ביצעת עבירות מע"מ וטרם נתפסת? עורך דין מומחה מסביר על הפתרון המשפטי

חייגו לייעוץ אישי: 050-808-6488 הייעוץ ניתן על ידי מומחה בענייני מיסוי
 דיני מיסים ועבירות מס – עורך דין לשירותך
חוות דעת מקצועית בענייני מיסוי:
שם מלא
מספר טלפון
פניה למומחה במיסים >>

הפתרון אם ביצעת עבירת מע''מ וטרם נתפסת


דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (1) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 1 reviews

Hebrew

ישנם בארץ לא מעט גורמים נורמטיביים אשר מנהלים עסקים לגיטימיים לכל דבר ועניין ועם זאת מבצעים עבירות מס, לרבות עבירות מע"מ, כדי להתחמק מתשלום מס. כלומר, אין מדובר בהכרח בגורמים שהינם קרימינאליים מטבעם, אלא מדובר גם באזרחים שהינם בדרך כלל שומרי חוק, אך עם זאת מתפתים מסיבות כאלה או אחרות לבצע עבירות מע"מ. היקף עבירות המס בארץ הוא כה גדול, עד שהוא הוגדר בפסיקה זה מכבר כמכת מדינה.

במידה וגם אתה ביצעת עבירות מע"מ במסגרת ניהול העסק שלך, כאשר מצד אחד, התמזל מזלך וטרם נתפסת על ידי רשות המסים, אך מצד שני, הינך מעוניין בכל זאת לישון שנת ישרים ולהסיר מעליך את החששות והפחדים שמא תיתפס יום אחד, מן הראוי שתדע שקיים כיום פתרון אשר מאפשר לך לדווח על עבירות המע"מ שביצעת, מבלי שיינקטו כנגדך הליכים פליליים וזאת במסגרת הליך הגילוי מרצון.

הליך גילוי מרצון הינו הליך שיזמה רשות המסים בארץ במסגרת המאבק שהיא מנהלת לצמצום ההון השחור וזאת במטרה לעודד נישומים, יחידים ותאגידים, שביצעו עבירות מסים, לרבות בתחום המע"מ, לדווח עליהן ולשלם את המס הנדרש. כנגד כך התחייבה רשות המסים, בתיאום עם פרקליטות המדינה, שלא לנקוט הליכים פלילים כנגד הנישומים שיעמדו בתנאי ההליך וישלמו את מלוא המס הנגזר ממנו.

כאמור, במסגרת הליך זה ניתן לדווח גם על עבירות המע"מ ולרבות הגשת דו"חות מע"מ כוזבים, ניפוח חשבוניות מס, ניכוי תשומות מחשבוניות פיקטיביות וכדומה. עם זאת, לא ניתן לדווח במסגרת הליך הגילוי מרצון על עבירות מנהליות בהתאם לחוק העבירות המנהליות, תשמ"ו-1985, שנחשבות לעבירות קלות יחסית.

בהתאם לתקנות העבירות המנהליות (קנס מינהלי - חיקוקי מסים), התשמ"ז-1987, עבירות מע"מ שנחשבות לעבירות מנהליות הינן בעיקר עבירות לפי הסעיפים הקטנים 1, 2, 4, 6, 7, ו-12 לסעיף 117(א) לחוק מע"מ.

כדי לפעול במסגרת הליך הגילוי מרצון, יש לעמוד בתנאי הזכאות להליך זה ולהגיש בקשה לגילוי מרצון, באמצעות המסלול האנונימי או המסלול הגלוי וזאת כמפורט להלן.

תנאי הזכאות להשתתפות הליך הגילוי מרצון

תנאי הזכאות להשתתפות בהליך הגילוי מרצון כוללים בעיקרם את התנאים המצטברים הבאים:

(1) הבקשה צריכה להיות מוגשת בתום לב ובאופן כן ומלא. דיווח מלא צריך לכלול את כל הפרטים הבאים:

  • שנות המס הרלוונטיות.
  • מקור ההכנסה בשילוב מסמכים ו/או הוכחות מסודרות ורשמיות שיכולות לאמת את הטענות.
  • פירוט מדויק של היקף הסכום שהושמט ולא דווח.
  • אומדן עבור תשלומי המס.
  • כל מסמך רלוונטי שיכול לתמוך בבקשה.    

(2) הבקשה צריכה להיות מוגשת שלא בזמן או בעקבות חקירה שמתנהלת על ידי רשות המסים או המשטרה או כל רשות שלטונית אחרת לגבי הנישום או בן זוגו או עסקים שבשליטתו.

(3) הבקשה איננה כוללת מידע שכבר נמצא בידי רשות המסים או רשות שלטונית אחרת, או מידע שפורסם כבר באמצעי התקשורת, או מידע שנכלל בכתבי טענות במסגרת הליך אזרחי או הליך פלילי המתנהל בארץ או בחו"ל.

(4) ניתן לפנות במסגרת הליך הגילוי מרצון רק פעם אחת בלבד. בקשה נוספת תתקבל רק בנסיבות מיוחדות, כגון מחלה קשה של המבקש, גיל מתקדם וכדומה.

(5) ניתן לדווח במסגרת הליך הגילוי מרצון רק על הכנסות שמקורן בפעילות חוקית.

(6) הנוהל לא יחול כאשר הוא איננו מניב תשלום מס משמעותי בפועל לגבי שנות המס הרלוונטיות לבקשה, למעט כאשר מדובר בכספי ירושה שהעבירה היחידה של מגיש הבקשה לגביהם אי דיווח החל משנת 2003 או במקרים דומים לאלה.

מסלולי הבקשות להליך הגילוי מרצון

קיימים שני מסלולים חילופיים להגשת בקשות לגילוי מרצון: מסלול אנונימי שהינו ארוך יותר ומסלול גלוי שהינו קצר יותר.  

המסלול האנונימי

המסלול האנונימי הינו כאמור מסלול ארוך יותר, אשר כולל שני שלבים. בשלב הראשון, ניתן להגיש בקשה אנונימית, ללא ציון פרטי הנישום וזאת על מנת לברר את חבות המס הנובעת מהבקשה.

הבקשה האנונימית תוגש לסמנכ"ל בכיר לחקירות ומודיעין של רשות המיסים בלבד ורק הוא יהיה מוסמך לאשר אותה ולהפנות אותה לגורם האזרחי הרלוונטי, שיברר את חבות המס הנובעת ממנה. גורם זה הינו פקיד השומה של מס הכנסה, ממונה תחנת מע"מ, מנהל מיסוי מקרקעין, גובה מכס וכדומה.

רק בשלב השני, לאחר בירור חבות המס וכעבור 90 ימים מיום מסירת הבקשה לגורם האזרחי הרלוונטי, יידרש הפונה להציג בפניו את פרטיו האישיים של הנישום בצורה מסודרת ומלאה. במידה והוא לא ייעשה כן, תידחה הבקשה.  

המסלול הגלוי

המסלול הגלוי הינו כאמור מסלול מקוצר, אשר כולל שלב אחד בלבד. במסגרת מסלול זה יש להגיש בקשה גלויה, לא אנונימית וזאת בתנאי שסך ההון שנכלל בה אינו עולה על 2 מיליון ש"ח וההכנסה החייבת הנובעת ממנו אינה עולה על חצי מיליון ש"ח. יש לצרף לבקשה את דו"חות המס המתקנים הרלוונטיים.

גם את הבקשה במסלול הגלוי יש להגיש לסמנכ"ל בכיר לחקירות ומודיעין של רשות המיסים בלבד ורק הוא יהיה מוסמך לאשר אותה ולהפנות אותה לגורם האזרחי הרלוונטי, שהינו כאמור פקיד השומה של מס הכנסה, ממונה תחנת מע"מ, מנהל מיסוי מקרקעין, גובה מכס וכדומה. הגורם האזרחי יוציא לפונה שובר תשלום, אותו יהיה עליו לשלם תוך 15 יום מקבלתו.

ביצעת עבירות מע"מ וטרם נתפסת? כדאי מאוד לפנות לעורך דין אשר מנוסה ובקיא בעבירות מע"מ!


תאריך: 19/12/2017 14:07
 
close