עבירות מע"מ בעלות היבט פלילי - כל מה שאתה חייב לדעת!

חייגו לייעוץ אישי: 050-808-6488 הייעוץ ניתן על ידי מומחה בענייני מיסוי
 דיני מיסים ועבירות מס – עורך דין לשירותך
חוות דעת מקצועית בענייני מיסוי:
שם מלא
מספר טלפון
פניה למומחה במיסים >>

עבירות פליליות לפי חוק המע''מ


דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (5) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 5 reviews

Hebrew

מס ערך מוסף הנו מס שמוטל על הצריכה והרכישה של מוצרים ושירותים מסויימים, ועל כן הוא מוגדר גם כסוג של מס עקיף.

כלומר, מס שמוטל על ההוצאה לרכישת נכס או שירות מסויים, בדומה למכס, בלו, מס קניה, ומס בולים. זאת, להבדיל מהמסים הישירים, אשר מוטלים באופן ישיר על ההכנסה או הרווחים ממכירת המוצר או השירותים, כגון מס הכנסה.

המע"מ מוטל בארץ על עסקה לממכר נכס או למתן שירותים, עסקת אקראי מסחרית, ויבוא טובין לארץ וזאת בשיעור מסויים שנקבע באחוזים ממחיר העסקה או הטובין.

שיעור אחוזי המע"מ הנו שיעור אחיד, אשר מתעדכן מעת לעת, בהתאם לצו שמוציא שר האוצר, לאחר התייעצות עם ועדת הכספים של הכנסת, וכחלק מהמדיניות הפיסקלית של הממשלה. נכון לחודש ספטמבר 2017 שיעור המע"מ הנוהג בארץ הנו 17%.

למעשה, המע"מ מוטל במסגרת כמעט כל עסקה מסחרית המתבצעת בארץ ומשולם כמעט על ידי כל אדם או עסק המקבל תשלום.

יחד עם זאת, בסופו של דבר נופל נטל המס על הצרכן הפרטי הסופי, בעוד שהגורמים העסקיים לאורך השרשרת העסקית מזדכים על המע"מ שהם שילמו במהלכה, באמצעות ניכוי מס התשומות, קרי, המע"מ שהם שילמו, ממס העסקאות, שהנו המע"מ שהם גבו.

הגורם אשר אחראי על גביית המע"מ בארץ בהתאם להוראות חוק מע"מ ותקנותיו, ואכיפת ההוראות במקרה של הפרתן, כולל הגשת כתבי אישום וניהול ההליכים הפליליים, הנו אגף מע"מ הפועל במסגרת רשות המיסים.

פעילות אגף זה מתבצעת באמצעות יחידות מע"מ ומשרדי חקירות הפרושים בכל רחבי הארץ.

במקרה של חשד לביצוע עבירות מע"מ, לרשות חוקרי מע"מ עומדים אמצעים שונים על פי החוק כדי לבצע את מלאכתם, ובכלל זה סמכות לדרישה לקבלת מסמכים ומידע, סמכויות חיפוש ותפיסה, סמכות להטיל אמצעי כפייה מנהליים, לבקש צו לעיכוב יציאה מהארץ ועוד.

ככלל, דיני מע"מ מטילים על העוסק העצמאי את החובה לגבות מע"מ מלקוחותיו, לדווח עליו לרשות המסים ולהעביר אותו אליה, בניכוי מע"מ התשומות שהוא עצמו שילם לספקיו. זהו ההקשר האזרחי של דיני מע"מ.

עבירות פליליות וחומרתן - לפי חוק המע"מ

ההקשר הפלילי של דיני מע"מ מתייחס, איפוא, להפרת חובה זו, אשר יכולה להתבטא באמצעות ביצוע עבירות שונות, אותן מקובל לחלק לשני סוגים של עבירות: עבירות טכניות-קלות יחסית ועבירות מהותיות-חמורות.

נדגיש כי קיימת חשיבות עליונה לייצוג על ידי עורך דין מומחה בחוק המע"מ, מיד עם הוודע דבר החקירה ובשלב מוקדם ככל שניתן בכל מקרה. נקודה זאת הנה בעלת השפעה מכריעה על גורל החקירה וההליך הפלילי הצפוי בגין עבירות המע"מ המיוחסות לנאשם.

העבירות הטכניות הנן עבירות אשר בוצעו ללא כוונה פלילית להתחמק מתשלום מס, והן כוללות עבירות כגון אי הגשת דו"חות מע"מ במועד, אי ניהול ספרי חשבונות, אי הוצאת חשבונית מס וכדומה. העונש עליהן הינו עד שנת מאסר אחת וקנסות כבדים.

העבירות המהותיות הנן עבירות אשר בוצעו מתוך כוונה פלילית להתחמק מתשלום מס ועל כן הן נחשבות לחמורות יותר.

מדובר בעבירות כגון:

 • שימוש בחשבוניות פיקטיביות
 • ניכוי מס תשומות שלא כדין
 • ניהול ספרי חשבונות כוזבים
 • זיוף
 • מרמה
 • השמדת מסמכים
 • שימוש במרמה ותחבולות כדי להתחמק מתשלום מס

ועוד!

העונש הצפוי בגין עבירות פליליות אלה הוא עד 5 שנות מאסר בנסיבות רגילות ועד 7 שנות מאסר בנסיבות חמורות, כמו גם קנסות כספיים כבדים ביותר.

יודגש כי כל הסנקציות הכספיות המוטלות על העוסק אינן באות במקום סכום החוב שעליו לשלם לרשות המיסים, אלא הן מתווספות ומצטרפות אליו ובכך יכולות להכביד מאד על העוסק שיימצא אשם בביצו עבירות כאמור.

עם זאת ישנם לא מעט מקרים שלגביהם קיימת אפשרות להמיר את הגשת כתב האישום וניהול ההליך הפלילי כנגד העוסק בתשלום כספי, וזאת בהתאם לסוג העבירה.

כאשר מדובר בעבירה טכנית שהינה גם עבירה מנהלית, בהתאם לתקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - חיקוקי מסים), התשמ"ז-1987, ניתן לבקש מרשות המיסים להמיר את כתב האישום בתשלום קנס מנהלי.

מדובר בעבירות לפי הסעיפים הקטנים 1, 2, 4, 6, 7, ו-12 לסעיף 117(א) לחוק מע"מ בדבר:

 • סירוב להתייצב לחקירה
 • אי הגשת דו"ח במועד
 • אי ניהול פנקסי חשבונות
 • אי רישום תקבול

ועוד...

עם תשלום הקנס המנהלי יראה העבריין כמי ששילם את חובו וריצה את עונשו, אם כי יודגש כי גם תשלום הקנס המנהלי אינו מבטל או בא במקום תשלום המס שהיה על הנישום לשלם, אלא הוא רק מתווסף לתשלום חוב המס.

כאשר מדובר בעבירה טכנית שאיננה מהווה עבירה מנהלית, וכן כאשר מדובר בעבירה מהותית, קיימת אפשרות לבקש להמיר את כתב האישום בתשלום כופר, בהתאם לסעיף 121 לחוק מע"מ.

במידה וכבר הוגש כתב אישום, קבלת בקשת הכפר מותנית בהסכמת היועמ"ש לממשלה, כאמור בסעיף 121(א) לחוק. כלומר, ניתן להגיש בקשה לתשלום כופר הן לפני הגשת כתב האישום, ואף בשלב החקירה בלבד, וכן לאחר הגשת כתב האישום.

יודגש, שוב, כי גם תשלום הכופר כשלעצמו אינו מבטל או בא במקום תשלום המס שהיה על הנישום לשלם, אלא הוא מתווסף לתשלום חוב המס.

עוד יובהר כי כאשר מתבצעת עבירת מע"מ, העוסק חשוף לא רק לסנקציות פליליות, אלא גם לסנקציות אזרחיות, אשר כוללות פסילת ספרים, הוצאת שומות לפי מיטב השפיטה, וכן קנסות כבדים, שאף הם, כאמור, מצטרפים לסכום החוב שעל העוסק לשלם לרשות המסים ולא באים במקומם.

לקבלת ייעוץ משפטי אישי בנושא ליחצו כאן!


תאריך: 31/08/2017 15:57
 
close