הליכים והיבטים אזרחיים בחוק מס ערך מוסף

חייגו לייעוץ אישי: 050-808-6488 הייעוץ ניתן על ידי מומחה בענייני מיסוי
 דיני מיסים ועבירות מס – עורך דין לשירותך
חוות דעת מקצועית בענייני מיסוי:
שם מלא
מספר טלפון
פניה למומחה במיסים >>

היבטים אזרחיים של חוק מס ערך מוסף


דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (2) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 2 reviews

Hebrew

מס ערך מוסף הינו מס עקיף, קרי, מס אשר מוטל על הצריכה והרכישה של מוצרים ושירותים מסויימים בארץ.

מאז שנת 1976 חל בישראל חוק מס ערך מוסף והתקנות השונות שהותקנו מכוחו, לרבות תקנות מס ערך מוסף, תשל"ן-1976, ותקנות מס ערך מוסף (רישום), תשל"ו-1976.

המס מוטל בשיעור אחוזים אחיד ממחיר העסקה או הטובין, אשר מתעדכן מעת לעת, בהתאם לצו שמוציא שר האוצר.

ככלל, דיני מע"מ מטילים על העוסק העצמאי את החובה לגבות מע"מ מלקוחותיו, לדווח עליו לרשות המיסים, ולהעביר אותו אליה, בניכוי מע"מ התשומות שהוא עצמו שילם לספקיו - זהו ההקשר האזרחי של החוק.

ההקשר הפלילי של דיני מע"מ מתייחס להפרת חובה זו באמצעות שורה של עבירות שונות, המפורטות בחוק.

למעשה, המע"מ מוטל במסגרת כמעט כל עסקה מסחרית המתבצעת בארץ, ומשולם כמעט על ידי כל אדם או עסק המקבל תשלום.

יחד עם זאת, ישנם מקרים ספציפיים בהם ניתן פטור ממס ערך מוסף או מוטל מס בשיעור אפס. עסקאות פטורות הן עסקאות עליהן לא חל מע"מ, אולם יחד עם זאת אין העסק זכאי להחזר מע"מ על תשומות אשר כן חייבות במע"מ.

לעומת זאת, מע"מ בשיעור אפס מאפשר להזדכות על המע"מ ששולם בשלבי הייצור הקודמים, ובעת המכירה המוצר חייב במס בשיעור של אפס אחוזים.

עסקאות אשר פטורות מתשלום מע"מ בארץ הנן לדוגמא:

 • עסקאות להשכרת נכס לתקופה שאינה עולה על 25 שנה
 • השכרת נכס לדייר מוגן
 • מכירות באזור אילת למעט מספר מוצרים בני קיימא כמכוניות ומדיחי כלים וכדומה
 • עסקאות של עוסק פטור, למעט עסקאות שהן מכירת מקרקעין או עסקאות שהן מכירת ציוד שאינו מקרקעין שבעת רכישתו נוכה מס תשומות ששולם בשלו
 • הפקדת כספים מאת עוסק במוסד כספי
 • מתן הלוואה מאת עוסק למוסד כספי

ועוד.

עסקאות אשר מחוייבות במע"מ בשיעור אפס הנן לדוגמא:

 • מכירת פירות וירקות מסוגים שקבע שר האוצר שלא נעשה בהם כל עיבוד, כאשר לענין זה לא יראו כעיבוד ניקוי, בירור, אריזה, הבחלה, החסנה וקירור
 • מתן שירותים מסויימים לתושב חוץ
 • מתן שירות בקשר עם כניסתם של כלי טיס או כלי שיט לישראל או עם יציאתם ממנה
 • לינה של תייר בבית מלון

ועוד.

הדרך המקובלת לגביית המע"מ הנה באמצעות הטלת מע"מ על כלל המכירות, וזאת בכל שלב בשרשרת המסחרית, משלב ייצור המוצר ועד להגעתו לצרכן.

שרשרת זו כוללת שלבים שונים, החל מייבוא חומרי הגלם, דרך הייצור והשיווק ועד למכירה לצרכן. מע"מ זה מכונה מס עסקאות.

העוסק העצמאי רשאי לנכות מע"מ על תשומות שהוצאו במהלך בתהליך הייצור, אשר מכונה מס תשומות. כתוצאה מכך, מי שנושא בפועל בעלות המע"מ הנו הצרכן הסופי, במידה והוא איננו עוסק מורשה אשר רשאי לקזז את מס התשומות שהוא משלם לספקים אחרים ממס העסקאות שהוא עצמו גובה מהלקוחות שלו על מוצר או שירות שהוא מעניק להם.

שמו של המס ניתן לו מכיוון שהוא ממסה את הערך המוסף אשר נוצר בכל אחד משלבי שרשרת הייצור והשיווק של המוצר, החל מהיצרן, דרך הסיטונאי ועד לקמעונאי.

הערך המוסף הנו ההפרש בין מחיר המוצר או השירות המסופקים, לסך מחיר התשומות ששימשו לייצור המוצר או מתן השירות. כלומר, מס תשומות הנו מע"מ שמשולם לספק בעת הרכישה של המוצר / שירות ואילו מס עסקאות הנו המע"מ שנגבה מהלקוח בעת מכירת המוצר / שירות לידיו וניתן לקזזם זה מזה, בהתאם להוראות החוק.

מטבע הדברים, חלק הארי של החוק עוסק בהקשר האזרחי של דיני מע"מ ובאופן יישומם, בעוד רק מיעוטו עוסק בהקשר הפלילי, במקרים של ביצוע עבירות מע"מ.

הסוגיות האזרחיות העיקריות בחוק המע"מ

לפניך פירוט עיקר ההליכים האזרחיים הקבועים בחוק והסברים קצרים:

 • אופן הטלת המס ושיעורו
 • מי הם החייבים בתשלום המס
 • מועד החיוב במס
 • מע"מ בשיעור אפס
 • פטורים מתשלום מע"מ
 • ניכוי מס תשומות
 • החזרי מס
 • החובה להוציא חשבונית מס, מועד הוצאת חשבונית המס, איסור הוצאת חשבונית מס
 • הוצאת חשבונית מס שלא כדין
 • חובת הרישום כעוסק, פטור או מורשה, וחובת הרישום כמלכ"ר
 • ניהול ספרי חשבונות
 • הגשת דו"חות תקופתיים
 • קביעת מס
 • קביעת שומה לפי מיטב השפיטה
 • הגשת השגה
 • הגשת ערעור
 • החזר מס יתר
 • תשלום המס
 • מקדמות
 • תעודת משלוח
 • הצגת מחיר תכלול הודעה על המס
 • עיגול סכומים
 • רשות לייצג חייב במס

הגורם אשר אחראי על גביית המע"מ בארץ בהתאם להוראות החוק ותקנותיו, כמו גם על אכיפת ההוראות במקרה של הפרתן, הנו אגף מע"מ הפועל במסגרת רשות המיסים. פעילות אגף זה מתבצעת באמצעות יחידות מע"מ ומשרדי חקירות הפרושים בכל רחבי הארץ.

ראוי להדגיש כי בכל שאלה הנוגעות לפרשנות הוראות החוק או במקרה של בעיה מול רשויות המס, מומלץ להקדים ולהתייעץ עם עורך דין המתמחה בענייני מע"מ, עוד בטרם נקיטת פעולות כלשהן.

לחצו כאן לפניה וקבלת ייעוץ משפטי אישי בענייני מיסוי


תאריך: 13/09/2017 15:32
 
close