים רשות המיסים אכן תעדיף שהעבריין ישלם קנס מנהלי במקום להגיש כתב אישום ולנהל כנגדו הליך פלילי, וזאת כדי לחסוך במשאבים ולא להוסיף על העומס שממילא קיים על בתי המשפט בארץ.

עם תשלום הקנס המנהלי, יראה העבריין כמי ששילם את חובו וריצה את עונשו. במידה ורשות המיסים החליטה שלא להמיר את כתב האישום בקנס המנהלי, עליה לציין את הטעמים לכך, ולהבהיר את הנסיבות בהן נעברה העבירה, היקף העבירה וכדומה.

יחד עם זאת, גם במידה והוגש כתב אישום בגין עבירת מע"מ מנהלית כלשהי, עדיין ניתן להגיש את הבקשה לקנס מנהלי גם לאחר הגשת כתב האישום, וזאת במידה והנאשם הסיר לבסוף את המחדל שבגינו הוגש כתב האישום כנגדו.

במקרה כזה רשות המסים תבדוק את הבקשה ונסיבות המקרה, לרבות נסיבותיו האישיות של הנאשם, ובמידה והבקשה תתקבל ותאושר, והנאשם ישלם את הקנס המנהלי, יימחק כתב האישום כנגדו.

כאשר מדובר בעבירה טכנית שאיננה מהווה גם עבירה מנהלית, קיימת אפשרות חילופית להמרת כתב האישום בתשלום כופר, לפי בקשת העוסק, וזאת בהתאם לסעיף 121 לחוק מע"מ.

במידה וכבר הוגש כתב אישום, קבלת בקשת הכפר מותנית בהסכמת היועמ"ש לממשלה, כאמור בסעיף 121(א) לחוק.

כלומר, ניתן להגיש בקשה לתשלום כופר הן לפני הגשת כתב האישום, ואף בשלב החקירה בלבד, וכן לאחר הגשת כתב האישום. יודגש כי תשלום הכופר כשלעצמו אינו מבטל או בא במקום תשלום המס שהיה על הנישום לשלם, אלא הוא מתווסף לתשלום חוב המס.

יובהר כי סעיף 25 לחוק העבירות המנהליות התשמ"ו-1985, אינו מאפשר לשלם כופר בגין עבירות מנהליות, ומכאן שלא ניתן לשלם כופר לגבי עבירות מע"מ טכניות שהוגדרו כעבירות מנהליות, אלא רק לשלם קנס מנהלי בגינן, כחלופה להגשת כתב אישום.

הסנקציות הפליליות בגין ביצוע עבירות מהותיות

עבירות מע"מ המהותיות הנן העבירות המפורטות בסעיף 117(ב) לחוק. עבירות אלו נחשבות לעבירות חמורות שבוצעו מתוך כוונה פלילית בהכרח להתחמק מתשלום מס. מדובר בעבירות כגון שימוש בחשבוניות פיקטיביות, ניכוי מס תשומות שלא כדין, ניהול ספרי חשבונות כוזבים, שימוש במרמה ותחבולות כדי להתחמק מתשלום מס, ועוד.  

העונש על ביצוע עבירה מהותית בנסיבות רגילות הנו מאסר עד 5 שנים או כפל הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, ואילו העונש על ביצוע עבירה מהותית בנסיבות מחמירות, הנו מאסר עד 7 שנים או קנס פי 5 מהקנס הקבוע בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, וזאת כאמור בסעיף 117 (ב2) לחוק.

בתי המשפט בארץ נוהגים להתייחס לעבירות אלו בחומרה יתרה, וזאת גם במטרה להרתיע ולמגר תופעה זו מהארץ, אשר זכתה זה מכבר לכינוי מכת מדינה.

הסיבה לענישה המחמירה בגין עבירות אלו נובעת מכך שיש לזכור שהעוסק למעשה מחזיק במע"מ עבור המדינה, ולא עבור עצמו. המע"מ איננו נחשב כהכנסה של העוסק, אלא העוסק משמש צינור בלבד להעברת המע"מ לרשות המדינה.

לפיכך, עבריין המע"מ נתפס בעיני החוק ובית המשפט כמי שלמעשה גוזל מהקופה הציבורית את אותו הסכום שלא שולם למדינה, פוגע בעיקרון השוויון בנטל חובות המס, וכן פוגע בפעילות של הגופים הציבוריים.

בהתאם לסעיף 121 לחוק מע"מ, ניתן להגיש בקשה בפני רשות המסים להמיר את הגשת כתב האישום בגין ביצוע העבירה החמורה בתשלום כופר כספי, וזאת לפי בקשת העוסק.

במידה וכבר הוגש כתב אישום, קבלת בקשת הכפר מותנית בהסכמת היועמ"ש לממשלה, כאמור בסעיף 121(א) לחוק.

כלומר, ניתן להגיש בקשה לתשלום כופר הן לפני הגשת כתב האישום, ואף בשלב החקירה בלבד, וכן לאחר הגשת כתב האישום. גם במקרה זה תשלום הכופר כשלעצמו אינו מבטל או בא במקום תשלום המס שהיה על הנישום לשלם, אלא הוא רק מתווסף לתשלום חוב המס.

אל תחכה לעונש!

לאור חומרתן ומורכבותן של עבירות המע"מ, מומלץ בחום לפנות לעורך דין מנוסה בתחום המע"מ בהקדם האפשרי, ברגע היוודע דבר החקירה המתנהלת כנגדך. טיפול משפטי מקצועי מול רשויות המע"מ וייצוג של עורך דין מקצועי, עשויים למנוע הגשת כתב אישום ולכל הפחות, להביא לכך שאם תורשע, העונש שייגזר בבית המשפט יהיה קל יחסית.

חשוב להיות מוכן להליך החקירה הצפוי, להתנהל בחוכמה ותוך מחשבה תחילה במגעים מול רשויות המס ולנצל את הוראות החוק הרלוונטיות לפי דיני המיסים וההלכות שנקבעו בבית המשפט העליון.

הגם שמתחם הענישה במקרה של הרשעה בפלילים לפי חוק המע"מ רחב ביותר, ייצוג משפטי מקצועי כבר מתחילת הדרך ולאורך ההליכים, יבטיח לך את התוצאות הטובות ביותר האפשריות בכל מקרה לגופו. אל תוותר על שירותיו של עורך דין מקצוען!

לקבלת ייעוץ משפטי אישי בנושא ליחצו כאן!


תאריך: 04/09/2017 15:13
 
close