עבירות מס הכנסה - עורך דין מומחה בענייני מס הכנסה לשירותך!

חייגו לייעוץ אישי: 050-808-6488 הייעוץ ניתן על ידי מומחה בענייני מיסוי
 דיני מיסים ועבירות מס – עורך דין לשירותך
חוות דעת מקצועית בענייני מיסוי:
שם מלא
מספר טלפון
פניה למומחה במיסים >>

התמודדות מול עבירות מס הכנסה


דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (12) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 12 reviews

Hebrew

פקודת מס הכנסה [נוסח חדש], תשכ"א-1961 הנה החוק המרכזי שמכוחו נגבה בישראל מס הכנסה, ואשר מכוחו מותקנות מעת לעת תקנות משנה שונות, אשר מסדירות סוגיות ספציפיות בתחום גביית מס זה.

הפקודה נחקקה לראשונה בשנת 1947 על ידי שלטון המנדט הבריטי. בשנת 1961, לאחר הקמת המדינה, פורסם נוסח חדש של הפקודה, ומאז היא עוברת תיקונים ושינויים שונים מעת לעת, לפי הצורך.

מס הכנסה הנו מס אשר מוטל על ידי המדינה על כל ההכנסות שצומחות לאדם או לתאגיד, במסגרת שנת מס כלשהי וזאת לאחר ניכוי ההוצאות, קיזוז ההפסדים ומתן הפטורים שהחוק מתיר.

כלומר, המס מוטל למעשה על הרווח נטו שנותר מההכנסה. המס מוטל על הנישום באופן ישיר ופרוגרסיבי, כלומר, עולה באופן מידתי ביחס לשיעור ההכנסה של הנישום.    

ככלל, הפקודה מחלקת את ההכנסות השונות לשני סוגים עיקריים: הכנסה פירותית, כאמור בחלק ב' של הפקודה והכנסה הונית, כאמור בחלק ה' של הפקודה.

הכנסה פירותית הנה הכנסה שנובעת ממקור חוזר ונשנה במסגרת פעולות השגרה שהאדם עושה כדי להתפרנס, כגון שכר עבודה, שכר עסק, כגון דיבידנדים, דמי שכירות, זכויות יוצרים, פטנטים ועוד.

הכנסה הונית הנה הכנסה שנוצרה באופן חד פעמי מאירוע חריג שאינו חוזר על עצמו, כגון מכירת העסק עצמו.

לצורך ההמחשה, ניקח לדוגמא חקלאי שמגדל מטע עצי פרי. התשלום שהוא מקבל ממכירת הפירות הינו בגדר הכנסה פירותית, בעוד התשלום שהוא יקבל ממכירת המטע כולו, יהיה בגדר הכנסה הונית.

דוגמאות נוספות הינן בעל מסעדה שמוכר מזון בכל יום מחדש, שאז מדובר בהכנסה פירותית, להבדיל ממצב בו הוא ימכור את המסעדה כולה, שאז המדובר בהכנסה הונית.

דוגמא נוסף ניתן למצוא בבעל סוכנות ביטוח שמוכר פוליסות, שאז העמלות שהוא מקבל בגינן נחשבות להכנסה פירותית, להבדיל מהתמורה שיקבל במידה והוא ימכור את כל סוכנות הביטוח שלו, שאז המדובר בהכנסה הונית.

משמעות סיווג הכנסה כלשהי כפירותית או הונית מתבטאת בשיעור המס שיוטל על ההכנסה, מאחר ששיעור המס המוטל על הכנסה הונית הינו נמוך משמעותית משיעור המס שמוטל על הכנסה פירותית. זאת בשל ההנחה שעם מכירת העץ, המבטא את המרכיב ההוני, נגדע גם המקור של הפירות שצומחים ממנו, ואשר מבטאים את ההכנסה הפירותית.  

הגורם אשר אחראי על גביית מס הכנסה בארץ בהתאם להוראות הפקודה ואכיפת הוראותיה במקרה של הפרתן, הנו אגף מס הכנסה ומיסוי מקרקעין הפועל במסגרת רשות המיסים.

פעילות אגף זה מתבצעת באמצעות משרדי שומה ויחידות חקירה הפרושים בכל רחבי הארץ.

היבטיה האזרחיים והפליליים של פקודת מס הכנסה

פקודת מס הכנסה מכילה שני חלקים: חלק אזרחי, שהינו חלק הארי של הפקודה, הכולל גם הוראות ענישה אזרחיות המוטלות על נישומים שמפרים את החוק, וחלק פלילי, שמכיל הוראות ענישה פליליות, במסגרת חלק י"א של הפקודה.

הוראות הענישה האזרחיות כוללות בעיקרן:

  • הטלת קנסות
  • הגדלת שיעורי המס ומקדמות מס
  • אי הכרה בהוצאות מסוימות
  • שלילת פטורים
  • אי מתן הקלות בניכוי מס במקור

הוראות הענישה הפליליות כוללות: עונשי מאסר וקנסות כאמור בסעיף 61(א) לחוק העונשין. לצורך אכיפת הוראות הפקודה, הסמיך המחוקק את אנשי מס הכנסה  לערוך חקירות, חיפושים, ולהגיש כתבי אישום כנגד נישומים שנמצאו מפרים לכאורה את החוק.

נהוג לחלק את עבירות המס שמצויות בחלק הפלילי לעבירות טכניות ועבירות מהותיות.

עבירות מס הכנסה טכניות הינן עבירות קלות יחסית, אשר בוצעו ברשלנות וללא כוונה פלילית להעלים הכנסות, כגון אי-הגשת דו"ח שנתי למס הכנסה במועד, אי-הגשת הצהרת הון במועד, אי-ניכוי מס במקור או אי-העברת מס שנוכה לפי פקודת מס הכנסה.

כתבי האישום בעבירות אלו מוגשים על ידי תביעות מס הכנסה. העונש על עבירות אלו הנו עד שנת מאסר בפועל, ובהתאם לנסיבות העבירה. עם זאת, במידה והמחדל תוקן, הענישה תהיה מקלה יותר, כך שבמקום מאסר בפועל יוטל בדרך כלל עונש מאסר על תנאי וקנס.

עבירות מס הכנסה מהותיות הנן עבירות חמורות יותר כגון:

ועוד!

כתבי האישום בעבירות אלו מוגשים על ידי פרקליטות מיסוי וכלכלה מטעם המדינה. העונש על עבירות אלו הינו עד 5 שנות מאסר, ובנסיבות מחמירות עד 7 שנות מאסר.

על מנת להתמודד מול חשד בביצוע עבירות מס, לפני או לאחר הגשת כתב אישום, יש לפנות לייצוג של עורך דין מומחה לעבירות מס הכנסה ולשכור את שירותיו.

הסטטיסטיקה מלמדת כי לאורך השנים, היו לא מעט מקרים של זיכוי או סגירת תיק חקירה בלא הגשת כתב אישום, במקרים שבהם הנישומים שכרו עורך דין שייצג אותם במגעים מול רשויות מס הכנסה.

חשוב לזכור כי מוטב וראוי לפנות לעורך דין מנוסה מוקדם ככל שניתן, מרגע היוודע דבר החקירה המתנהלת כנגד הנישום.


תאריך: 31/01/2018 17:54
 
close