מידע שחשוב להכיר על מניעת כפל מס

חייגו לייעוץ אישי: 050-808-6488 הייעוץ ניתן על ידי מומחה בענייני מיסוי
 דיני מיסים ועבירות מס – עורך דין לשירותך
חוות דעת מקצועית בענייני מיסוי:
שם מלא
מספר טלפון
פניה למומחה במיסים >>

מניעת כפל מס


דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (1) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 1 reviews

Hebrew

כפל מס הינו מצב שבו נגבה מס על ידי שתי רשויות מס שונות מאותו נישום בגין אותה הכנסה, נכס, או פעולה כלכלית של הנישום.

הדוגמא הקלאסית לכפל מס שייכת לתחום המיסוי הבינלאומי, כאשר להכנסה מסויימת של אותו נישום יש זיקה לשתי מדינות שונות: מדינת המוצא של הנישום והמדינה האחרת שבה הופקה אותה הכנסה. למשל, נישום שהינו אזרח מדינת ישראל, אשר עובד ומרוויח הכנסה במדינה אחרת בחו"ל.

כתוצאה מכך, שתי רשויות המס, של ישראל ושל המדינה בחו"ל, זכאיות לכאורה לגבות ממנו מס הכנסה מלא על אותה הכנסה. לפיכך וכדי למנוע מצבים של גביית מס כפול, אשר עלולים לפגוע מאוד בכדאיות הכלכלית של השקעות ועסקאות בינלאומיות ולהרתיע מפני ביצוען, נוהגות מדינות שונות ברחבי העולם לחתום על אמנות למניעת כפל מס.

אמנות אלו נדרשות יותר ויותר בעידן הנוכחי, אשר מתאפיין בגלובליזציה וסחר בינלאומי הולכים ומתחזקים ובניידות גבוהה מתמיד של אנשים, סחורות, הון ושירותים בין מדינות העולם.

אמנות למניעת כפל מס

אמנות למניעת כפל מס הינן אמנות דו צדדיות אשר קובעות בהסכמה הדדית את הכללים בדבר אופן חלוקת זכויות המיסוי ביניהן לגבי הכנסות ונכסים שיש להם זיקות לשתי המדינות וזאת על מנת למנוע מצב של תשלום כפל מס בגינם. כללי המיסוי המוסכמים שבמסגרת אמנות המס מתווספים אף הם לכללי המיסוי שחלים לפי הדין הפנימי של כל מדינה שהינה צד לאמנה. בנוסף, האמנות גם כוללות כללים בדבר חילופי מידע בנושאי מס ביניהן וזאת במסגרת המאבק הגלובלי בהלבנת הון והעלמת הכנסות.

כיום קיימים מספר מודלים לכריתת אמנות מס, כגון המודל האמריקאי, המודל של האו"ם והמודל של ארגון ה-OECD.

גם ישראל נוהגת לחתום על אמנות למניעת כפל מס עם מדינות שונות ברחבי העולם וזאת במיוחד לאור הרפורמה בדיני המס בישראל משנת 2003, אשר שינתה את מדיניות המיסוי בישראל משיטה טריטוריאלית, לפיה תושבי ישראל נדרשו לשלם מס רק על הכנסות שהם הפיקו בישראל, לשיטה פרסונאלית, לפיה תושבי ישראל נדרשים לשלם מס על כל הכנסותיהם, בין אם הן הופקו בארץ ובין אם הם הופקו בחו"ל.

נכון לשנת 2018, מדובר בלמעלה מ-50 אמנות. ניתן למצוא את רשימת האמנות הללו באתר האינטרנט של אגף הכלכלן הראשי במשרד האוצר.

מרבית האמנות עליהן חתומה ישראל מבוססות על המודל של ארגון ה-OECD, שבו כידוע חברה גם ישראל ויתרתן מבוססות על המודל של האו"ם.

המודל של ארגון ה-OECD כולל מספר קטגוריות של סוגי הכנסות שונות, עליהן יחולו הכללים למניעת כפל מס. מדובר בהכנסות מעבודה, ריבית, דיבידנד, תמלוגים, נדל"ן, רווח הון ועוד. בנוסף, המודל גם כולל דברי הסבר שמשמשים כבסיס לפרשנות סעיפי האמנות.

במסגרת אמנות אלו נקבע, למשל, לגבי עובד שמועסק בחו"ל שהוא יידרש לשלם לרשויות המס בארץ המוצא שלו רק את ההפרש שבין המס שחל עליו בארץ המוצא ובין המס שהוא שילם כבר במדינה שמארחת אותו בחו"ל, או שהוא יקבל פטור מתשלום מס מהמדינה בחו"ל שמארחת אותו, כך שהוא ייאלץ לשלם מס הכנסה רק למדינת המוצא.

אם לדוגמא הנישום הישראלי צריך לשלם מס הכנסה בישראל בשיעור 48% ו-20% במדינה בחו"ל, אז במדינה בחו"ל הוא ישלם 20% ובישראל הוא ישלם רק את ההפרש בין 20% ל-48%, דהיינו, 28% בלבד.

אופן קליטת אמנות למניעת כפל מס בדין הישראלי הפנימי

קליטת כללי אמנות המס בדבר מניעת כפל המס בתוך הדין הפנימי של ישראל ותוך התגברות על כללי המיסוי בדין הישראלי הפנימי, נעשית מכח סעיף 196(א) לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש], אשר קובע כך: "משהודיע שר האוצר בצו, כי נעשה הסכם כמפורש בצו עם מדינה פלונית ליתן הקלה ממסי כפל לעניין מס הכנסה וכל מס אחר כיוצא בו המוטלים לפי דיני אותה מדינה (להלן - מדינה גומלת) וכי מן המועיל הוא שיינתן להסכם זה תוקף בישראל - יהא תוקף להסכם (להלן - ההסכם) לעניין מס הכנסה, על אף האמור בכל חיקוק".

קליטת סעיפי אמנות המס בדבר ההתחייבות לחילופי מידע הדדיים בענייני מס בתוך הדין הפנימי של ישראל ותוך התגברות על כללי שמירת הסודיות שבמסגרת הדין הישראלי הפנימי, נעשית מכח סעיף 197 לפקודת מס הכנסה, אשר קובע כך: "משניתן תוקף להסכם כאמור בסעיף 196 לא תמנע חובת הסודיות לפי סעיף 234 מלגלות לפקיד מורשה של המדינה הגומלת כל ידיעה שיש לגלותה לפי ההסכם".

אמנות המס עליהן חתומה ישראל מוחלות על נישום שהינו תושב של ישראל או המדינות שמהוות צד לאמנות אלו. במידה ומדובר בנישום שהינו תושב של שתי מדינות, כלומר, הן של ישראל והן של מדינה בחו"ל, יש להכריע לפי הוראות האמנה, אשר כאמור, גוברות גם על הדין הישראלי הפנימי, כאמור בסעיף 196 לפקודה.

לקבלת ייעוץ משפטי אישי בנושא ליחצו כאן!


תאריך: 28/08/2018 13:59
 
close