הסבר משפטי בנוגע לדין תמורה שלא סוכם אם היא כוללת מע"מ

חייגו לייעוץ אישי: 050-808-6488 הייעוץ ניתן על ידי מומחה בענייני מיסוי
 דיני מיסים ועבירות מס – עורך דין לשירותך
חוות דעת מקצועית בענייני מיסוי:
שם מלא
מספר טלפון
פניה למומחה במיסים >>

דין תמורה שלא סוכם לגביה האם היא כוללת מע"מ


דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (3) דירוגים | דירוג ממוצע (4)
4 stars - based on 3 reviews

Hebrew

כאשר צדדים לעסקה סוגרים ביניהם את תנאי העסקה ולרבות את סכום התמורה בגין העסקה, מקובל לסכם האם סכום העסקה כולל מע"מ או לא.

אולם, לעתים קורה והצדדים סוגרים ביניהם את סכום העסקה מבלי לקבוע האם הוא כולל מע"מ או לא ולפיכך מתעוררת השאלה כיצד יש להתייחס לסכום העסקה במקרה כזה:

האם הסכום אשר כולל מע"מ או לא?

הכלל שנקבע לעניין זה בפסיקה קובע כי בהיעדר הוראה אחרת בחוזה, קמה חזקה לפיה יש לראות את מחיר העסקה כמחיר הכולל את רכיב המע"מ. חזקה זו ניתנת לסתירה בהתחשב בנסיבות שבהן נערכה העסקה, ככל שניתן להסיק מהן כוונה אחרת של הצדדים.

כך נקבע על ידי בית המשפט העליון בשורה של פסקי דין ולרבות במסגרת ההליכים ע"א 736/82 כפר חסידים נ' אברהם וע"א 4588/06 אלוניאל בע"מ נ' כונס הנכסים עו"ד שי גרנות.

בית המשפט העליון שב וחזר על הלכה זו גם במסגרת פסק הדין אשר ניתן על ידו ביום 27.1.2011 במסגרת הליך ע"א 1113/09 אבנר כהן נ' המשביר לצרכן החדש בע"מ.

תיק זה עסק בחברת המשביר לצרכן ישראל בע"מ, אשר נקלעה לקשיים כלכליים ועקב כך נכנסה להקפאת הליכים בשנת 2002. הנאמנים שמונו לחברה ניהלו משא ומתן למכירת החברה מול שני רוכשים פוטנציאלים: קבוצת סקאל וקבוצת שביט.

לאחר הליך התמחרות, התקבלה הצעת סכום האופציה של קבוצת שביט וזאת מבלי שעניין המע"מ נזכר בה או במסגרת אישור עסקת הרכישה עמה. בשנת 2006 הודיע המפרק של חברת המשביר לצרכן לקבוצת שביט כי הוא מבקש לממש את האופציה שניתנה לו על פי ההסכם ודרש ממנה להעביר סכום של 24 מיליון ₪ לקופת הפירוק, בהתאם להצעתה וכן ביקש להוסיף לסכום זה גם תשלום מע"מ.

אולם, קבוצת שביט סירבה להוסיף מע"מ וטענה כי סך ההתחייבויות הכספיות להן נתנה הסכמתה במסגרת המכירה כללו גם את סכום המע"מ.

עקב כך הגיש המפרק בקשה למתן הוראות בפני בית המשפט המחוזי, במסגרתה ביקש להורות לקבוצת שביט להוסיף על סכום האופציה גם את תשלום סכום המע"מ. אולם, בית המשפט המחוזי דחה את הבקשה, בקובעו כי קבוצת שביט איננה חייבת להוסיף מע"מ על סכום האופציה אותו התחייבה לשלם לקופת הנושים.

בית המשפט המחוזי ציין כי אין מחלוקת בין הצדדים שעניין המע"מ לא נזכר בעסקת הרכישה שאושרה ועל כן השאלה העומדת במוקד המחלוקת בין הצדדים נוגעת לפירושו של ההסכם אשר במסגרתו רכשה קבוצת שביט את הפעילות המסחרית של חברת המשביר לצרכן. בית המשפט המחוזי עמד על החזקה שפותחה בהלכה הפסוקה ולפיה בהיעדר הוראה אחרת בחוזה יש לראות את מחיר העסקה כמחיר הכולל את רכיב המע"מ.

חזקה זו ניתנת אמנם לסתירה בהתחשב בנסיבות שבהן נערכה העסקה, ככל שניתן להסיק מהן כוונה אחרת של הצדדים, אולם בית המשפט המחוזי סבר כי באותו מקרה לא עלה בידי המפרק לסתור את החזקה וכי מהראיות שהוגשו בתיק עולה שהתנהלות הצדדים במסגרת אישור העסקה מלמדת על כך שכל הגורמים המעורבים בה סברו שהסכומים המוצעים על ידי קבוצת שביט כוללים גם את סכום המע"מ.

המפרק הגיש ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי, אולם זה נדחה על ידי בית המשפט העליון. בית המשפט העליון בחן את מסמכי ההתקשרות ואת כוונת הצדדים לעסקה וחזר על ההלכה לפיה בהיעדר ציון מפורש בהסכם לנושא המע"מ, חלה החזקה כי המחיר הנו כולל מע"מ ואף הדגיש כי חזקה זו חלה ביתר שאת כאשר החוזה נבדק ואושר על ידי מספר גורמים, מבלי שעלתה כל טענה לעניין רכיב המע"מ:

"העובדה כי מדובר בעסקה אשר נקשרה במסגרת הליכי הקפאה אין בה כדי לשנות ממסקנה זו. אדרבא, ניתן לסבור כי החזקה שקבעה הפסיקה הנזכרת לעיל חלה וביתר שאת במקרים כגון אלו, שכן מדובר בעסקה שאינה מתאשרת אלא לאחר שעברה את עיניהם הבוחנות של הנאמנים (ובמקרה דנן גם של וועדת הביקורת) וכן את בדיקתו של בית המשפט. משכך, אם לא ראה המוכר (המשביר הישן) באמצעות מי מאותם גורמים לכלול באיזה ממסמכי העסקה הוראה מפורשת כי אל המחיר יתווסף מע"מ, חזקה היא כי המע"מ כבר נכלל במחיר העסקה אשר פורט באותם מסמכים".

לפיכך ועל מנת למנוע מחלוקות מיותרות, מומלץ וחשוב מאוד בעת עריכת הסכמים לתת את הדעת במפורש גם לשאלת המע"מ ולקבוע מפורשות האם מחיר העסקה כולל מע"מ או לא ומי הוא בדיוק הגורם אשר אמור לשאת בו.

נדגיש כי בכל שאלה הנוגעות לפרשנות הוראות החוק או במקרה של בעיה מול רשויות מע"מ, מומלץ להתייעץ עם עורך דין מע"מ מנוסה, עוד בטרם נקיטת פעולות כלשהן.

לחצו כאן לפניה וקבלת ייעוץ משפטי אישי בענייני מיסוי!


תאריך: 24/01/2018 16:32
 
close