הסכם ה-FATCA בין ישראל וארה"ב והמלחמה במעלימי מס

חייגו לייעוץ אישי: 050-808-6488 הייעוץ ניתן על ידי מומחה בענייני מיסוי
 דיני מיסים ועבירות מס – עורך דין לשירותך
חוות דעת מקצועית בענייני מיסוי:
שם מלא
מספר טלפון
פניה למומחה במיסים >>

הסכם בין ישראל לארה"ב במלחמה במעלימי מס


דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (1) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 1 reviews

Hebrew

ביום 30.6.2014 נערך בין ממשלת ישראל לממשלת ארה"ב הסכם לשיפור אכיפת המס הבינלאומית וליישום הוראות חוק ה-FATCA ,The Foreign Account Tax Compliance Act וזאת במסגרת המאבק הבינלאומי במעלימי המס, שארה"ב מובילה בעולם. במסגרת ההסכם, שמכונה בקיצור הסכם ה-FATCA, נקבע כי רשות המיסים בכל מדינה תדווח לרשות המיסים במדינה האחרת על אזרחי המדינה האחרת המחזיקים חשבונות בנק באותה מדינה.

כלומר, רשות המיסים הישראלית תעביר לרשות המיסים האמריקאית מידע אודות אזרחי ארה"ב או בעלי גרין קארד שמחזיקים בחשבונות בנק בישראל ואילו רשות המיסים האמריקאית תעביר בהמשך לרשות המיסים הישראלית מידע על חשבונות בנק של ישראלים בארה"ב, דבר שעשוי להביא לחשיפת מעלימי מס ישראליים שלא דיווחו על חשבונות אלו לרשות המס בישראל ולנקיטת הליכים כנגדם.

רשות המיסים בכל מדינה תקבל את המידע האמור מן המוסדות הפיננסיים שבאותה מדינה, לשם העברת המידע לרשות המיסים של המדינה האחרת. בהתאם לכך, רשות המיסים הישראלית תקבל את המידע על לקוחות אמריקאים שמחזיקים חשבונות בנק בישראל ישירות מהבנקים הישראליים וזאת לצורך העברתו לרשות המיסים בארה"ב.

דבר זה מהווה מהפכה של ממש בתחום החיסיון הבנקאי בישראל, מאחר שעד כה רשויות המס בישראל העבירו מידע לרשויות המס בארה"ב רק בהתאם לדרישה של רשויות המס בארה"ב ורק של מידע שהיה מצוי כבר ממילא בידי רשויות המס בישראל.

דבר זה ישתנה בעקבות ההסכם, מאחר שרשויות המס בישראל מחויבות כעת להעביר מיוזמתן את המידע לרשויות המס בארה"ב ובאופן שיכלול גם מידע שלא היה מצוי ברשותן, אלא נמסר להן על ידי הבנקים בישראל.

בהתאם לתקנות תקנות מס הכנסה (יישום הסכם פטק"א), התשע"ו-2016, היה על המוסדות הפיננסים להעביר לרשות המיסים הישראלית את המידע הנדרש באמצעות מערכת ממוחשבת שמצויה באתר רשות המיסים, עד ליום 20.9.2016.

המידע האמור יכלול נתונים לגבי חשבונות בבעלות תושבי או אזרחי ארה"ב כפי שזוהו על ידי המוסדות הפיננסיים לשנים 2014 ו-2015. אולם, בעקבות ההחלטה שנתן בית המשפט העליון במסגרת בג"ץ 8886/15 רפובליקנים מחו"ל בישראל נ' ממשלת ישראל, הודיעה רשות המיסים בארץ על דחיית מועד זה ליום 30.9.2016.

נספח 1 להסכם כולל הוראות למוסדות הפיננסים באשר לביצוע בדיקות לזיהוי החשבונות החייבים בהעברת מידע. נספח 2 להסכם כולל את רשימת הגופים והחשבונות הפטורים מדיווח, כגון גופים שמנהלים את החיסכון הפנסיוני בישראל, אשר לא יהיו חייבים בדיווח על חשבונות החיסכון הפנסיוני שהם מנהלים וכן גופים פיננסיים המהווים סיכון נמוך לשימוש למטרות של העלמת מס, כמו למשל קרנות השתלמות לשכירים, קופות גמל למטרות מיוחדות, כמו למחלה או חופשה, או נאמנים על תכניות אופציות לעובדים לפי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה.

החתימה על ההסכם בין ישראל לארה"ב נערכה במסגרת המאבק העולמי שמנהלת רשות המיסים בארה"ב כנגד מעלימי המס וכן בעקבות דרישת הרשויות האמריקאיות מהבנקים בעולם להעביר להם מידע על לקוחות אמריקאים שמחזיקים אצלם חשבונות בנק, בהתאם לכללי חוק ה-FATCA.  

חוק זה מחייב כל אזרח של ארה"ב, אשר מחזיק בנכסים פיננסיים בחשבון בנק מחוץ לארה"ב, לדווח על כך לרשות המיסים של ארה"ב וזאת מדי שנה. בנוסף מחייב חוק זה גם את הגופים הפיננסיים הזרים שמחוץ לארה"ב לדווח ישירות לרשות המס של ארה"ב אודות חשבונות בנק המוחזקים על ידי אזרחי ארה"ב אצלם. בנק שלא ייעשה כן יהיה כפוף אוטומטית לניכוי מס במקור של 30% מההכנסות של אותו הבנק בארה"ב ולרבות ממכירת נכסים, מניות ואג"ח בארה"ב.

בכך ניצלה למעשה ארה"ב את מעמדה ככלכלה החזקה בעולם באופן שמאפשר לה לפגוע בחיסיון של לקוחות המוסדות הפיננסים בכל העולם באמצעות האיום בהטלת סנקציה כלכלית על מוסדות כאלו שלא ישתפו עמה פעולה ולא יפעלו בהתאם להוראות חוק ה-FATCA.

במסגרת חובת הדיווח שעל פי חוק ה-FATCA, נדרשים הבנקים ברחבי העולם, כולל בישראל, להחתים את לקוחותיהם האמריקאים על טפסים שלפיהם הם הצהירו על הכספים בחשבון הבנק שלהם לרשויות המס האמריקאיות וכן נדרשים הבנקים להעביר את פרטי החשבונות הללו אל רשויות המס האמריקאיות.

כדי ליישם את הדרישות מרחיקות הלכת הללו, נוהגת ארה"ב לחתום על הסכמים עם מדינות זרות, בעקבותיהם לא יהיה צורך במגע בין הבנקים הזרים לרשויות המס האמריקאיות, אלא הבנקים הזרים יהיו כפופים לרשויות המס המקומיות שלהם. באופן זה, כך גם ההסכם בין ארה"ב לישראל יחסוך את הצורך במגע בין הבנקים בישראל לרשויות המס האמריקאיות, אלא הבנקים הישראלים יהיו כפופים לרשויות המס הישראליות.

מאחר שגם המוסדות הפיננסים בישראל כפופים לחוק ה-FATCA, כל הבנקים הגדולים בישראל החלו כבר למעשה ביישום חובת הדיווח בהתאם לחוק ה-FATCA וזאת עוד לפני עריכת הסכם ה-FATCA.  

לשם כך הבנקים בישראל מחתימים את לקוחותיהם בעלי האזרחות האמריקאית, הן הקיימים והן החדשים, על טופס ויתור סודיות אשר מתיר לבנק לדווח לרשות המס של ארה"ב על חשבונות אלו המנוהלים אצלו בארץ, בהתאם לחוק ה-FATCA.

משמעות דיווח זה הינה כי אזרחים אמריקאים בעלי חשבונות בנק בישראל שאינם מדווחים מיוזמתם על כך לרשויות המס בארה"ב, עלולים להיות במצב בו המידע על חשבונותיהם הלא מדווחים יועבר על ידי הבנק הישראלי לרשויות המס בארה"ב ועקב כך להיות חשופים לסנקציות בגין העלמת מס מצד רשויות המס בארה"ב.

באותה מידה, גם אזרחי ישראל שבבעלותם חשבונות בארה"ב שאינם מדווחים כדין בישראל, עלולים להיות חשופים להליכים פליליים ולסנקציות מצד רשויות המס בישראל ועל כן מומלץ להם לדווח על חשבונות אלו מיוזמתם ובמקרה הצורך, להשתמש בהליך הגילוי מרצון, לשם דיווח על חשבונות שלא דווחו בעבר כנגד התחייבות רשות המס הישראלית שלא לנקוט בהליכים פליליים כנגדם.

ייעוץ אישי ומקצועי בענייני המיסוי שלך!


תאריך: 27/03/2018 16:52
 
close