רוצה להגיש בקשה לקבלת מענק עבודה? עורך דין מסביר איך עושים את זה

חייגו לייעוץ אישי: 050-808-6488 הייעוץ ניתן על ידי מומחה בענייני מיסוי
 דיני מיסים ועבירות מס – עורך דין לשירותך
חוות דעת מקצועית בענייני מיסוי:
שם מלא
מספר טלפון
פניה למומחה במיסים >>

בקשה לקבלת מענק עבודה / מס הכנסה שלילי


דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (1) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 1 reviews

Hebrew

מענק עבודה, הידוע גם בכינויו העממי מס הכנסה שלילי, הינו תוספת הכנסה הניתנת על ידי המדינה לעובדים, הן שכירים והן עצמאיים, אשר משתכרים שכר נמוך וזאת בהתאם לתנאים הקבועים בחוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מס הכנסה שלילי), תשס"ח-2007. 

המענק משולם לעובדים על ידי המדינה ובאמצעות רשות המסים וזאת במטרה לתמרץ ולעודד השתתפות עובדים בשוק העבודה, להגדיל את הכנסתם הפנויה של בעלי השכר הנמוך, לחזק את מעמדם ולצמצם את הפערים הכלכליים-חברתיים בארץ.

תנאי הזכאות לקבלת מענק עבודה

כדי לקבל את מענק העבודה, יש לעמוד בתנאים מסוימים ולהגיש את הבקשה עד למועד האחרון הקבוע בחוק. המועד האחרון הקבוע בחוק להגשת בקשות עבור שנת המס 2015, למשל, הינו 30.9.2016, אולם מנהל רשות המיסים החליט להאריכו בשלושה חודשים עד ליום 28.12.2016.

המענק ניתן לעובדים שכירים שהייתה להם הכנסה מעבודה ועובדים עצמאים שהייתה להם הכנסה מעסק או ממשלח יד, במהלך שנת המס שלגביה מתקבל המענק, אשר המעסיק שלהם אינו קרוב המשפחה שלהם ומתקיימים לגביהם כל התנאים הבאים:

1. הם בני 23 ומעלה ויש להם ילדים, או בני 55 ומעלה גם ללא ילדים.

ילד הוא מי שטרם מלאו לו 19 שנים במהלך שנת המס שלגביה מתקבל המענק. למשל, בבקשה לקבלת מענק המוגשת בשנת 2016, עבור שנת המס 2015, נדרש שעד ליום 31.12.2015 טרם מלאו לילד 19 שנה.

הזכאות למענק קמה אם התוצאה המתקבלת מחלוקת סך כל הכנסותיהם מעבודה או מעסק / משלח יד במספר חודשי עבודתם בפועל בשנת מס מסוימת, אך לא יותר מ-12 חודשים, הינה עד לסכום מסוים, שמתעדכן מדי שנה, כמפורט להלן:

(א) לגבי בני 23 ומעלה שהם הורים לילד אחד או שניים, או בני 55 ומעלה גם ללא ילדים - הזכאות למענק בשנת המס 2015, לדוגמא, קמה אם התוצאה המתקבלת הינה בין 2,059 ש"ח ל-6,141 ש"ח.

(ב) לגבי בני 23 ומעלה שהם הורים לשלושה ילדים או יותר - הזכאות למענק בשנת המס 2015, לדוגמא, קמה אם התוצאה המתקבלת הינה בין 2,059 ש"ח ל-6,750 ש"ח.

* עובדים עם מוגבלויות שנקבע להם שכר מינימום מותאם, יהיו זכאים למענק גם אם הכנסתם המזכה נמוכה מהסכום המינימאלי הנ"ל, בהתאם ליחס בין שכר המינימום המותאם לבין שכר המינימום הממוצע.

2. אין להם דירה כלל, או יש להם דירת מגורים אחת ומלבדה לא הייתה ברשותם בעלות על יותר מ-50% מזכות במקרקעין, בארץ או בחו"ל, במהלך שנת המס שלגביה מתקבל המענק.

לצורך חישוב בעלות על זכות מקרקעין, לרבות דירה, חנות, מגרש, יובאו בחשבון גם מקרקעין הרשומים על בן הזוג או על שם ילד התלוי כלכלית בעובד.

אופן הגשת הבקשה לקבלת מענק עבודה

את הבקשה לקבלת המענק ניתן להגיש, ללא כל תשלום, באופן מקוון באמצעות אתר האינטרנט של רשות המיסים או באופן ידני בכל אחד מסניפי וסוכנויות דואר ישראל. לשם כך יש להגיע באופן אישי לאחד מסניפי הדואר הפזורים ברחבי הארץ ולהצטייד בתעודת זהות וצ'ק או אישור רשמי מהבנק המעיד על ניהול חשבון בנק על שמך, אליו העובד מעוניין שיועבר המענק.

הגשת התביעה הינה אישית ולפיכך לא ניתן להגיש תביעה עבור אדם אחר, גם לא תוך הצגת תעודה מזהה של אותו אדם ו/או ייפוי כוח ו/או כל מסמך אחר המעיד על זכותו לייצוג.

אופן הטיפול בבקשה לקבלת מענק עבודה

במידה ורשות המיסים החליטה לקבל את הבקשה, המענק יועבר לעובד בהתאם לסטטוס המקצועי שלו:

  • עובד שכיר יקבל את המענק באמצעות החזר כספי, אשר ישולם לחשבון הבנק שלו, ב-2 עד 4 תשלומים, בהתאם למועד שבו הוגשה הבקשה.
  • עובד עצמאי יקבל את המענק באמצעות קיזוז של חיובי מס בגין השנה שבה הוגשה הבקשה. במידה ותישאר יתרה לזכות העצמאי לאחר חישוב המס, היא תעבור לזכותו גם לשנת המס הבאה וגם לזו שאחריה.

במידה ורשות המסים החליטה לדחות את הבקשה מהטעם שהעובד איננו עומד בתנאי הזכאות לקבלתה, ניתן לערער על החלטתה באמצעות הגשת השגה מנומקת בכתב. יש להגיש את ההשגה למשרדי רשות המסים באזור המגורים של העובד וזאת תוך 30 יום ממועד קבלת ההחלטה שלא להעניק לו את המענק.

במידה וגם ההשגה לא התקבלה על ידי רשות המסים, ניתן להגיש ערעור על ההחלטה בהשגה בפני בית המשפט המחוזי שבאזור שיפוטו נמצא מקום מגוריו של העובד.

אם הנך זקוק לסיוע בהגשת בקשה לקבלת מענק עבודה, מומלץ להתייעץ עם עורך דין שמבין בענייני מיסוי, זאת על מנת לבצע את התהליך באופן הנכון והמהיר ביותר, בדרך לקבלת המגיע לך ללא בירוקרטיה וללא כאבי ראש.

לקבלת ייעוץ משפטי אישי בנושא ליחצו כאן!


תאריך: 24/12/2017 19:16
 
close