מידע מקיף לגבי מס רכוש בישראל

חייגו לייעוץ אישי: 050-808-6488 הייעוץ ניתן על ידי מומחה בענייני מיסוי
 דיני מיסים ועבירות מס – עורך דין לשירותך
חוות דעת מקצועית בענייני מיסוי:
שם מלא
מספר טלפון
פניה למומחה במיסים >>

כל מה שרציתם לדעת על מס רכוש


דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (1) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 1 reviews

Hebrew

מס רכוש הינו סוג של מס מקרקעין אשר נגבה בעבר על קרקעות פנויות שאינן קרקעות חקלאיות, או קרקעות שפחות מ-30% מזכויות הבנייה שלהן נוצלו בפועל וזאת עד ליום 1.1.2000.

כלומר, הדבר הראשון שחשוב למעשה לדעת לגבי מס רכוש הוא שהוא בוטל בתחילת שנת 2000 ואילך וליתר דיוק, שוויו הועמד על שיעור אפס וזאת במסגרת תיקון 45 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג-1963.

תחת מס רכוש שבוטל נקבע מס מכירה, שהוטל על שווי המכירה בעת מכירת זכות במקרקעין וזאת כמקור תחליפי להכנסות המדינה ממס הרכוש, אולם גם מס המכירה בוטל החל מיום 1.8.2007 וזאת במסגרת חוק ההסדרים לשנת 2008. כתחליף להכנסות המדינה ממס המכירה, הוגדלו שיעורי מס הרכישה בגין רכישות דירות מגורים.

מס רכוש הוטל על בעלי הקרקע כדי לדרבן אותם לבנות על הקרקע, אולם הוא ספג ביקורת רבה, משום שהוא הוטל גם על קרקעות שלא הייתה בפועל אפשרות תכנונית לבנות עליהן וזאת שלא באשמת בעליהם. בנוסף, שווי המס נקבע לפי שווי המקרקעין בלבד וזאת ללא קשר ליכולת להפיק ממנה הכנסה. עקב הביקורת על המס, הוא בוטל כאמור בשנת 2000.

על איזו קרקע הטילו מס רכוש?

קרקע חויבה במס רכוש במידה והיא ענתה על אחד מהתנאים הבאים:

(1) קרקע פנויה שאיננה קרקע חקלאית לפי התב"ע, אף אם טרם הותרה לבניה. קרקע חקלאית הינה קרקע שמיועדת לשמש לחקלאות לפי התב"ע ואין צורך להוכיח שהיא גם משמשת בפועל לחקלאות. מצד שני, קרקע שאיננה מוגדרת כקרקע חקלאית לפי התב"ע, אך בפועל משמשת לחקלאות במסגרת המשק החקלאי של בעליה, שעיקר הכנסתו הינו מחקלאות, נחשבת אף היא כקרקע חקלאית.  
 
(2) קרקע פנויה שעומד עליה מבנה ארעי.

(3) קרקע שבנוי עליה מבנה קבוע, אולם שטחו פחות מ-30% מהשטח שמותר היה לבנות עליו בעת בניית המבנה, או בעת שהחייב במס נעשה לבעל הקרקע, למעט בדרך של ירושה או קבלת מתנה מקרובים וזאת לפי המאוחר ביניהם, תחויב במס רכוש רק על חלק מהקרקע.

על איזה בעלים של קרקע הוטל מס רכוש?

תשלום מס הרכוש הוטל על בעלי הזכויות בקרקע שחויבה במס הרכוש אשר ענו על אחד מהתנאים הבאים:

(א) מי שהקרקע רשומה על שמו.

(ב) חוכר או חוכר משנה של קרקע, לתקופה של לפחות 25 שנה או יותר וזאת בין אם הקרקע נרשמה בטאבו על שמו כחוכר ובין אם הייתה לו זכות להחזיק בה בנסיבות שעושות אותו לחוכר.

(ג) מי שמדינת ישראל או מנהל מקרקעי ישראל הרשו לו להשתמש בקרקע וזאת לכל תקופה שהיא.

אופן החיוב במס הרכוש

מס רכוש הינו מס שנתי, אשר שיעורו נקבע באחוזים לפי שווי הקרקע בשוק החופשי, מעת מכירה ממוכר מרצון לקונה ברצון, נכון ליום 1 בספטמבר האחרון שלפני שנת המס הרלוונטית.

שיעור המס שהוטל על הקרקע היה 2.5% משוויה, או 1.2% משוויה במידה ומדובר בקרקע שמהווה מלאי עסקי לצרכי מס הכנסה. כאמור, החל מיום 1.1.2000 הועמד שווי המס על 0% ובכך הוא למעשה בוטל בפועל.

את המס ניתן היה לשלם בתשלום חד פעמי ומלא, עד ליום 31 לינואר של אותה שנת מס, ללא הפרשי הצמדה וריבית, או בשלושה תשלומים ביום ה-10 לחודשים אפריל, יולי ואוקטובר של שנת המס הרלוונטית, כשהם נושאים הפרשי הצמדה וריבית החל מיום 1 בינואר של אותה שנת מס ועד ליום התשלום בפועל.

על מנהל מס הרכוש היה לקבוע שומה לקרקע אחת ל-5 שנים. יחד עם זאת, מנהל מס רכוש רשאי לתקן ולשנות את השומה כל שנה, במידה ושווי הקרקע עלה או ירד בלפחות 20% ביחס לשומה האחרונה שנקבעה לקרקע.

במידה וחל שינוי כלשהו לגבי מצב הקרקע וזאת מבחינה פיזית בשל בניה או הריסה עליה, או מבחינה סטטוטורית בשל שינוי הייעוד של הקרקע לפי התב"ע. לדוגמא, מקרקע לחקלאות לקרקע לבניה ולהיפך, אז תוקף תיקון השומה ייעשה ממועד השינוי ולא מתחילת השנה. יש להודיע לרשויות מס רכוש על מועד השינוי תוך 30 יום ממועד השינוי.

תיקון ושינוי השומה יכול להיעשות ביוזמת מנהל מס רכוש או בעל הקרקע.

במידה ושינוי השומה נעשה ביוזמת מנהל מס רכוש, עליו להודיע על כך לבעל הקרקע.

במידה ובעל הקרקע איננו מסכים עם שינוי השומה, הוא רשאי להגיש השגה מנומקת על שינוי השומה תוך 30 יום ממועד קבלת ההודעה על שינוי השומה ועל המנהל להשיב עליה תוך זמן סביר.

במידה והמנהל לא השיב עליה תוך שנה, ההשגה תיחשב כהשגה שהתקבלה.

במידה והמנהל השיב על ההשגה תוך פחות משנה ובעל הקרקע אינו מסכים עם תשובת המנהל, הוא רשאי להגיש עליה ערר בפני וועדת ערר ציבורית.  

שאלות נוספות בענייני מיסוי? פנו אלינו!


תאריך: 02/10/2018 15:37
 
close