רוצה לנהל לבד את החשבונות של העסק? אלו הדברים שחייבים לדעת!

חייגו לייעוץ אישי: 050-808-6488 הייעוץ ניתן על ידי מומחה בענייני מיסוי
 דיני מיסים ועבירות מס – עורך דין לשירותך
חוות דעת מקצועית בענייני מיסוי:
שם מלא
מספר טלפון
פניה למומחה במיסים >>

מידע מקיף אודות ניהול חשבונות עצמאי


דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (4) דירוגים | דירוג ממוצע (4)
4 stars - based on 4 reviews

Hebrew

כיום ישנן שתי שיטות מקובלות לניהול חשבונות:

  • הנהלת חשבונות חד-צידית - שיטה פשוטה יחסית, בהיותה כוללת שימוש בחשבונות הכנסות והוצאות בלבד ועל כן ניתנת לביצוע גם באופן עצמאי.
  • הנהלת חשבונות כפולה - מורכבת בהרבה, מאחר שהיא כוללת רישום כפול של כל עסקה, באמצעות חובה וזכות ועל כן מצריכה לשכור את שירותיו של איש מקצוע שמתמחה בנושא זה, כגון מנהל חשבונות, יועץ מס או רואה חשבון.

בעיקרון, עסקים בעלי היקף פעילות קטן חייבים בהנהלת חשבונות חד-צידית בלבד, בעוד עסקים בעלי היקף פעילות גדול חייבים בהנהלת חשבונות כפולה. כתוצאה מכך, רבים מקרב בעלי העסקים העצמאיים הקטנים, אשר מחוייבים בהנהלת חשבונות חד-צידית בלבד, מתלבטים האם לבצע בעצמם ובאופן עצמאי את הנהלת החשבונות של העסק שלהם, או שמא עדיף להם בכל מקרה לשכור את שירותיו של איש מקצוע שמתמחה בנושא זה.

האם כדאי לעשות ניהול חשבונות באופן עצמאי?

כמו בכל נושא, גם לבחירה לביצוע ניהול החשבונות באופן עצמאי יש יתרונות וחסרונות, לעומת ניהול החשבונות באופן מקצועי.

יתרונות

ניהול החשבונות העצמאי כולל חיסכון כספי בעלות ניהול החשבונות המקצועי. שכן, עלות ממוצעת של שכירת איש מקצוע שמתמחה בהנהלת חשבונות נעה בין 200 ₪ - 400 ₪ לחודש, כך שהחיסכון בעניין זה יכול להגיע ל- 2,400 ₪ - 4,800 ₪ מדי שנה.

בנוסף, ניהול החשבונות העצמאי מקנה לך בקרה עצמית גדולה יותר על העסק שלך, דבר שמאפשר לך להיות עם האצבע על הדופק באופן שוטף. שכן, מי שמנהל את חשבונותיו בעצמו ובכלל זאת רושם בעצמו את כל ההכנסות וההוצאות של העסק שלו וממלא בעצמו את הדו"חות השוטפים לרשויות המס, חש את תנועת הכספים של העסק שלו באופן הרבה יותר מדויק וישיר מבעל עסק שמפקיד את הנהלת החשבונות שלו בידי איש מקצוע אחר ומתעדכן אחת לחודשיים במצב העסק שלו, אם בכלל.

חסרונות

ניהול החשבונות העצמאי כולל חשש להעדר בקיאות מספקת אצל בעל העסק לגבי כל החוקים והתקנות אשר חלים על אופן ניהול הנהלת החשבונות והדיווחים לרשויות המס. דבר זה עלול לגרום לו לבצע טעויות מיותרות, אשר חושפות אותו לתשלום קנסות ולעתים אף לבדיקה מקיפה של רשויות המס בתיק הנהלת החשבונות שלו.

בנוסף, ניהול החשבונות באופן עצמאי מצריך זמן שפנוי במיוחד לכך, בעוד שהפקדת ניהול החשבונות אצל גורם מקצועי מוסמך מאפשרת לבעל העסק להתפנות לתפעול וקידום העסק שלו.

יחד עם זאת, כיום קיימות בשוק תוכנות לניהול חשבונות, כולל באינטרנט, אשר מקלות מאוד על ביצוע הנהלת החשבונות באופן עצמאי. לפיכך, ככלל, כאשר מדובר בעסק קטן יחסית, אשר לבעליו יש את כל הזמן והידע אשר נחוץ לצורך ביצוע הנהלת החשבונות באופן עצמאי, ניתן בהחלט להיעזר בתוכנות אלו. בכל מקרה אחר, מומלץ לפנות לשירותיו של בעל מקצוע המתמחה בניהול חשבונות.

דגשים שחשוב להכיר כשעושים הנהלת חשבונות באופן עצמאי

במידה והחלטת לעשות את הנהלת החשבונות של העסק שלך לבד ובאופן עצמאי, חשוב שתדע את הדגשים של ביצוע הנהלת החשבונות, אשר עיקריהם מובאים להלן.

באופן כללי, הנהלת החשבונות כוללת בעיקרה רישום שוטף של הכנסות והוצאות של העסק ודיווחים לרשויות המס, אשר כוללים דיווחים חודשיים או דו-חודשיים לרשויות מס הכנסה ומע"מ ודו"ח שנתי לרשויות מס הכנסה.

הרישום השוטף של ההכנסות וההוצאות של העסק

במסגרת הרישום השוטף של פעילות העסק, יש לתעד ולרשום בספר התקבולים והתשלומים הן את הכנסות העסק והן את הוצאותיו ובהתאם לנתונים אלו יבוצעו הדיווחים והתשלומים לרשויות המס.

  • הכנסות העסק - באות לידי ביטוי בחשבוניות שהעסק הפיק ללקוחות שלו.
  • הוצאות העסק - באות לידי ביטוי בחשבוניות שהעסק קיבל מהספקים שלו.

בעניין זה יש לשים לב להבדל שקיים בין רישום החשבוניות של הכנסות העסק, לבין רישום החשבוניות של הוצאות העסק. שכן, בעוד שאת חשבוניות ההכנסות רושמים באופן כללי וללא צורך בסיווג משני, את חשבוניות ההוצאות צריך לסווג ולהפריד בין הוצאות שוטפות, כגון רכישת נייר מדפסת, צריכת חשמל, דמי שכירות וכדומה, להוצאות של רכוש קבוע. הוצאות רכוש קבוע הינן הוצאות שהוצאו לצורך רכישת ציוד שנועד לשמש מעבר לשנה, כגון רכישת ריהוט משרדי, ציוד מחשבים וכדומה.

בנוסף, יש להקפיד ולרשום רק הוצאות מוכרות שהוצאו לצרכי ניהול העסק, להבדיל מהוצאות שהוצאו לצרכיו הפרטיים של בעל העסק.

בהסתמך על נתוני ההכנסות וההוצאות של העסק אשר נרשמו ותועדו כאמור לעיל, ניתן להפיק מגוון דו"חות וזאת לפי חתכים שונים. כגון דו"ח ריכוז הכנסות במשך תקופה מסויימת לגבי לקוח ספציפי או דו"ח הוצאות במשך תקופה מסויימת לגבי ספק ספציפי.

בנוסף, יש להפיק שלושה סוגים של דו"חות על ההכנסות וההוצאות של העסק לרשות המסים, אשר כוללים דיווחים חודשיים נפרדים לרשויות מס הכנסה ומע"מ ודיווח שנתי לרשויות מס הכנסה וזאת כפי שיבואר להלן.

הדיווחים החודשיים לרשויות מס הכנסה ומע"מ

כל עסק נדרש להגיש דיווחים לרשויות מס הכנסה ומע"מ דיווחים על כלל העסקאות שהוא ביצע וזאת מדי חודש או חודשיים, בהתאם להיקף מחזור העסקאות החודשי שלו.

הדיווח לרשויות מס הכנסה

ככלל, גובה מס הכנסה שעל העובד לשלם מחושב על בסיס הכנסותיו השנתיות, כלומר, בהתאם לסך כל ההכנסות שהוא הרוויח בפועל במהלך כל שנת המס.

יחד עם זאת, רשויות המס אינן מעוניינות לחכות מעל לשנה על מנת לקבל את תשלומי המס ועל כן על בעל העסק לשלם מס הכנסה כבר במהלך השנה, באמצעות תשלום מקדמות שנקבעות בהתאם לרווח השנתי המשוער שלו.

כאשר מדובר בעסק חדש, נקבע לעסק אחוז מקדמות מסויים כבר בעת פתיחת התיק במס הכנסה וזאת על סמך הנהוג באותו ענף עיסוק ספציפי אליו משתייך העסק. כאשר מדובר בעסק שאינו חדש, אחוז המקדמה נקבע על סמך נתוני השומה השנתית האחרונה שלו המופיעה במחשבי מס הכנסה.

בתום כל חודש או חודשיים, בהתאם לגודל המחזור שלו, על בעל העסק לסכם את סך כל הכנסותיו בניכוי הוצאותיו ולשלם מתוך סכום הרווח שהתקבל את אחוז המקדמות שנקבע לו.

לדוגמא, אם סך ההכנסה של בעל עסק בחודשים יולי-אוגוסט הינו 100,000 ₪ ונקבע לו אחוז מקדמות של 6%, יהיה עליו לשלם מקדמות בסך של 6,000 ₪ בגין חודשים אלו.

בתום שנת המס, יבוצע חישוב של מס ההכנסה השנתי שהיה על בעל העסק לשלם בפועל וזאת בהתאם לדו"ח השנתי שלו וכפי שיבואר בהמשך הדברים להלן. בהתאם לחישוב זה גם ייקבע האם יהיה עליו לשלם תוספת מס לרשות המסים, או לקבל ממנה החזר מס.  

יחד עם זאת, ניתן לבקש להקטין את אחוז המקדמות או לבקש פטור ממנו במקרה של רווחים נמוכים מהמשוער או הפסדים חלילה.

הדיווח לרשויות מע"מ

ככלל, על בעל העסק לנכות את מס התשומות שלו ממס העסקאות שלו ולהעביר את היתרה לרשות המסים. עם זאת יובהר, כי על פי החוק, רק עוסק מורשה, להבדיל מעוסק פטור, רשאי לגבות מס עסקאות ולנכות ממנו מס תשומות, על פי עקרון ההקבלה שבדיני מע"מ.

לשם כך, על בעל העסק לסכם מיד חודש או חודשיים, בהתאם לגודל המחזור שלו, את סך כל הכנסותיו מול סך כל הוצאותיו ולנכות את מס התשומות, קרי, המע"מ שהוא שילם לספקיו במסגרת תשלום ההוצאות שלו, ממס העסקאות שלו, קרי, המע"מ שהוא גבה מלקוחותיו במסגרת תשלום ההכנסות שלו.

במידה ומס העסקאות שלו עולה על מס התשומות שלו, על בעל העסק להעביר לרשות המסים את היתרה העודפת של מס העסקאות על מס התשומות שלו. במידה ומס העסקאות שלו נמוך ממס התשומות שלו, רשות המסים תחזיר לו את היתרה העודפת של התשומות על מס העסקאות שלו. במידה ומס העסקאות של העוסק הינו שווה ממס התשומות שלו, אז מדובר בדו"ח אפס.

הדו"ח השנתי לרשויות מס הכנסה

בתום כל שנת מס, על בעל העסק להגיש דו"ח שנתי לרשויות מס הכנסה, אשר כולל את סיכום סך כל הכנסותיו של הנישום אל מול סך כל הוצאותיו בשנת המס החולפת, החל מיום 1.1 ועד ליום 31.12.

מטרת הדו"ח השנתי הינה לשמש את רשויות המס לצורך חישוב סכום מס ההכנסה השנתי שיוטל על הנישום ועל מנת לברר האם קיימים פערים בין סכום זה לבין סכום המס שהנישום שילם במסגרת מקדמות המס שלו, כאמור לעיל.

במידה וסכום המס ששולם בפועל היה גבוה מהמס שיהיה על הנישום לשלם, רשות המסים תחזיר לו את הסכום העודף, אשר נקרא החזר מס.

במידה וסכום המס ששולם בפועל היה נמוך מהמס שיהיה על הנישום לשלם, יהיה על הנישום להשלים הפרש זה ולשלם אותו לרשות המסים.

לקבלת ייעוץ משפטי אישי בנושא לחצו כאן!


תאריך: 19/12/2017 13:52
 
close