עורך דין מומחה עונה: האם תשלום כופר מהווה הודאה באשמה?

חייגו לייעוץ אישי: 050-808-6488 הייעוץ ניתן על ידי מומחה בענייני מיסוי
 דיני מיסים ועבירות מס – עורך דין לשירותך
חוות דעת מקצועית בענייני מיסוי:
שם מלא
מספר טלפון
פניה למומחה במיסים >>

האם תשלום כופר מהווה הודאה באשמה בביצוע עבירות מס?


דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (1) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 1 reviews

Hebrew

תשלום כופר הינו סכום כסף שבו נישום שעבר עבירת מס מהותית וחמורה משלם כחלופה לנקיטת הליכים פליליים כנגדו בגין ביצוע אותה עבירת מס.

עקרונית, כאשר נישום נחשד בביצוע עבירת מס, עליו לתת את הדין על כך במסגרת הליך פלילי שמתנהל כנגדו, בו תיבחן מידת אחריותו לעבירה המיוחסת לו, באופן שיקבע בסיומו של ההליך האם הוא יזוכה או יורשע וייגזר עליו עונשו בהתאם לחוק. הליך תשלום הכופר מהווה חריג לכלל זה, באופן שמאפשר, בנסיבות מסוימות, להמיר את נקיטת ההליכים הפליליים כנגד הנישום בתשלום סכום הכופר על ידו, בנוסף לתשלום סכום המס שלא שולם על ידו.

סמכותה החוקית של רשות המסים היא להמיר את ההליכים הפליליים כנגד הנישום עבריין המס בתשלום כופר. סמכות זו קבועה בשורה של חוקי מס שונים ולרבות במסגרת סעיף 221 לפקודת מס הכנסה, אשר קובע כך:

אדם שעבר עבירה לפי הסעיפים 215-220, רשאי המנהל, בהסכמתו של האדם, לקחת מידו כופר כסף שלא יעלה על פי שניים מהקנס הגבוה ביותר שמותר להטיל על אותה עבירה ואם עשה כן - ייפסק כל הליך נגדו על אותה עבירה ואם היה עצור עליה - ישוחרר.

בהקשר זה התעוררה השאלה מהי למעשה משמעות בחירתו של הנישום לשלם תשלום כופר וזאת במקום שיתנהל כנגדו הליך פלילי, שבסופו ייקבע האם הוא זכאי או אשם בעבירת המס שיוחסה לו. האם משמעות הבחירה בתשלום הכופר הנה למעשה הודאה באשמה מצד הנישום לגבי ביצוע עבירת המס המיוחסת לו, כך שמשמעות תשלום הכופר במקרה כזה הינה הטלת סנקציה עונשית-פלילית עליו בגין כך, או שמא אין מדובר בהודאה כאמור?   

הדעות בעניין זה הינן חלוקות.יש מי שסובר כי משמעות תשלום הכופר הנה הודאה באשמה, מאחר שהחוק מאפשר לאדם שעבר עבירה לשלם תשלום כופר בתמורה לאי העמדתו לדין ומכאן שהבחירה בכופר מהווה למעשה הודאה באשמה לכל דבר ועניין.  

עם זאת, יש מי שסובר שמשמעות תשלום הכופר איננה יכולה להיות בגדר הודאה באשמה, כל עוד לא הוגש כתב אישום פלילי כנגד הנישום. מה גם שישנם נישומים שיעדיפו לשלם את הכופר למרות היותם זכאים מבחינתם ולו על מנת להימנע מעינוי הדין ובזבוז ההוצאות היקרות שכרוכות בניהול הליכים משפטיים ארוכים ומייגעים, במסגרתם הוא יצטרך להיאבק כדי להוכיח את חפותו. ישנם גם כאלו שיעדיפו לשלם כופר ולהימנע מהליך פלילי גם כאשר סכום הכופר גבוה מהקנס הצפוי להם אם יורשעו בהליך פלילי.   

למעשה, גם הדעות בפסיקה בעניין זה הינן חלוקות. בהליך בג"צ 361/76 המגדר ברזלית חוטי ברזל ורשתות בע"מ נ' שלמה רפאלי, קבע בית המשפט העליון כי הליך הכופר נועד להוות תחליף להליך הפלילי. במסגרת הליך עמ"ה (באר-שבע) 505/99 קורדובה נ' פקיד השומה אשקלון צוין כי במידה והנישום יורשע בעבירת מס נוספת, עלול תשלום הכופר להוות שיקול בטיעוני התביעה להחמרה בעונש.    

מנגד, במסגרת הליך עע"ם 398/07 התנועה לחופש המידע נ' מדינת ישראל, קבע בית המשפט העליון כי למרות אופיו העונשי של הליך הכופר, תשלום הכופר אינו מהווה הרשעה פלילית ומשכך, בהתאם להוראות חוק המרשם הפלילי, הוא גם אינו נרשם במרשם הפלילי. עם זאת נקבע כי על רשות המסים לפרסם בגלוי את שמות הנישומים שנערכו עמם הסדרי כופר וזאת למרות שהם לא הורשעו בפלילים ולמרות זכות הפרטיות שלהם וכן לאור עקרון חופש המידע וזכות הציבור לדעת.

יודגש כי גם אם תשלום הכופר איננו מהווה הודאה בביצוע עבירת המס במישור ההליך הפלילי, אז אין חולק כי הוא יכול להוות הודאה בביצוע העבירה לצורך ההליך האזרחי שרשות המסים מנהלת כנגד הנישום. במסגרת הליך עע"ם 398/07 שלעיל, קבע בית המשפט העליון כי תשלום הכופר יכול להיחשב בנסיבות מסוימות משום הודאה בביצוע עבירה וכן כי הוא עשוי להוות ראיה מנהלית לצורך קביעת שומה על ידי פקיד השומה.

מצד שני, יובהר כי מדובר בהודאה לגבי עצם ביצוע העבירה כשלעצמה ולאו דווקא גם לגבי הסכומים המיוחסים לנישום במסגרת ההליך האזרחי. לפיכך, גם במקרה של תשלום כופר יוכל הנישום לנסות לתקוף את הסכומים אשר מיוחסים לו על ידי רשות המסים.

לחצו כאן לקבלת ייעוץ משפטי פרטני בענייני מיסוי!


תאריך: 19/12/2017 14:03
 
close