הסבר משפטי מפורט לגבי תשלום מקדמות מס הכנסה

חייגו לייעוץ אישי: 050-808-6488 הייעוץ ניתן על ידי מומחה בענייני מיסוי
 דיני מיסים ועבירות מס – עורך דין לשירותך
חוות דעת מקצועית בענייני מיסוי:
שם מלא
מספר טלפון
פניה למומחה במיסים >>

תשלום מקדמות מס הכנסה


דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (1) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 1 reviews

Hebrew

ככלל, אופן חישוב מס ההכנסה אשר חל על רווחיו של כל נישום ובעל עסק עצמאי נעשה באופן שנתי וזאת בהתאם לנתוני הדו"ח השנתי שמגיש הנישום לרשויות המס.

במסגרת הדו"ח השנתי, על הנישום לציין את סך כל הכנסותיו וכן את סך כל הוצאותיו בשנת המס החולפת, החל מיום 1.1 ועד ליום 31.12. בהתאם לנתונים הללו, רשויות המס מחשבות את סכום מס ההכנסה השנתי שחל על רווחיו של הנישום באותה השנה, במסגרת השומה הסופית שלו.

יחד עם זאת, גביית תשלום מס הכנסה כשלעצמה איננה נעשית רק בסוף שנת המס, אלא עוד קודם לכן ובמהלך שנת המס השוטפת וזאת באמצעות תשלומי מקדמות, חודשיים או דו חודשיים, אותם על הנישום לשלם על חשבון שומת המס השנתית, כאמור בסעיף 175 לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש].

שיעור מקדמות המס נקבע על ידי רשויות המס בתחילת כל שנת מס וזאת כאחוז מסוים מההכנסות/המחזור הצפוי של הנישום במהלך שנת המס.

במידה ומדובר בעסק חדש, שזה עתה הוקם - שיעור אחוז המקדמות שלו ייקבע בהתאם לענף המקצועי אליו משתייך העסק וההערכה האישית של בעל העסק לגבי שיעור המס שהוא צפוי להתחייב בו. במידה ומדובר בעסק ותיק - שיעור אחוז המקדמות שלו ייקבע בהתאם לרווחיו בשנת המס הקודמת.

יחד עם זאת, במידה ובעל העסק סבור ששיעור אחוז המקדמות שנקבע לו הינו גבוה מדי ביחס לגובה ההכנסות שצפויות לו, או שהוא זכאי לפטור מתשלום מקדמות, אם לדעתו סכום המקדמות שהוא ייתבע לשלם בכל אחת מהחלופות יעלה על סכום המס הסופי שיגיע ממנו בתום שנת המס, או שהוא רשאי להגיש לרשות המסים בקשה מנומקת להקטנת/ביטול מקדמות וזאת כבר עם קביעת שיעור המקדמות שלו או במהלך שנת המס השוטפת.

המועד האחרון להגשת בקשה לביטול או להקטנת מקדמות הוא עד 31 בינואר של שנת המס הבאה. לדוגמא, לגבי שנת 2018, ניתן להגיש בקשה עד ליום 31.1.2019. עם זאת, יובהר כי על הנישום לשלם את שיעור המקדמות שנקבע לו עד לקבלת ההחלטה בבקשתו.

לחילופין, במידה ובעל העסק סבור שאחוז המקדמות שנקבע לו הינו קטן ביחס לגובה ההכנסות שצפויות לו, הוא רשאי לבקש להגדיל את שיעור המקדמות וזאת על מנת להימנע מתשלום ההפרש בסוף השנה, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית וכן על מנת להקל על תזרים המזומנים שלו. גם במקרה זה על הנישום לשלם את שיעור המקדמות שנקבע לו עד לקבלת ההחלטה בבקשתו.

בתום שנת המס ועם הגשת הדו"ח השנתי של הנישום לגבי אותה שנת מס, רשויות המיסים מבצעות בדיקה אשר משווה בין סכום המס השנתי שחל על הנישום בהתאם לדו"ח השנתי ולשומה הסופית שלו, לבין סכומי המקדמות שהוא שילם בפועל במהלך שנת המס.

במידה ויסתבר שבמסגרת המקדמות הוא שילם יותר מס משיעור המס השנתי שחל עליו, הוא יקבל החזר בשווי ההפרש מרשות המיסים. במידה ויסתבר שבמסגרת המקדמות הוא שילם פחות מס משיעור המס השנתי שחל עליו, יהיה עליו לשלם לרשות המיסים את אותו ההפרש. בשני המקרים ההפרש ישולם כשהוא צמוד ונושא ריבית.

לשם הדיווח על מחזור העסק ותשלום המקדמות, רשות המיסים שולחת לנישום באמצעות הדואר, בתחילת כל שנת מס, פנקס שוברים. ניתן לשלם את המקדמות באופן פיזי, באמצעות סניפי הדואר. לחילופין, ניתן לשלם את המקדמות באופן מקוון, באמצעות אתר האינטרנט של רשות המיסים.

ככלל, יש לבצע את תשלום המקדמות מדי חודש בחודשו. יחד עם זאת, נישום בעל מחזור הכנסות קטן יחסית, רשאי לדווח ולשלם את המקדמות מדי חודשיים, אולם זאת רק בתנאי שהוא קיבל אישור מפורש בפנקס המקדמות שלו.   

במידה ותשלום המקדמות נעשה באופן פיזי, יש לבצעו עד ליום ה-15 לחודש הקלנדארי שלאחר החודש/חודשיים אליו מתייחס התשלום.

במידה ותשלום המקדמות נעשה באופן מקוון, יש לבצעו עד ליום ה-19 לחודש הקלנדארי שלאחר החודש/חודשיים אליו מתייחס התשלום, בשעה 18:30.

יש לקחת בחשבון כי נישום שלא דיווח ושילם את המקדמות במועד, יידרש לשלם קנס מנהלי וכן הפרשי הצמדה וריבית שיתווספו לסכום המקדמות שלא שולם. כמו כן, רשות המיסים רשאית לאכוף את תשלומי החוב באמצעות קיזוז החזרי מס והטלת עיקולים ו/או שעבודים.

לקבלת ייעוץ משפטי אישי בנושא ליחצו כאן!


תאריך: 30/05/2018 14:54
 
close