עבירות מע"מ - ייצוג והתמודדות מול עבירות על חוק המע"מ

חייגו לייעוץ אישי: 050-808-6488 הייעוץ ניתן על ידי מומחה בענייני מיסוי
 דיני מיסים ועבירות מס – עורך דין לשירותך
חוות דעת מקצועית בענייני מיסוי:
שם מלא
מספר טלפון
פניה למומחה במיסים >>

עבירות מס ערך מוסף - מע''מ


דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (7) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 7 reviews

Hebrew

חוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975 הנו חוק אשר נחקק בישראל בשנת 1975, ואשר עיגן את הטלת מס הערך המוסף בארץ לראשונה, וזאת החל מיום 1.7.1976 ואילך.

חקיקת החוק בישראל נעשתה בהשפעת צרפת, שהיתה המדינה הראשונה בעולם להחיל את המע"מ וזאת למעלה מ-10 שנים קודם לכן.

המע"מ הינו מס שמוטל על הצריכה והרכישה של מוצרים ושירותים מסויימים, ועל כן הוא מוגדר גם כסוג של מס עקיף. כלומר, מס שמוטל על ההוצאה לרכישת נכס או שירות מסויים, בדומה למכס, בלו, מס קניה ומס בולים.

זאת להבדיל מהמסים הישירים, אשר מוטלים באופן ישיר על ההכנסה או הרווחים ממכירת המוצר או השירותים כגון מס הכנסה.

המע"מ מוטל בארץ על עסקה לממכר נכס או למתן שירותים, עסקת אקראי מסחרית, ויבוא טובין לארץ, וזאת בשיעור מסויים שנקבע באחוזים ממחיר העסקה או הטובין.

שיעור אחוזי המע"מ הינו שיעור אחיד, אשר מתעדכן מעת לעת, בהתאם לצו שמוציא שר האוצר, לאחר התייעצות עם ועדת הכספים של הכנסת, וכחלק מהמדיניות הפיסקלית של הממשלה.

נכון לספטמבר 2017 שיעור המע"מ הנוהג בארץ הנו 17%.

יחד עם זאת, קיימות עסקאות בארץ אשר פטורות מתשלום מע"מ, כגון השכרת נכס לתקופה שאינה עולה על 25 שנה, השכרת נכס לדייר מוגן, מכירות באזור אילת למעט מספר מוצרים בני קיימא כמכוניות ומדיחי כלים וכדומה ועוד.

הדרך המקובלת לגביית המע"מ הינה באמצעות הטלת מע"מ על כלל המכירות בכל שלב בייצור המוצר, שמכונה מס עסקאות, תוך מתן אפשרות לעוסק העצמאי לנכות מע"מ על תשומות שהוצאו במהלך בתהליך הייצור, אשר מכונה מס תשומות.

כתוצאה מכך, מי שנושא בפועל בעלות המע"מ הינו הצרכן הסופי, וזאת במידה והוא איננו עוסק מורשה אשר רשאי לקזז את מס התשומות שהוא משלם לספקים אחרים ממס העסקאות שהוא עצמו גובה מהלקוחות שלו על מוצר או שירות שהוא מעניק להם.

שמו של המס ניתן לו מכיוון שהוא ממסה את הערך המוסף אשר נוצר בכל אחד משלבי  שרשרת הייצור והשיווק של המוצר, החל מהיצרן, דרך הסיטונאי ועד לקמעונאי.

הערך המוסף הינו ההפרש בין מחיר המוצר או השירות המסופקים, לסך מחיר התשומות ששימשו לייצור המוצר או מתן השירות. כלומר, מס תשומות הינו מע"מ שמשולם לספק בעת הרכישה של המוצר/שירות, ואילו מס עסקאות הינו המע"מ שנגבה מהלקוח בעת מכירת המוצר/שירות לידיו, וניתן לקזזם זה מזה, בהתאם להוראות החוק.

הגורם אשר אחראי על גביית המע"מ בארץ בהתאם להוראות חוק מע"מ ותקנותיו, ואכיפת ההוראות במקרה של הפרתן, הינו אגף מע"מ הפועל במסגרת רשות המיסים. פעילות אגף זה מתבצעת באמצעות יחידות מע"מ ומשרדי חקירות הפרושים בכל רחבי הארץ.

היבטים אזרחיים ופליליים של חוק מע"מ

חוק מע"מ מכיל שני חלקים: חלק אזרחי, שהנו חלק הארי של החוק, אשר כולל הוראות בדבר אופן הטלת המס, פטורים מהטלת המס, ניכוי מס תשומות וכדומה. כמו כן כולל החוק חלק פלילי, שמכיל הוראות ענישה פליליות, במסגרת פרק ט"ז לחוק.

בדומה לעבירות מס הכנסה גם את עבירות המע"מ נהוג לחלק לעבירות טכניות ועבירות מהותיות.

עבירות מע"מ טכניות הנן עבירות קלות יחסית, שאינן דורשות הוכחת כוונה פלילית. עבירות אלו מפורטות בסעיף 117(א) לחוק מע"מ וכוללות עבירות כגון:

  • אי הגשת דו"ח מע"מ במועד
  • אי רישום תקבולים
  • אי הוצאת חשבונית מס למרות החובה להוציאה
  • הוצאת חשבונית מס ללא תשלום המס הכלול בה במועד

כתבי האישום בעבירות מע"מ טכניות מוגשים על ידי התובעים של אגף מע"מ, היושבים בתחנות מע"מ שונות.

העונש על עבירות מע"מ הנו עונש מאסר של עד שנה אחת. כמו בכל משפט פלילי, גם העונש בגין עבירות אלו נקבע בהתאם לנסיבות כגון, חומרת נסיבות העבירה, חלקו היחסי של הנאשם בביצוע העבירה, הנזק שנגרם מביצוע העבירה, הסיבות שהביאו את הנאשם לבצע את העבירה, האם המחדל שבגינו הוגש כתב האישום הוסר ותוקן על ידי הנאשם או לאו.

במידה והמחדל בגינו הוגש כתב האישום הוסר ותוקן על ידי הנאשם, הנטיה תהיה שלא להטיל עליו מאסר בפועל, אלא מאסר על תנאי וקנס, או קנס מנהלי. במידה והמחדל לא הוסר, הנטיה להטיל עליו מאסר בפועל תגבר, אולם, הכל, כאמור בהתחשב בכל יתר נסיבות המקרה.

כמובן שכל אזרח המואשם בעבירה לפי חוק המע"מ צריך וראוי לפנות להתייעצות עם עורך דין מומחה בחוק המע"מ, על מנת לבחון את העבירות המיוחסות ולמצוא את הדרך הראויה להתמודדות משפטית מול האישומים.

עבירות מע"מ מהותיות הינן עבירות חמורות יותר, אשר מצריכות הוכחת כוונה פלילית להתחמקות מודעות ומכוונת מתשלום מס.

עבירות אלו מפורטות בסעיף 117(ב) לחוק מע"מ, וכוללות עבירות כגון:

  • הגשת דו"חות מע"מ כוזבים
  • ניכוי תשומות שלא כדין
  • הוצאת חשבונית מס מבלי לעשות עסקה
  • הכנה או הרשאה לאחר להכין פנקסי חשבונות כוזבים או רשומות כוזבות
  • זיוף, הסתרה, השמדה או שינוי של פנקס או מסמך אחר שניהולו דרוש
  • שימוש במרמה או בתחבולה במטרה להתחמק מתשלום מע"מ

העבירות הנפוצות ביותר בהקשר זה הינן עבירות אשר קשורות לניכוי הוצאת ו/או הפצת חשבוניות פיקטיביות. כתבי האישום בעבירות מע"מ מהותיות מוגשות לרוב על ידי המחלקה לתיקים מיוחדים של מע"מ היושבת בתל אביב.

העונש על עבירות מע"מ הינו עונש מאסר של עד 5 שנים, בנסיבות רגילות, ועד 7 שנים, בנסיבות מחמירות. על מנת להתמודד מול אישום בעבירות מע"מ יש לפנות בהקדם האפשרי, כבר עם היוודע דבר החקירה, ולשכור את שירותיו של עורך דין המתמחה בתחום.

לקבלת ייעוץ משפטי אישי בנושא ליחצו כאן!


תאריך: 29/08/2017 18:55
 
close