בהליך אנונימי לגילוי מרצון אתה חייב להיות מיוצג על ידי עורך דין מעולה!

חייגו לייעוץ אישי: 050-808-6488 הייעוץ ניתן על ידי מומחה בענייני מיסוי
 דיני מיסים ועבירות מס – עורך דין לשירותך
חוות דעת מקצועית בענייני מיסוי:
שם מלא
מספר טלפון
פניה למומחה במיסים >>

חשיבות הייצוג המשפטי בהליך אנונימי לגילוי מרצון!


דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (2) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 2 reviews

Hebrew

הליך גילוי מרצון הינו הליך שיזמה רשות המיסים בארץ במטרה לעודד נישומים שביצעו עבירות מיסים, לדווח עליהן ולשלם את המס הנדרש, בתמורה להתחייבות רשות המיסים שלא לנקוט הליכים פליליים בגינן.

נכון לכתיבת מאמר זה, הודיעה שוב רשות המיסים על הארכת נוהל הגילוי מרצון עד ליום 31.12.2019 וכן שהנוהל יכלול גם דיווח על עבירות הלבנת הון שמקורן בעבירות מס. יחד עם זאת, לא מן הנמנע כי גם מועד זה יוארך בבוא העת וזאת נוכח הצלחת ההליך עד כה, אשר כבר גרמה להארכתו בעבר.

בהתאם לנוהל הגילוי מרצון שפרסמה רשות המיסים, ניתן לדווח במסגרת הליך הגילוי מרצון על עבירות המס במסגרת שני מסלולים שונים: אנונימי וגלוי, בכפוף לעמידה בתנאי הנוהל להגשת בקשה לגילוי מרצון.

במסגרת המסלול האנונימי, ניתן להגיש בשלב הראשוני בקשה להליך גילוי מרצון ללא ציון פרטי הנישום וזאת על מנת לברר את חבות המס הנובעת מהבקשה. רק לאחר בירור חבות המס הצפויה, יידרש הפונה לחשוף ולציין את שמו של הנישום ופרטיו המלאים ובמידה והוא לא ייעשה כן, תידחה הבקשה.
 

לעומת זאת, במסגרת המסלול הגלוי, יהיה על הנישום להגיש מייד בקשה גלויה, לא אנונימית, תוך ציון פרטיו המלאים וזאת במידה וסך ההון שנכלל בה אינו עולה על 2 מיליון ₪ וההכנסה החייבת הנובעת ממנו אינה עולה על חצי מיליון ₪ ולצרף לה את דו"חות המס המתקנים הרלוונטיים. עם אישור הבקשה והוצאת שובר תשלום לנישום, יהיה עליו לשלמו תוך 15 יום מקבלתו.

במידה והנישום בוחר להגיש בקשה לגילוי מרצון במסגרת המסלול האנונימי, חשוב ומומלץ מאוד שהוא ייעשה זאת תוך שהוא מיוצג על ידי עורך דין אשר מתמחה בדיני מיסים, הן על מנת לקבל טיפול מקצועי שיביא לתשלום מס מופחת ככל הניתן והן על מנת ליהנות מחיסון עורך דין-לקוח.

באמצעות הייצוג על ידי עורך הדין במסגרת הליך הגילוי מרצון, יוכל הנישום ליהנות ממספר יתרונות בולטים.

ראשית, עורך הדין של הנישום יוכל לייצג אותו גם במסגרת המו"מ עם רשות המיסים לגבי תשלום המס המתחייב מהגילוי מרצון שלו, כך ששמו ייחשף בפני רשות המיסים רק אם וכאשר עורך דינו ורשות המיסים יגיעו להסכם שומה שמקובל עליו לגבי תשלום המס שיתחייב מהליך הגילוי מרצון שלו.

שנית, הנישום יוכל ליהנות מכישוריו המקצועיים של עורך הדין, לרבות כישורי ניהול המו"מ שלו, לצורך ניהול המו"מ מול רשות המיסים ובכך להביא להפחתה מרבית של סכום המס שיוטל עליו במסגרת הליך הגילוי מרצון.

עורך דין שמתמחה בדיני מס וגילוי מרצון, יוכל לנהל מו"מ עם רשות המיסים כדי להגיע להסכם שומה אשר יבטיח את זכויות הנישום ועם זאת ינטרל אפשרות לפתיחת ההסכם לאחר חשיפת שם הלקוח. שכן, האנונימיות של תהליך הגילוי מרצון אינה פוגעת בזכות רשות המיסים לבדוק ולאמת את התשתית העובדתית שמוצגת בפניו לטובת גיבוש הסכם השומה.

אולם, עורך דין מנוסה בתחום ידע לסכם מראש עם רשות המיסים אילו ראיות ואילו הליכים היא תוכל לנקוט כדי לבדוק ולאמת את התשתית העובדתית וזאת כדי להימנע ממצב בו רשות המיסים תטען, לאחר חשיפת שם הנישום, כי התשתית העובדתית לא הוכחה ולכן הסכם השומה איננו מחייב.    

שלישית, הנישום יוכל ליהנות מהגנת החיסיון המקצועי שניתן לו על ידי עורך הדין לגבי המידע והמסמכים שמועברים ביניהם במסגרת תהליך הגילוי מרצון. כתוצאה מכך, עורך הדין יוכל להתנהל בחופשיות מול רשות המיסים ולנסות להגיע להסכמי שומה עמה, בעוד שאם לא מגיעים להסכם כזה, הוא יוכל לפרוש מהמו"מ באופן חופשי, מבלי לחשוף את שם הנישום או למסור לו מידע ומסמכים אחרים לגביו.

מדובר בחיסיון מקצועי ייחודי בתחום נותני השירות בענף דיני המס, אשר איננו קיים אצל אנשי מקצוע אחרים בענף זה, לרבות רואי חשבון ויועצי מס. עם זאת, על מנת להבטיח את הצלחת הליך הגילוי מרצון, חשוב כמובן שעורך הדין ייעזר גם ברואה חשבון מקצועי לצורך הכנת תחשיבי המס והכנת כל המסמכים והדו"חות הרלוונטיים.

חיסיון עורך דין-לקוח הינו חיסיון מוחלט שחל על ידיעות, שיחות, מסמכים ופרטים שונים שהוחלפו בין עורך דין ללקוחותיו במסגרת הטיפול המשפטי. חיסיון זה מבוסס על סעיף 48 לפקודת הראיות וכן סעיף 90 לחוק לשכת עורכי הדין, תשל"א-1971, אשר אוסרים על עורך הדין למסור פרטים ומסמכים לגבי הטיפול המשפטי שהוא נתן ללקוח שלו, אלא אם כן הלקוח ויתר על החיסיון.

סעיף 90 לחוק לשכת עורכי הדין, שכותרתו "סוד מקצועי", קובע כי "דברים ומסמכים שהוחלפו בין לקוח לבין עורך דין ויש להם קשר עניני לשירות המקצועי שניתן על ידי עורך הדין ללקוח, לא יגלה אותם עורך הדין בכל הליך משפטי, חקירה או חיפוש, מלבד אם ויתר הלקוח על חסינותם".

סעיף 48(א) לפקודת הראיות, שכותרתו "עדות עורך דין", קובע כי "דברים ומסמכים שהוחלפו בין עורך דין לבין לקוחו או לבין אדם אחר מטעם הלקוח ויש להם קשר ענייני לשירות המקצועי שניתן על ידי עורך הדין ללקוח, אין עורך הדין חייב למסרם כראיה, אלא אם ויתר הלקוח על החיסיון. והוא הדין בעובד של עורך דין אשר דברים ומסמכים שנמסרו לעורך הדין הגיעו אליו אגב עבודתו בשירות עורך הדין".

מטרת החיסיון הינה לאפשר ללקוח להיוועץ באופן חופשי עם עורך הדין שלו, על מנת שעורך הדין שלו יוכל לתת לו שירות מקצועי כראוי. כך נקבע בהליך רע"פ 751/15 יצחק אברג'יל נ' מדינת ישראל.

לסיכום, במידה והנך שוקל לפנות לרשות המיסים במסגרת המסלול האנונימי של הליך הגילוי מרצון, מומלץ מאוד שתעשה זאת באמצעות עורך דין שמתמחה בדיני מיסים ובהליך זה.

לחצו כאן לקבלת ייעוץ משפטי פרטני בענייני מיסוי!


תאריך: 01/01/2018 17:19
 
close