עורך דין מומחה למיסוי חברות לצידך ובשירות החברה שלך!

חייגו לייעוץ אישי: 050-808-6488 הייעוץ ניתן על ידי מומחה בענייני מיסוי
 דיני מיסים ועבירות מס – עורך דין לשירותך
חוות דעת מקצועית בענייני מיסוי:
שם מלא
מספר טלפון
פניה למומחה במיסים >>

עורך דין מומחה למיסוי חברות לשירותך


דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (2) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 2 reviews

Hebrew

מערכת מיסוי החברות בישראל בגין הכנסותיהן הנה מערכת דו שלבית.

בתחילה, החברות משלמות מס הכנסה על הרווחים שהן מפיקות, שמכונה מס חברות ולאחר מכן, בעלי המניות בחברה משלמים מס דיבידנד, על הרווחים הנקיים של החברה קרי, רווחי החברה לאחר ניכוי מס החברות, שמחולקים להם כדיבידנד. מס החברות בצירוף מס הדיבידנד מכונה מס מצרפי.

יודגש כי בעוד שאת מס החברות חובה לשלם באופן שוטף במהלך שנת המס ובהתאם למועדים הקבועים בחוק, אזי את מס הדיבידנד יש לשלם רק במידה והחברה החליטה לחלק דיבידנד לבעלי מניותיה וזאת במקום להשאיר את רווחיה הנקיים ממס בתוך קופת החברה, לשם השקעה חוזרת בפעילותה.

בכל שאלה משפטית הנוגעת לענייני מיסוי חברות, מומלץ בהחלט לפנות להתייעצות אישית עם עורך דין המתמחה בתחום ולא להשאיר מקום לספק. לקבלת ייעוץ משפטי אישי ניתן ללחוץ כאן

שלב ראשון: תשלום מס חברות

בדומה ליחידים, גם חברות בע"מ צריכות לשלם מס הכנסה על הרווחים שהן מפיקות. מס זה מכונה מס חברות.

המקור החוקי למס חברות מופיע בסעיף 126 לפקודת מס הכנסה.

שיעור מס החברות בישראל נקבע ומתעדכן מעת לעת, בהתאם למדיניות הכלכלית של המדינה. כך, לדוגמא, במהלך השנים 2018–2020 שיעור מס החברות הנו 23%, שנחשב לשיעור נמוך יחסית.

מס החברות נקבע בשיעור אחיד וקבוע לכל החברות, ללא מדרגות מס וללא קשר להיקף ההכנסות של החברה, כך שהוא חל באופן זהה על כל חברה, החל מהשקל הראשון שהיא מרוויחה וזאת בין אם המדובר בחברה קטנה או גדולה.

חישוב מס החברות הנו חישוב שנתי, אולם התשלום שלו בפועל מתבצע באופן חודשי, באמצעות תשלום מקדמות מס שהחברה מעבירה לרשות המסים מדי חודש או חודשיים במהלך שנת המס השוטפת.

סכום מקדמות המס היו סכום משוער שנקבע מראש על ידי רשות המסים וזאת לפי הרווחים שהיו לחברה בשנים הקודמות וצפי הרווחים שיהיו לה במהלך השנה השוטפת. לאחר סיום שנת המס, נקבע סכום מס החברות האמיתי והריאלי שעל החברה לשלם ובהתאם לכך נעשות התאמות במידת הצורך.

במידה והסתבר שסכום מקדמות המס היה נמוך מהסכום הריאלי, יהיה על החברה להוסיף לתשלום מקדמות המס ובמידה וסכום מקדמות המס היה גבוה מהסכום הריאלי, החברה תהיה זכאית לקבל את ההפרש, באמצעות קבלת החזרי מס.

מטבע הדברים, עלולות להתעורר כל מיני מחלוקות לגבי סכום מס החברות האמיתי והריאלי שעל החברה לשלם לרשות המסים, לרבות במקרה בו החברה זכאית לכל מיני הטבות מס ו/או להקלות מס, שאינן נלקחות בחשבון על ידי רשות המסים בעת חישוב המס על ידה.

מדובר למשל, בהטבות שניתנות לחברות לפי החוק לעידוד השקעות הון, תשי"ט-1959, על מנת לעודד פעילות עסקית שהמדינה מעוניינת לפתח, כגון יצירת מקומות עבודה, הקמת עסקים בפריפריה, חיזוק פעילות היצוא, חיזוק תחומי פעילות במשק שחשובים למדינה ועוד.

לפיכך, ועל מנת לוודא ולהבטיח שהחברה לא תשלם יותר מס חברות ממה שהיא בעצם חייבת לשלם וכן תקבל את מלוא החזרי המס שמגיעים לה לפי הדין, מומלץ מאד להיעזר בשירותיו של עורך דין מנוסה המתמחה בתחום מיסוי החברות.

שלב שני: תשלום מס דיבידנד

מס דיבידנד הוא המס שמשלמים בעלי המניות בחברה, במידה והחברה החליטה לחלק להם דיבידנד מהרווחים הנקיים של החברה קרי, רווחי החברה שנותרו לאחר ניכוי מס החברות.

יודגש שההחלטה בדבר חלוקת הדיבידנד על ידי החברה צריכה להתקבל בהתאם להוראות חוק החברות, תשנ"ט-1999.

כך לדוגמא, סעיף 302 לחוק החברות קובע שעל מנת לחלק דיבידנד, על החברה לעמוד בשני תנאים מצטברים, בדבר עמידת החברה במבחן הרווח ומבחן יכולת הפירעון.

תנאים אלו נקבעו על מנת להגן על נושי החברה ולמנוע מצב שבו חברה חדלת פירעון תחלק דיבידנד מרווחי החברה לבעלי מניותיה, במקום להשתמש ברווחים אלו כדי לפרוע את חובותיה לנושים.

המקור החוקי למס דיבידנד מופיע בסעיף 2(4) לפקודת מס הכנסה, אשר קובע כי יש לשלם מס הכנסה גם על דיבידנד, לרבות דיבידנד המשתלם מתוך רווחי הון של חברה, ריבית, הפרשי הצמדה או דמי נכיון.

בדומה לשיעור מס החברות, גם מס הדיבידנד מתעדכן ונקבע מעת לעת, בהתאם למדיניות הכלכלית העדכנית של המדינה.

נכון לשנת 2020, שיעור מס הדיבידנד לבעל מניות רגיל, הינו 25%; לבעל מניות מהותי, שמחזיק בלפחות 10% ממניות החברה, שיעור המס הנו 30%, לחברה משפחתית הנו 25% או 30% במידה ומדובר בבעל מניות מהותי בחברה ששילמה את הדיבידנד ולחברה זרה שיעור המס הנו 25%, או 30% במידה ומדובר בבעל מניות מהותי בחברה ששילמה את הדיבידנד.

כך קובע סעיף 125ב לפקודת מס הכנסה.

שיעור המס המצרפי של בעל מניות מהותי, לדוגמא, שנובע מתשלום מס החברות על ידי החברה בשיעור של 25% ושיעור מס הדיבידנד על ידי בעל המניות המהותי בשיעור של 30%, הנו 46.10%.

עם זאת, קיימים מקרים בהם ניתן לשלם מס דיבידנד מופחת. לדוגמא, במקרה בו המדינה קבעה הוראת שעה שמפחיתה למשך תקופה זמנית את שיעור מס הדיבידנד, וזאת כדי לעודד את החברות לחלק דיבידנד ולשלם את המס ובכך להגדיל את הכנסות המדינה.

במידה ומתעוררות מחלוקות כלשהן בין רשות המסים לבעל מניות שקיבל דיבידנד לגבי שיעור מס הדיבידנד שעליו לשלם, מומלץ להקדים ולפנות להתייעצות עם עורך דין מומחה במיסוי חברות, על מנת להמנע ממחלוקות מול רשויות מס ההכנסה ועל מנת לתכנן ולשלם רק את המס שחייבים לשלם לפי חוק ולא יותר.


תאריך: 28/07/2020 15:06
 
close