גילוי מרצון על חשבונות בנק לא מדווחים כפתרון להסכם בין ישראל לארה"ב

חייגו לייעוץ אישי: 050-808-6488 הייעוץ ניתן על ידי מומחה בענייני מיסוי
 דיני מיסים ועבירות מס – עורך דין לשירותך
חוות דעת מקצועית בענייני מיסוי:
שם מלא
מספר טלפון
פניה למומחה במיסים >>

גילוי מרצון על חשבונות לא מדווחים כפתרון להסכם ישראל לארה''ב


דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (1) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 1 reviews

Hebrew

על פי חוקי המס בישראל, מותר להחזיק חשבון בנק בחו"ל ואין כל מניעה לכך. יחד עם זאת, קיימת חובה לדווח על החשבון בחו"ל לרשויות המס בארץ וזאת בשני מקרים. ראשית, יש לדווח על עצם החזקת החשבון במידה והוא כולל סכום מעל כ-1,870,000 ₪, שמתעדכן מעת לעת. שנית, יש לדווח במידה והחשבון הניב הכנסה כלשהי שחייבת במס, כגון הכנסות מריבית, רווח הון ממימוש מניות וניירות ערך אחרים, ללא קשר לסכום שמוחזק בחשבון הבנק ולשלם מס על ההכנסה הנ"ל בהתאם לשיעורי המס החלים עליה.

חובת הדיווח ותשלום המס על ההכנסה מחשבון בנק בחו"ל נולדה בעקבות שינוי שיטת המיסוי הישראלית בשנת 2003 משיטת מיסוי טריטוריאלית לשיטת מיסוי פרסונאלית, אשר חייבה את אזרחי ישראל לשלם מס גם על הכנסות שנוצרו להם מחוץ לישראל.

עד לשנת 2003, לא היה כל צורך לדווח בארץ על חשבון בנק בחו"ל וכן לא היה צורך לשלם מס על הכנסות שצמחו ממנו. אולם, למרות שכבר חלפו לא מעט שנים מאז, ישראלים רבים בעלי חשבונות בנק בחו"ל עדיין לא הפנימו את השינוי שחל בשיטת המיסוי בארץ והם עדיין אינם נוהגים לדווח על חשבונות אלו.

יש שעושים זאת פשוט מתוך חוסר מודעות לחובת הדיווח, אם כי הדבר כמובן איננו פוטר אותם מאחריות לכך, אך ישנם גם כאלו שמודעים לחובת הדיווח, אך בוחרים במודע להתחמק ממנה וזאת מתוך הסתמכות על חוקי הסודיות הבנקאית בחו"ל וכן על התקווה שרשויות המס בישראל אולי לא יצליחו לתפוס אותם.

אולם, במצב זה חל שינוי מהותי בשנת 2014, בעקבות חתימת ההסכם בין ממשלות ישראל וארה"ב לשיפור אכיפת המס הבינלאומית וליישום הוראות חוק ה-FATCA ,The Foreign Account Tax Compliance Act וזאת במסגרת המאבק הבינלאומי במעלימי המס.

במסגרת הסכם זה נקבעה התחייבות הדדית של כל אחת מרשויות המיסים בכל מדינה לדווח לרשות המסים במדינה האחרת על אזרחי המדינה האחרת שמחזיקים אצלה חשבונות בנק.

בהתאם לכך, רשות המיסים הישראלית תעביר לרשות המיסים האמריקאית מידע אודות אזרחי ארה"ב שמחזיקים בחשבונות בנק בישראל ואילו רשות המיסים האמריקאית תעביר לרשות המיסים הישראלית מידע על חשבונות בנק של ישראלים בארה"ב.

לשם כך, מחויבים הבנקים בישראל ובארה"ב לבצע בדיקות לזיהוי החשבונות החייבים בהעברת מידע ולהעביר את פרטי החשבונות הללו לרשות המיסים במדינה שלהם, כדי שהיא תעביר מידע זה לרשות המיסים של המדינה האחרת.

מובן מאליו כי העברת מידע זה עשויה להביא לחשיפת אזרחים ישראליים בעלי חשבונות בנק בארה"ב שלא דיווחו על חשבונות אלו לרשות המס בישראל וזאת מכל סיבה שהיא ולנקיטת הליכים פליליים כנגדם, אשר עלולים להגיע לכדי הגשת כתב אישום, הרשעה והטלת קנסות כבדים ואף עונשי מאסר בפועל.  

כדי להימנע ממצב כזה, מומלץ לישראלים אשר מחזיקים חשבונות בנק בארה"ב עליהם הם לא דיווחו לרשות המיסים בישראל, לדווח כעת מיוזמתם על חשבונות אלו לרשות המיסים בישראל ולשלם את המס המתחייב מהם, במידת הצורך, כנגד התחייבות רשות המיסים שלא לנקוט הליכים פליליים כנגדם בגין כך וזאת במסגרת הליך הגילוי מרצון.

פרטי הליך הגילוי מרצון מפורטים במסגרת נוהל הגילוי מרצון שפרסמה רשות המיסים, אשר מאפשר להגיש בקשה לגילוי מרצון במסגרת שני מסלולים נפרדים, האחד אנונימי והשני מקוצר וגלוי.

במסגרת המסלול האנונימי, ניתן להגיש בשלב הראשוני בקשות ללא ציון פרטי הנישום וזאת על מנת לברר את חבות המס הנובעת מהבקשה. עם בירור חבות המס הצפויה יידרש הפונה לציין את שמו של הנישום ופרטיו המלאים ובמידה והוא לא ייעשה כן, תידחה הבקשה.  

במסגרת המסלול המקוצר והגלוי, ניתן להגיש בקשה גלויה, לא אנונימית, אשר כוללת את פרטי הנישום וזאת במידה וסך ההון שנכלל בה אינו עולה על 2 מיליון ₪ וההכנסה החייבת הנובעת ממנו אינה עולה על חצי מיליון ₪. עם קבלת הבקשה והוצאת שובר תשלום, יהיה על הנישום לשלמו תוך 15 יום ממועד קבלתו.

בנוסף, הנוהל מתנה את קבלת הבקשה בשורה של תנאים מצטברים וביניהם הגשת הבקשה בתום לב ותוך דיווח כן ומלא על כל הפרטים שרלוונטיים לה וכן הגשת הבקשה שלא בזמן חקירה שמתנהלת על ידי רשות המיסים לגבי המבקש.

נכון לכתיבת מאמר זה, מרץ 2018 ובעקבות הצלחת הליך גילוי מרצון עד כה, הודיעה רשות המסים, פעם נוספת, על הארכת תוקף הליך הגילוי מרצון וזאת עד ליום 31.12.2018. עוד הודיעה הרשות כי ניתן יהיה כעת לדווח במסגרת הליך זה אף על עבירות הלבנת הון שמקורן בעבירות מס. נוכח הצלחת הליך גילוי מרצון, יתכן שגם מועד זה יוארך בבוא העת ועל כן מומלץ לעקוב אחר פרסומי רשות המיסים בעניין זה.

ייעוץ אישי ומקצועי בענייני המיסוי שלך!


תאריך: 26/06/2018 20:34
 
close