ביצעת עבירות מע"מ ונתפסת? יש פתרון משפטי מהיר בשבילך!

חייגו לייעוץ אישי: 050-808-6488 הייעוץ ניתן על ידי מומחה בענייני מיסוי
 דיני מיסים ועבירות מס – עורך דין לשירותך
חוות דעת מקצועית בענייני מיסוי:
שם מלא
מספר טלפון
פניה למומחה במיסים >>

הפתרון במידה ונתפסת בגין ביצוע עבירות מע''מ


דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (2) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 2 reviews

Hebrew

במידה וביצעת עבירת מע"מ ונתפסת על ידי רשות המסים, כך שהינך חשוף להגשת כתב אישום כנגדך, מן הראוי שתדע שעדיין ישנם פתרונות לכך, אשר יאפשרו לך להימנע מהעמדה לדין בבית המשפט ומהרשעה פלילית בסופו של ההליך. באופן כללי, במידה וביצעת עבירת מע"מ טכנית קלה, יתכן וניתן יהיה להמיר את כתב האישום בתשלום קנס מנהלי ובמידה וביצעת עבירת מע"מ מהותית חמורה, יתכן וניתן יהיה להמיר את כתב האישום בתשלום כופר.

המרת כתב האישום בתשלום קנס מנהלי

סעיף 1(א) לחוק העבירות המנהליות, התשמ"ו-1985 מסמיך את שר המשפטים לקבוע בתקנות כי ניתן להטיל קנס מנהלי במקום להגיש כתב אישום בגין עבירות מסוימות שאינן מסווגות כפשע, כלומר, עבירות שהינן קלות יחסית. עבירות כאלו מכונות עבירות מנהליות והן כוללות גם עבירות מס, לרבות עבירות מע"מ.

במסגרת תקנות העבירות המנהליות (קנס מנהלי - חיקוקי מסים), התשמ"ז-1987, נקבע כי עבירות מע"מ שנחשבות לעבירות מנהליות הינן בעיקר עבירות לפי הסעיפים הקטנים 1, 2, 4, 6, 7, ו-12 לסעיף 117(א) לחוק מע"מ:

(1) סירב או נמנע למסור ידיעה, מסמך, פנקס או דוגמה שהוא חייב למסרם, לאחר שנדרש לעשות כן.

(2) סירב או נמנע להתייצב לחקירה לאחר שנדרש לעשות כן.

(4) לא עשה את המוטל עליו לעניין רישומו.

(7) לא ניהל פנקסי חשבונות או רשומות אחרות שהיה עליו לנהל, או נקבע בקביעה סופית על פי סעיפים 74, 95 או 113 שניהלם בסטייה מהותית מן ההוראות. לעניין זה, "קביעה סופית" - קביעה על פי הסעיפים האמורים שלא הוגש עליה ערעור או ערר או שהערעור או הערר שהוגשו נדחו.

(12) מי שרושם תקבוליו בסרט קופה רושמת, בשובר קבלה, בחשבונית, בספר פדיון יומי או בתיעוד אחר שהוא חייב לנהל על פי הוראות מכוח סעיף 66 לחוק ולא רשם בהם תקבול שהיה חייב לרשמו על פי אותן הוראות, לא יותר מפעם אחת בשנת מס פלונית.

כלומר, כאשר מדובר בעבירות מע"מ קלות יחסית, כגון אי הגשת דו"ח מע"מ במועד או אי העברת ניכויי מס במועד, המחוקק מקנה לרשות המסים את הסמכות לשקול שהעבריין ישלם קנס מנהלי במקום להגיש כתב אישום ולנהל כנגדו הליך פלילי ובכך להוסיף על העומס שממילא קיים על בתי המשפט בארץ. עם תשלום הקנס המנהלי, ייראה העבריין כמי ששילם את חובו וריצה את עונשו.

יחד עם זאת יובהר, שכאשר מדובר בעבירת מע"מ מנהלית, אין פירוש הדבר שהתביעה בהכרח חייבת להמיר את כתב האישום בתשלום הקנס המנהלי, כך שהיא עדיין רשאית להגיש כתב אישום בגין אותה עבירה מנהלית, אך זאת בתנאי שהיא ציינה את הטעמים לכך ובין היתר הבהירה את הנסיבות בהן נעברה העבירה, היקף העבירה וכדומה.

מצד שני, גם במידה והוגש כתב אישום בגין עבירת מע"מ מנהלית כלשהי, עדיין ניתן להגיש את הבקשה לקנס מנהלי גם לאחר הגשת כתב האישום וזאת במידה והנאשם הסיר לבסוף את המחדל שבגינו הוגש כתב האישום כנגדו. במקרה כזה רשות המסים תבדוק את הבקשה ונסיבות המקרה, לרבות נסיבותיו האישיות של הנאשם ובמידה והבקשה תתקבל ותאושר והנאשם ישלם את הקנס המנהלי, יימחק כתב האישום כנגדו.

המרת כתב האישום בתשלום כופר

כאשר מדובר בעבירות מע"מ שאינן עבירות מנהליות ולרבות עבירות מע"מ חמורות, כגון הגשת דו"חות מע"מ כוזבים או הוצאת חשבוניות פיקטיביות, או ניכוי תשומות מחשבוניות פיקטיביות, מאפשר סעיף 121 לחוק מע"מ להמיר את הגשת כתב האישום בתשלום כופר כספי במקום להגיש כתב אישום ולנהל הליך פלילי כנגד הנאשם.

במידה וכבר הוגש כתב אישום, קבלת בקשת הכפר מותנית בהסכמת היועמ"ש לממשלה, כאמור בסעיף 121(א) לחוק. כלומר, ניתן להגיש בקשה לתשלום כופר הן לפני הגשת כתב האישום ואף בשלב החקירה בלבד וכן לאחר הגשת כתב האישום.

יובהר כי סעיף 121 לחוק מע"מ מאפשר להגיש בקשה לתשלום כופר בגין כל עבירת מע"מ, אולם מאחר שסעיף 25 לחוק העבירות המנהליות אינו מאפשר לשלם כופר בגין עבירות מנהליות, התוצאה של שילוב שני הסעיפים הללו הינה שניתן לשלם כופר רק בגין עבירות מע"מ שאינן מנהליות, שהינן בעיקר עבירות מע"מ חמורות.

תשלום הכופר כשלעצמו אינו מבטל או בא במקום תשלום המס שהיה על הנישום לשלם, אלא הוא מתווסף לתשלום חוב המס.

לשם ביצוע הליך הכופר, יש להגיש בקשה לתשלום כופר בפני וועדת הכופר שדנה בנושאי מע"מ. הוועדה מוסמכת לדון בבקשות לתשלום כופר ולהחליט האם לקבלן או לדחותן, בהתאם לשיקולים כגון חומרת העבירה, האם המדובר בעבריין מועד, המצב האישי של העבריין ובני משפחתו התלויים בו, הסרת המחדל ועוד.

במידה וועדת הכופר החליטה לקבל את בקשת הכופר לגבי עבירת המע"מ, עליה גם לקבוע מהו סכום הכופר שיש לשלם, בהתאם לשיקול דעתה. עם זאת, סכום הכופר לגבי עבירת מע"מ מנהלית מוגבל עד לסכום הקנס המרבי שנקבע עבור העבירה שנעברה וזאת כפי שקובע סעיף 121(א) לחוק.

ביצעת עבירות מע"מ ונתפסת? כדאי מאוד לפנות לעורך דין אשר מנוסה ובקיא בעבירות מע"מ!


תאריך: 19/12/2017 14:06
 
close