עבירות מס הכנסה טכניות: תשובות משפטיות מקיפות בנושא

חייגו לייעוץ אישי: 050-808-6488 הייעוץ ניתן על ידי מומחה בענייני מיסוי
 דיני מיסים ועבירות מס – עורך דין לשירותך
חוות דעת מקצועית בענייני מיסוי:
שם מלא
מספר טלפון
פניה למומחה במיסים >>

מידע חשוב אודות עבירות מס הכנסה טכניות


דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (2) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 2 reviews

Hebrew

מקובל לחלק את עבירות מס הכנסה לשני סוגים עיקריים: עבירות טכניות, שנחשבות לקלות יותר ועבירות מהותיות, שנחשבות לחמורות יותר.

ההבדל בין עבירות אלו מתבטא ביסוד הנפשי, בדבר הכוונה להעלים מסים, שנדרש רק לגבי עבירות המס המהותיות. לעומת זאת, אין צורך להוכיח קיומה של כוונה כזו ודי בקיומה של רשלנות מצד הנישום כדי לקבוע שהוא עבר עבירה זו.

מאחר ועבירות אלו נחשבות לקלות יותר, אז גם הענישה בגינן הינה קלה יותר: עד שנה מאסר ו/או קנס.

דוגמאות לעבירות מס-הכנסה טכניות

עבירות המס הטכניות נחשבות כאמור לקלות יותר וגם לנפוצות יותר. להלן מספר דוגמאות לעבירות אלו:

(א) סעיף 215 לפקודת מס הכנסה קובע באופן כללי כי מי שעבר על הוראות פקודת הכנסה או התקנות שהותקנו לפיה ולא נקבע לאותה עבירה עונש מפורש אחר, אז דינו עד שנת מאסר אחת ו/או קנס כאמור בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין.

(ב) סעיף 216 לפקודת מס הכנסה מגדיר שורה של עבירות טכניות, שעוסקות באי קיום דרישות מסוימות של הפקודה "בלי סיבה מספקת", אשר העונש עליהן הינו עד שנת מאסר אחת ו/או קנס כאמור בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין. מדובר בעבירות כגון:

 • אי קיום דרישה הכלולה בהודעה שניתנה לפי הפקודה.
 • אי התייצבות כנדרש בהודעה לפי פקודה זו, או התייצבות מבלי להשיב לשאלה שנשאלה כדין.
 • סירוב לקבל הודעה שנשלחה לפי הפקודה.
 • אי הגשת דו"ח שנתי במועד.
 • אי ניהול פנקסי חשבונות כדין.
 • השמדת מסמכים שיש להם ערך לעניין השומה.
 • אי רישום תקבולים.
 • אי דיווח על פעולה שחייבת בדיווח לפי הפקודה.

(ג) סעיף 216ג לפקודת מס הכנסה קובע כי מי שייצג נישום בפני רשויות מס הכנסה, למרות שאינו מורשה לכך לפי סעיף 236 לפקודה, כלומר, איננו רואה חשבון, יועץ מס וכדומה, דינו עד שנה מאסר ו/או קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין.

מדיניות הענישה על עבירות מס-הכנסה טכניות

ככלל, הפקודה קובעת כי העונש בגין ביצוע עבירות טכניות הינו עד שנה מאסר ו/או קנס כאמור בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין.

במידה והנאשם תיקן את הפרת החוק אותה ביצע ובכך הביא להסרת המחדל, כפי שנהוג לכנות זאת בשפה המשפטית, אז בית המשפט יטה להתחשב בכך, באופן שהוא יטיל עליו מאסר על תנאי בלבד, במקום מאסר בפועל וכן קנס.

יחד עם זאת, בפועל מדיניות רשות המסים בכל הקשור לעבירות המס הטכניות הינה שדרך המלך לגבי אכיפתן צריכה להיות באמצעות הטלת קנס מנהלי במקום הגשת כתב אישום ופתיחת הליך פלילי וזאת בנסיבות המתאימות. כלומר, הטלת הקנס המנהלי תהיה הכלל, בעוד שהגשת כתב האישום תיחשב לחריגה.

מטרת מדיניות זו הינה מחד גיסא, להקל על העומס בבתי המשפט וברשויות האכיפה ולטפל במספר רב יותר של עבירות מס ומאידך גיסא, להימנע מהטלת הכתם של הרשעה פלילית על נישומים רבים.

השיקולים הרלוונטיים לצורך הטלת קנס מנהלי במקום כתב אישום כוללים, בין היתר, את השיקולים הבאים:

 • הסרת המחדל.
 • היקף הסכומים.
 • האם זו העבירה הראשונה של הנישום.
 • מצבו הבריאותי.
 • גיל הנישום.
 • האם מתנהלת חקירה כלשהי בגין העבירה.
 • האם הנישום פעיל עסקית.
 • נסיבות ביצוע העבירה הספציפית.

חשוב לדעת שלכל עבירה ישנו גם מחירון קנס מדורג. לדוגמא, כאשר מדובר באי הגשת דו"ח שנתי במועד, אז ככל שהפיגור יהיה גדול יותר, כך גם יגדל הקנס שיוטל על הנישום ולהיפך. לעומת זאת, במידה ומדובר בעבריין מס שמרבה לבצע עבירות ואף אם מדובר בעבירות טכניות בעיקרן, המדינה תטה להגיש כנגדו כתב אישום, כדי להרתיעו. במקרים גבוליים ניתן להגיע להסדר טיעון מקל יחסית של קנס + מאסר על תנאי, ללא מאסר בפועל.

זאת ועוד, בטרם הטלת הקנס המנהלי תינתן לנישום האפשרות להשמיע את טענותיו ואת הסבריו לביצוע העבירה לכאורה. לשם כך רשויות האכיפה ישלחו לנישום הודעה לפני הטלת קנס מנהלי ולעתים יסתפקו אף בשיחה טלפונית. לחילופין,  גם לאחר הטלת קנס מינהלי, ניתן להגיש בקשה לביטול קנס זה.

במידה וביצעת עבירת מס טכנית, מומלץ לא להתנהל לבד מול מס הכנסה ותמיד להתייעץ עם עורך דין מנוסה לדיני מיסים, שיסייע לך להיחלץ מהטעות בדרך המהירה והנוחה ביותר.

לקבלת ייעוץ משפטי אישי בנושא ליחצו כאן!


תאריך: 19/12/2017 13:55
 
close