הסבר משפטי מקיף על מס חברות והמשמעויות שלו

חייגו לייעוץ אישי: 050-808-6488 הייעוץ ניתן על ידי מומחה בענייני מיסוי
 דיני מיסים ועבירות מס – עורך דין לשירותך
חוות דעת מקצועית בענייני מיסוי:
שם מלא
מספר טלפון
פניה למומחה במיסים >>

מידע משפטי מקיף על מס חברות


דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (1) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 1 reviews

Hebrew

מס חברות הינו מס ישיר שמוטל על ידי המדינה על רווחיהן של החברות שמאוגדות במסגרתה. במילים פשוטות, מס חברות הינו מס ההכנסה שנגבה מהחברות, להבדיל ממס ההכנסה שנגבה מיחידים.

בהקשר זה חשוב להבדיל בין מס החברות לבין מס דיבידנד, מאחר ומדובר בשני מיסים שונים, אשר נגבים בנפרד ומשני נישומים שונים.

מס חברות הינו המס שמוטל על רווחי החברה ואילו מס הדיבידנדים, הינו המס שמוטל על הדיבידנדים שמחולקים לבעלי החברה, כיחידים, דהיינו, הרווחים הנותרים של החברה לאחר ניכוי המס, אשר מחולקים לבעלי מניותיה.

כתוצאה מכך נוצר למעשה מיסוי דו שלבי על רווחי החברה. בתחילה גובים מהחברה עצמה מס חברות על רווחיה ולאחר מכן גובים גם מבעלי המניות של החברה מס דיבידנדים, שמוטל על רווחי החברה שחולקו לידיהם לאחר ניכוי מס החברות כאמור.

אולם, בעוד שאת מס החברות יש לשלם באופן שוטף ובמועדים הקבועים על פי החוק, את מס הדיבידנדים יש לשלם רק במידה והחברה מחליטה לחלק דיבידנדים לבעלי מניותיה, במקום להשאיר את רווחיה הנקיים בתוך קופתה.

שיעור מס החברות בישראל ובעולם

לכל מדינה בעולם יש את מדיניות שיעור מס החברות שלה, בהתאם למדיניות הכלכלית שהיא נוקטת.

יש מדינות שבהן שיעור מס החברות הינו גבוה יחסית. לדוגמא, שיעור המס הממוצע בארה"ב, יפן, ספרד וגרמניה, הינו כ-40%, נכון לשנת 2016.

יש מדינות שבהן שיעור מס החברות הינו נמוך יחסית עד אפסי. לרוב מדובר בשיעור מס נמוך מ-20% עד פטור מלא ממס. מדינות אלו משמשות לרוב כמקלטי מס, אשר מנסים למשוך אליהם משקיעים זרים באמצעות מתן הטבות מס מובהקות, בדמות מס חברות או מס הכנסה מופחת עד אפסי וכן פטור ממס בעת חלוקת דיבידנדים.

לרוב מדובר במדינות קטנות יחסית, ללא תשתית כלכלית מבוססת, אשר מנסות למשוך אליהן משקיעים זרים באמצעות מתן הטבות מס כאמור וזאת מתוך ציפייה שאותם משקיעים זרים יסייעו לחיזוק הכלכלה שלהן ולפיתוח מקומות תעסוקה אשר יספקו להם שירותים שונים.

בנוסף, אותם משקיעים זרים אינם נדרשים כלל לבצע בהן פעילות מסחרית כלשהי והם גם אינם כפופים לחובות דיווח וגילוי על פעילותם.

כיום קיימות בעולם למעלה מ-100 מדינות שמשמשות כמקלטי מס, ביניהן האי ג'רזי, איי קיימן, איי מאן, איי הבתולה, קפריסין, דלאוור ועוד.

יש מדינות שבהן שיעור המס הינו ממוצע יחסית. לרוב מדובר בשיעור של כ-25%. בעשורים האחרונים, מדינת ישראל נמנית אף היא על המדינות הללו.

כך לדוגמא, שיעור מס החברות בישראל בשנת 2018 הינו 23%. עם זאת, בעבר בתחילת שנות ה-80 של המאה שעברה, מס החברות בארץ עמד על שיעור גבוה מאוד, של כ-60%.

מאז, מס החברות בארץ ירד בהדרגה, בפעימות שונות וזאת לרוב על רקע משברים כלכליים שונים שאירעו בארץ ובעולם ועל מנת לאושש ולהאיץ את צמיחת המשק הכלכלי בארץ ולהוציא אותו מקיפאונו, באמצעות הנהגת מדיניות מס מקלה.

כתוצאה מכך, בין השנים 1986-2003 מס החברות בארץ היה בשיעור של 36%, בין 2003-2016 הוא היה בדרך כלל בשיעור של 25%. בשנת 2017 המס ירד לשיעור של 24% ואילו בשנת 2018 הוא ירד לשיעור של 23%, כאמור לעיל.

מאפייני מס החברות בישראל  

מס החברות במדינת ישראל מעוגן כאמור במסגרת סעיף 126 לפקודת מס הכנסה והוא מוטל על רווחי החברה מעסקים, ריבית, שכירות, או רווח הון.

מבחינת שיעור אחוזי המס, בעוד שמס ההכנסה שמוטל על היחידים בארץ מוטל באופן דיפרנציאלי, קרי, לפי גובה ההכנסות שלהם ובהתאם למדרגות המס השונות, אז ככלל, מס החברות בארץ מוטל באופן אחיד וקבוע, ללא קשר לגובה ההכנסות שלהן וללא כל מדרגות מס.

כפי שצוין לעיל, שיעור מס החברות נכון לשנת 2018 הינו 23%, זאת בניגוד למצב במדינות רבות אחרות בעולם, שנוהגות למסות גם את מס החברות שלהן באופן דיפרנציאלי.

יחד עם זאת, בפועל קיימים הבדלים בין שיעורי מס החברות שנגבים מהחברות בארץ וזאת לאור הטבות המס שהמדינה נוהגת לתת לחברות מסויימות.

כך לדוגמא, המדינה נוהגת להעניק הטבות מס שונות לחברות שעוסקות בתחומים שהיא מעוניינת לעודד, כגון ענפי התעשייה, התיירות, ההייטק והמחקר והפיתוח.

למשל, במסגרת החוק לעידוד השקעות הון, תשי"ט-1959, ניתנות הנחות מס שונות לחברות בעלות מפעל מועדף על פי החוק, דהיינו, מפעל שהינו תעשייתי ובר תחרות, כהגדרתם בחוק.    

בנוסף, ישנן גם חברות מסויימות שרשאיות לבקש שמס החברות שמוטל עליהן יחושב כאילו מדובר בהכנסה המתחלקת בין בעלי החברה או בידי אחד מבעלי המניות, כך שיחולו עליהם שיעורי המס של יחידים:

  • חברת בית - חברה שנמצאת בבעלותם של לא יותר מחמישה אנשים, שאינה חברה בת של חברה גדולה יותר ואשר כל רכושה ועסקיה מסתכמים בהחזקת בניינים בלבד.

  • חברה משפחתית - חברה שכל מנהליה הינם בני משפחה אחת שניתן לראותם כאדם אחד.

  • אגודות שיתופיות - שעוסקות בתוצרת חקלאית, כגון מושב או קיבוץ.

כיצד מחושב מס החברות בישראל?

כדי לחשב את סכום חבות מס החברות שמוטל על חברה מסויימת, יש להכפיל את ההכנסה החייבת במס של החברה בשיעור מס החברות שמוטל עליה.

לשם כך, תחילה צריך לחשב את שיעור ההכנסה החייבת במס של החברה. חישוב זה נעשה באמצעות חישוב הרווח החשבונאי של החברות, בהתאם לכללי החשבונאות המקובלים בארץ ולאחר מכן יש לבצע התאמות של הרווח החשבונאי בהתאם לחוקי המס שחלים על החברה.

כתוצאה מכך, מתקבלת הכנסה חייבת במס, אותה יש להכפיל בשיעור המס כאמור ובהתאם לכך מתקבל סכום חבות המס.

מועד תשלומי מס החברות בישראל

תשלומי מס החברות משולמים על ידי החברות בארץ לרשויות המס באופן שוטף במהלך שנת המס, מדי חודש או חודשיים וזאת כמקדמות מס על חשבון חישוב המס השנתי ובהתאם לסכום שנקבע מראש על ידי רשויות המס.

סכום זה נקבע בהתאם לרווחי החברה בשנים הקודמות לשנת המס השוטפת ובהתאם לצפי הרווחים שלה במהלך אותה השנה. בתום השנה מחושב סכום המס האמיתי שהחברה צריכה הייתה לשלם.

במקרה והחברה הרוויחה יותר מהמצופה כך שהיא שילמה במסגרת מקדמות המס סכום מס נמוך יותר מהנדרש ממנה בפועל, יהיה עליה להוסיף סכום נוסף למס ששילמה ובמידה והיא הרוויחה פחות מהמצופה, כך שהיא שילמה סכום מס נמוך יותר מהנדרש ממנה בפועל, היא תקבל זיכוי מס, קרי, החזר על ההפרש.

עוד בנושא: מתי צריך עורך דין מומחה במיסוי חברות?


תאריך: 28/08/2018 14:01
 
close