הסבר משפטי אודות ניכוי מס במקור

חייגו לייעוץ אישי: 050-808-6488 הייעוץ ניתן על ידי מומחה בענייני מיסוי
 דיני מיסים ועבירות מס – עורך דין לשירותך
חוות דעת מקצועית בענייני מיסוי:
שם מלא
מספר טלפון
פניה למומחה במיסים >>

מידע מקיף על ניכוי מס במקור


דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (1) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 1 reviews

Hebrew

ככלל, הדרך המקובלת לביצוע תשלומי מס הכנסה במהלך שנת המס השוטפת הינה באמצעות תשלומי מקדמות, חודשיים או דו חודשיים, אשר משולמות על חשבון שומת המס הסופי שמחושבת לאחר תום שנת המס ועם הגשת הדו"ח השנתי.

יחד עם זאת, ישנן הכנסות מסוימות שלגביהן חלה דרך אחרת לביצוע תשלומי מס ההכנסה וזאת באמצעות ניכוי מס במקור, כאמור בסעיף 164 לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש]. בעוד שבמסגרת תשלומי המקדמות, הנישום משלם בעצמו לרשויות המס את מס ההכנסה שחל על רווחיו, אז במסגרת ניכוי המס במקור תשלום המס לרשויות המס נעשה ישירות באמצעות מי שמשלם לנישום.

כלומר, על המשלם לנכות מראש את תשלום מס הכנסה מהתשלום שהוא משלם לנישום ולהעביר אותו ישירות לרשויות המס. כך יוצא שמי שחייב בתשלום המס הינו מקבל התשלום, אבל מי שמעביר את המס לרשויות המס הינו מי שמשלם את התשלום. מטרת ניכוי המס במקור הינה למנוע את תופעת אי הדיווח על ההכנסות וההשתמטות הבלתי חוקית מתשלום מס ההכנסה.

סוגי ההכנסות שמוטלות עליהן חובת ניכוי מס במקור וסוגי העסקים שמוטלת עליהם החובה לנכות את המס במקור, מפורטות בתקנות שונות שתוקנו מכוחו של סעיף זה.

דוגמאות להכנסות שמוטלת עליהן חובת ניכוי מס במקור

  • על מעסיק של עובדים לנכות במקור את מס ההכנסה שמוטל על שכר העבודה שהוא משלם לעובדיו ולהעביר אותו ישירות לרשויות המס וזאת בהתאם לתקנות מס הכנסה ומס מעסיקים (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה ותשלום מס מעסיקים), התשנ"ג-1993. ניכוי המס במקור משכר העובדים חוסך מהעובדים את כל ההתעסקות הבירוקרטית שנדרשת לצורך תיאומי המס שלהם וכן מבטיח את תשלום המס לרשויות המס באופן קבוע, שוטף ומסודר ומבלי שהן תצטרכנה לנהל תיקי מס לכלל השכירים במשק, כשם שהן נדרשות לנהל לגבי הנישומים העצמאיים, יחידים או חברות.  

  • על בנק, חברת ביטוח וחברת השקעות לנכות במקור את מס רווח ההון שמוטל על הדיבידנד שהרוויח לקוח שמנהל אצלם תיק ניירות ערך, בהתאם לתקנות מס הכנסה (ניכוי מריבית, מדיבידנד ומרווחים מסוימים), התשס"ו-2005.

  • על לקוח של ספק עצמאי לנכות במקור את מס ההכנסה שמוטל על תשלום התמורה שעליו לשלם לספק עצמאי בעד השירותים או המוצרים שאותו ספק סיפק לו ולהעביר אותו לרשויות המס, בהתאם לתקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלומים בעד שירותים או נכסים), תשל"ז-1977 וזאת אלא אם כן אותו ספק הינו בעל פטור מניכוי מס במקור. עם זאת יובהר כי לא כל לקוח מחויב לנכות מס במקור, אלא רק ארגונים, חברות ויחידים בעלי מחזור עסקים גדול יחסית.

כאשר מדובר בניכוי מס במקור במסגרת יחסי לקוח-ספק, על הספק לתת ללקוח שלו חשבונית/קבלה על מלוא הסכום שהלקוח שילם, כולל סכום המס שנוכה במקור. מנגד, על הלקוח לספק אישור על הניכוי, אשר מפרט את הסכום ששולם על ידו לספק ואת הסכום שנוכה על ידו במקור והועבר לרשויות המס. בנוסף, על הלקוח לספק לנישום אישור שנתי על הניכויים, במסגרת טופס 856 וזאת בהתאם לסעיף 166 לפקודה וצו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד שירותים או נכסים כהכנסה), התשל"ז-1977.

במידה והספק מחויב בתשלום מקדמות, הוא יהיה זכאי לקזז את סכום הניכוי במקור מסכום המקדמות שעליו לשלם. לשם כך, יהיה עליו לשמור את האישורים החודשיים לצורך הוכחת קיזוז המס במקור מהמקדמות ולצרף את האישורים השנתיים לדו"ח השנתי שעליו להגיש לרשויות המס לאחר תום שנת המס. במסגרת חישוב שומת המס הסופי של הספק, שתחושב בהתאם לדו"ח השנתי שלו, יש לקחת בחשבון גם את סכומי המס שלו שנוכו במקור ולהפחיתם מגובה המס הסופי שעל הנישום לשלם לרשויות המס וזאת כאמור בסעיף 165 לפקודה.

ניתן לבקש מרשות המיסים להפחית את שיעור המס שיש לנכות במקור. בנוסף, ניתן אף לבקש לקבל פטור מניכוי מס במקור, אשר יינתן באמצעות אישור בכתב מטעם רשות המיסים. במקרה כזה, הלקוחות של אותם ספקים יהיו פטורים מניכוי המס במקור מתוך התשלומים שעליהם לשלם לספקים ועל הספקים יהיה לשלם בעצמם את המס, במסגרת תשלום מקדמות המס שלהם.

לשם כך, יהיה על אותם ספקים להציג את אישור הפטור מניכוי מס במקור ללקוחות שאמורים לשלם להם את התשלום. במידה ואותם לקוחות הינם גם גופים ציבוריים, כהגדרתם הרחבה במסגרת חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל”ו-1976, יהיה על אותם ספקים להציג בפניהם גם אישור ניהול ספרים מטעם רשות המיסים, אשר מאשר שהעסק שלהם עומד בכל דרישות החוק לגבי אופן ניהול החשבונות והתיקים שלהם ברשויות המס.

ביום 24.9.2017 הודיעה רשות המיסים כי עוסק פטור בעל תיק חדש במס הכנסה ואשר אין לו עבר בעייתי מבחינת ניהול תיקי המס שלו, יהיה זכאי לקבל אוטומטית אישור בדבר פטור מניכוי מס במקור וזאת על מנת לסייע לעסקים קטנים בתחילת דרכם.     
 
במידה ולא בוצע ניכוי מס במקור, על אף הפרת החובה לעשות זאת, תהיה רשות המיסים רשאית לקבוע לנישום אחוז ניכוי מס מקסימאלי, שיכול להגיע אף ל-30% מגובה ההכנסות שלו. מי שלא ניכה את המס במקור חשוף לקנס הגבוה פי שניים מסכום המס שלא נוכה ו/או שנת מאסר.

לקבלת ייעוץ משפטי אישי בנושא ליחצו כאן!


תאריך: 28/08/2018 14:02
 
close