הואשמת בעבירת מע"מ? אלו הסיכונים וכך צריך לפעול מבחינה משפטית!

חייגו לייעוץ אישי: 050-808-6488 הייעוץ ניתן על ידי מומחה בענייני מיסוי
 דיני מיסים ועבירות מס – עורך דין לשירותך
חוות דעת מקצועית בענייני מיסוי:
שם מלא
מספר טלפון
פניה למומחה במיסים >>

סוגי עבירות מע''מ והסיכון הצפוי בגינן


דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (3) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 3 reviews

Hebrew

דיני מע"מ מטילים על העוסק העצמאי לגבות מע"מ מלקוחותיו, לדווח עליו לרשות המסים ולהעביר אותו אליה, בניכוי מע"מ התשומות שהוא עצמו שילם לספקיו. עבירות מע"מ הינן עבירות אשר מתייחסות להפרת חובה זו.

חוק מע"מ מחלק את עבירות המע"מ לשני סוגים:

 • עבירות טכניות - שנחשבות לעבירות קלות יחסית, אשר בוצעו ללא כוונה פלילית בהכרח להתחמק מתשלום מס ואשר העונש עליהן הינו עד שנת מאסר אחת.
 • עבירות מהותיות - נחשבות לעבירות חמורות, אשר בוצעו מתוך כוונה פלילית להתחמק מתשלום מס, אשר העונש עליהן הינו עד 5 שנות מאסר, בנסיבות רגילות ועד 7 שנות מאסר, בנסיבות מחמירות וכן קנסות כבדים.

כמו בכל משפט פלילי, גם העונש הספציפי שנגזר בגין עבירות אלו נקבע בהתאם למכלול הנסיבות, כגון חומרת נסיבות העבירה, חלקו היחסי של הנאשם בביצוע העבירה, הנזק שנגרם מביצוע העבירה, הסיבות שהביאו את הנאשם לבצע את העבירה, האם המחדל שבגינו הוסר כתב האישום הוסר ותוקן על ידי הנאשם או לא ועוד.

אגב, גם עובד או שלוח של עסק שביצע עבירת מע"מ יואשם בביצוע אותה עבירה. בעל העסק עצמו גם יואשם בעבירה, אלא אם כן הוא יוכיח שהוא לא ידע על העבירה או שהוא נקט בכל האמצעים הנאותים כדי למנוע אותה ולהבטיח את קיום הוראות החוק וזאת בהתאם לסעיף 120 לחוק מע"מ.

עבירות מע"מ טכניות

עבירות מע"מ טכניות הינן עבירות קלות יחסית, שאינן דורשות הוכחת כוונה פלילית ואשר לא פעם מתבצעות עקב רשלנות, היסח הדעת, או פשוט חוסר מודעות להוראות החוק. כתבי האישום בגין עבירות אלו מוגשים על ידי התובעים של אגף מע"מ, היושבים בתחנות מע"מ שונות.

עבירות המע"מ הטכניות מפורטות בסעיף 117(א) לחוק מע"מ וכוללות, בעיקרן, את העבירות הבאות:

 • מסירת ידיעה או מסמך לא מדויקים ללא הסבר סביר.
 • אי הגשת דו"חות מע"מ במועד.
 • אי תשלום מס על חשבונית במועד.
 • רישום לא תקין או אי ניהול של פנקסים או ספרים.
 • אי מסירת ידיעה, מסמך, או פנקס בעקבות דרישת רשות המיסים.
 • סירוב להתייצב לחקירה.
 • אי הוצאת חשבונית מס.
 • הוצאת חשבונית לאחר שנאסר על העוסק לעשות זאת.

כאמור, העונש על עבירות מע"מ הינו עונש מאסר של עד שנה אחת. יחד עם זאת, עבירות אלו מסתיימות לעתים קרובות שלא באמצעות הגשת כתב אישום, אלא בקנס מנהלי בלבד, שהינו החלופה העדיפה על רשות המסים לצורך הטיפול בעבירות אלו.

במידה ובכל זאת הוגש כתב אישום בגין ביצוע עבירות אלו אז כאמור, העונש שייגזר בפועל נקבע בהתאם לנסיבות במקרה ולרבות בהתאם לסוגיית תיקון המחדל שבגינו הוגש כתב האישום על ידי הנאשם. במידה והנאשם תיקן את המחדל, לרוב ייגזר עליו מאסר על תנאי וקנס ובמידה והוא לא תיקן, לרוב ייגזר עליו מאסר בפועל.

עבירות מע"מ מהותיות

עבירות מע"מ מהותיות הינן עבירות חמורות יותר, אשר מצריכות הוכחת כוונה פלילית להתחמקות מודעת ומכוונת מתשלום מס. כתבי האישום בגין עבירות אלו מוגשים לרוב על ידי המחלקה לתיקים מיוחדים של מע"מ היושבת בתל אביב.

עבירות המע"מ המהותיות מפורטות בסעיף 117(ב) לחוק מע"מ וכוללות, בעיקרן, את העבירות הבאות:

 • מסירת ידיעה כוזבת.
 • ניהול עסקאות אחרי שנאסר על העוסק לעשות זאת.
 • שימוש בחשבוניות פיקטיביות: קבלה או הוצאה של חשבוניות על עסקאות שלא בוצע.   
 • ניפוח וקיזוז תשומות / הוצאות, ללא חשבונית: דיווח על הוצאות שלא בוצעו, אפילו בלי לטרוח להציג חשבונית פיקטיבית.   
 • ניהול ספרי חשבונות כוזבים, זיוף, הסתרה או השמדת רשומות ומסמכים אחרים שדרושים לרשות המיסים.
 • שימוש במרמה ותחבולות כדי להתחמק מתשלום מס.

כאמור, העונש על עבירות מע"מ הינו עונש מאסר של עד 5 שנים, בנסיבות רגילות ועד 7 שנים, בנסיבות מחמירות וכן קנסות כבדים מאוד והגבלות רבות. הסיבה לענישה המחמירה בגין עבירות אלו נובעת מכך שיש לזכור שהעוסק למעשה מחזיק במע"מ עבור המדינה ולא עבור עצמו.

המע"מ איננו נחשב כהכנסה של העוסק, אלא העוסק משמש צינור בלבד להעברת המע"מ לרשות המדינה ועל כן עבריין המע"מ נתפס בעיני החוק ובית המשפט כמי שלמעשה טמן ידו בקופה הציבורית ופגע באינטרס הציבורי. שכן, אי תשלום מע"מ כחוק, למעשה גוזל מן הקופה הציבורית את אותו הסכום שלא שולם למדינה, פוגע בעיקרון השוויון בנטל חובות המס וכן פוגע בפעילות של הגופים הציבוריים.     

עבירות מע"מ הנפוצות ביותר

אי הגשת דו"ח מע"מ במועד: זוהי העבירה הנפוצה ביותר על חוק המע"מ. העוסק נדרש להגיש דו"ח למע"מ מידי חודש או חודשיים, בהתאם למחזור העסקים שלו. אי הגשת הדו"ח בזמן יכולה לנבוע מסיבות שונות, כגון שכחה וטעות בהיסח הדעת, או רצון לדחות את תשלום המס ועוד.

חשבוניות: עבירות בגין אי הוצאת חשבוניות מס, הוצאת חשבוניות מס מבלי שהעוסק היה רשאי לעשות כן, אי דרישת חשבונית מס ועוד.

הסתרה ושיבוש: אי מסירת מידע, אי התייצבות לחקירה, מסירת מידע שאינו אמת, זיוף מסמכים, הסתרה, השמדה או שינוי מסמכים או פנקסים.

ניכוי מס תשומות ללא חשבונית: עבירה אשר מתייחסת להפרת הוראות סעיף 38 לחוק מע"מ.

על מנת להתמודד מול אישום בעבירות מע"מ יש לפנות בהקדם האפשרי, כבר עם היוודע דבר החקירה ולשכור את שירותיו של עורך דין לענייני מע"מ המתמחה בתחום.

לקבלת ייעוץ אישי משפטי בנושא פנו אלינו!


תאריך: 19/12/2017 14:04
 
close