לא דיווחת על חשבון בנק בחו"ל? אלו המשמעויות בהיבט מס הכנסה

חייגו לייעוץ אישי: 050-808-6488 הייעוץ ניתן על ידי מומחה בענייני מיסוי
 דיני מיסים ועבירות מס – עורך דין לשירותך
חוות דעת מקצועית בענייני מיסוי:
שם מלא
מספר טלפון
פניה למומחה במיסים >>

חשבונות בנק בחו"ל בהיבט מס הכנסה


דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (6) דירוגים | דירוג ממוצע (4)
4 stars - based on 6 reviews

Hebrew

אזרחים ותאגידים ישראליים רבים נוהגים לפתוח חשבונות בנק גם בחו"ל וזאת מסיבות שונות ומגוונות. כך לדוגמא, יש מי שפותח חשבון בנק בחו"ל מהטעם של פיזור הסיכונים. שכן, כאשר מחזיקים את כל ההון הנזיל בחשבון בנק מקומי, חשבון זה חשוף מטבעו לנזקים שמתרחשים כאשר יש פגיעה בכלכלת המדינה בה הוא מוחזק. לפיכך, פתיחת חשבון בנק בחו"ל יוצרת פיזור ומזעור טבעי של הסיכונים שמתרחשים בעת נפילה של כלכלת המדינה.

בנוסף, אזרחים ישראליים אשר משקיעים בנכסים בחו"ל או עובדים בחו"ל, או עובדים מול חברות בינלאומיות מחו"ל, מוצאים שלעתים נוח להם יותר לקבל את התמורה בבנק מקומי בחו"ל מאשר להעביר אותה אל הבנקים הנמצאים בישראל. למשל, ישראלים בעלי נכסי נדל"ן מניבים בחו"ל מעדיפים לעתים לפתוח חשבון בנק מקומי בחו"ל, באמצעותו יוכלו לגבות את כספי דמי השכירות וכן למשוך ממנו כספים לצורך תשלום הוצאות שיפוץ, אחזקה וכיוצא בזה. ישראלים שעוסקים בסחר בינלאומי, נזקקים אף הם לפתוח חשבון בנק בחו"ל, כדי לגבות כספים מלקוחות מקומיים ולשלם תשלומים לרשויות, ספקים ונותני שירות מקומיים. 

כאן המקום להבהיר כי מבחינה חוקית, כעיקרון, אין כל מניעה להחזיק חשבון בנק בחו"ל, כך שהחזקת חשבון כזה איננה מהווה עבירה כשלעצמה. יחד עם זאת, קיימת חובה לדווח לרשויות המס בארץ על עצם החזקת החשבון בחו"ל במידה והוא כולל סכום מעל כ-1,870,000 ₪, שמתעדכן מעת לעת וזאת בהתאם לתקנות 3(א)(6) ו-3(א)(7) לתקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון), התשמ"ח-1988.

בנוסף, במידה ומהחשבון הזר צמחה הכנסה כלשהי שחייבת במס, כגון הכנסות מריבית, רווח הון ממימוש מניות וניירות ערך אחרים וכדומה, יש לדווח על כך בכל מקרה, ללא קשר לסכום שמוחזק בחשבון הבנק ולשלם מס על ההכנסה הנ"ל בהתאם לשיעורי המס החלים עליה.

הדיווח על אחזקת חשבונות הבנק בחו"ל וההכנסות הנובעות מהם, אם ישנן כאלו, נעשה במסגרת טופס 5329, הנושא את הכותרת דו"ח פרטים אישיים והצהרה על מקורות הכנסה בארץ ובחו"ל. מדובר בדו"ח שנתי שכל בעל עסק עצמאי מחויב ממילא להגיש למס הכנסה מדי שנה. שכירים ואנשים אחרים שאינם חייבים בהגשת דו"ח שנתי, יכולים לדווח על חשבונות בנק בחו"ל במסגרת טופס 5329 הנ"ל או במסגרת טופס 5329ב, הנושא את הכותרת פרטים על הכנסות ונכסים מחו"ל בלבד, שהינו דו"ח מקוצר, שקל יותר למלאו.

את הטופס יש להגיש אצל פקיד השומה המקומי. בהתאם לפרטים שנמסרו במסגרת טופס זה, יקבל הנישום שוברים בהם הוא ידווח על הכנסותיו מחו"ל. במסגרת שובר 352, ידווח הנישום על הכנסות מהשכרת מקרקעין בחו"ל ובמסגרת שובר 351, ידווח הנישום על כל יתר ההכנסות.
 
סכום המס שיש לשלם על ההכנסה שצמחה מחשבון הבנק בחו"ל הינו בהתאם לשיעור המס החל על ההכנסה. הדיווח ותשלום המס בגין ההכנסות מחו"ל יתבצע אחת לשנה, ב-30 לאפריל של שנת המס העוקבת. במסגרת שני הדו"חות, המלא והמקוצר, ניתן לבקש זיכוי בגין מיסי חוץ ששולמו בחו"ל, אולם רק במסגרת הדו"ח המלא ניתן לקזז הפסדים.  

כמו כן, רשות המסים הבהירה בחוזר כי אין להביא בחשבון מס ששולם בחו"ל בגין הכנסות מפעילות נושאת פרסים, הימורים או הגרלות או מס ששולם בחו"ל. שיעור המס שנקבע להכנסות אלו הינו 25% בלא זכאות לזיכוי ממס. כנגד הכנסות אלו ניתן לדרוש ניכוי הוצאות להכנת הדו"ח השנתי וטיפול בהליכי שומה בהתאם לסעיף 17(11) לפקודת מס הכנסה, אך דרישת הוצאות אלו תיעשה רק במסגרת דו"ח שנתי מלא שיוגש על ידי הנישום, להבדיל מדו"ח מקוצר. כמו כן, אין להביא בחשבון מיסים ששולמו כנגד הכנסות מהשכרת מקרקעין בחו"ל.

אגב, בעבר, עד לשנת 2003, לא היה כל צורך לדווח בארץ על חשבון בנק בחו"ל וכן לא היה צורך לשלם מס על הכנסות שצמחו ממנו. אולם, החל מינואר 2003 ואילך, שיטת המיסוי הישראלית השתנתה באופן שתושבי ישראל חייבים במס גם על הכנסותיהם מחוץ לישראל.

יחד עם זאת, ישראלים רבים בעלי חשבונות בנק בחו"ל עדיין לא הפנימו את השינוי שחל בשיטת המיסוי בארץ והם אינם מדווחים על חשבונות אלו. חלקם עושים זאת בתום לב ומתוך חוסר מודעות לחובת הדיווח, אך ישנם גם כאלו המתעלמים במודע מחובת הדיווח וזאת מתוך הסתמכות על חוקי הסודיות הבנקאית בחו"ל ועל כך שאולי לא יצליחו לתפוס אותם.

בהקשר זה חשוב לדעת שרשות המסים הגבירה בשנים האחרונות את מאמציה לחשוף רכוש וכספים לא מדווחים המוחזקים על ידי ישראליים מחוץ לישראל. כחלק ממאמץ זה וכדי לעודד ישראלים לדווח על הכנסות אלו, פרסמה רשות המסים נוהל גילוי מרצון, המאפשר לישראלים לדווח על הכנסות ונכסים מעבר לים ובתמורה מתחייבת רשות המסים כי לא יינקטו הליכים פליליים כנגדם.

לקבלת ייעוץ משפטי אישי בנושא ליחצו כאן!


תאריך: 25/12/2017 19:25
 
close