רוצה ליהנות מחישוב מס הכנסה נפרד לבני זוג? זה מה שקובע החוק

חייגו לייעוץ אישי: 050-808-6488 הייעוץ ניתן על ידי מומחה בענייני מיסוי
 דיני מיסים ועבירות מס – עורך דין לשירותך
חוות דעת מקצועית בענייני מיסוי:
שם מלא
מספר טלפון
פניה למומחה במיסים >>

חישוב מס הכנסה נפרד לבני זוג והמשמעויות


דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (3) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 3 reviews

Hebrew

עקרונית, סעיף 131 לפקודת מס הכנסה מטיל חובת הגשת דו"ח שנתי לרשות המסים כמעט על כל אזרחי ישראל, שהינם מגיל 18 ומעלה, במסגרתו עליהם להצהיר מדי שנה על כל מקורות הכנסותיהם. יחד עם זאת, סעיף 134א לפקודה ותקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון), התשמ"ח-1988, שהותקנו מכוחו, מעניקים פטור מהגשת דו"ח שנתי לרוב השכירים בארץ. כתוצאה מכך, חובת הגשת הדו"ח השנתי חלה בעיקר על עצמאיים, בעלי חברות ושכירים בעלי שכר/הכנסות בשיעור גבוה.

כאשר מדובר בנישום שחלה עליו חובת הגשת דו"ח שנתי, שהינו נשוי שחי ביחד עם בן זוגו ומנהל עמו משק בית משותף, הדו"ח השנתי שלו צריך להתייחס גם להכנסות של בן זוגו. במקרה כזה יתנהל לשניהם תיק משותף במס הכנסה, אשר יישא את שמות שניהם. בני זוג נשואים החיים בנפרד אינם נחשבים כבני זוג לעניין מס הכנסה.

בני הזוג רשאים להגיש דו"ח שנתי אחד שיכלול את הכנסות שניהם, או להגיש שני דו"חות נפרדים. אולם, גם אם הם יגישו שני דו"חות בנפרד, פקיד השומה יקלוט אותם כדו"ח אחד, שמשותף לשני בני הזוג. בני הזוג רשאים לבחור יחדיו ולהודיע על כך עד שלושה חודשים לפני תחילתה של שנת המס, או שפקיד השומה רשאי לקבוע, מי משניהם יהיה "בן הזוג הרשום", בעוד בן הזוג האחר ייקרא "בן הזוג".

כאשר הכנסתם של בני הזוג נובעת ממקורות שאינם תלויים זה בזה אין לתיק המשותף משמעות רבה, מאחר שחישוב המס נעשה לכל אחד מבני הזוג בנפרד, כך שכל אחד מבני הזוג ייהנה במסגרת החישוב הנפרד ממדרגות המס הנמוכות, מניכויים וזיכויים אישיים.

אולם, כאשר הכנסתם של בני הזוג נובעת ממקורות התלויים זה בזה, מבוצע להם חישוב מס מאוחד, כלומר רואים את הכנסת שניהם כאילו היא הכנסה של אחד מהם בלבד ובכך גדל נטל המס החל על הכנסה זו.  

להלן המקרים בהם ניתן לבקש חישוב נפרד עבור בני הזוג: 

הכנסה מיגיעה אישית

אם הכנסת בן הזוג נובעת מיגיעה אישית מאחד המקורות הבאים, תהיה זכאות לחישוב נפרד. במידה ולבני הזוג מקור הכנסה משותף, יש לראות את התנאים הנוספים בסעיף ב' להלן:

 • מעסק שהוא פעיל בו, ממשלח יד או מעבודה.
 • מקצבת פנסיה המתקבלת ממעסיק לשעבר או מקופת גמל לקצבה וכן מקצבה חייבת מס המשולמת מאת המוסד לביטוח לאומי.
 • חלק החייב במס ממענק פרישה מעבודה, כלומר, פיצויי פיטורין, או מקצבה שהוונה.
 • דמי שכירות מהשכרת נכס, אשר שימש במשך עשר שנים לפחות לפני תחילת השכרתו להפקת הכנסה מיגיעה אישית בעסק או משלח יד בידי בן הזוג שהפעיל את העסק.
 • קצבת אובדן כושר עבודה המשתלמת מקופת גמל לקצבה או לתגמולים או המשתלמת על פי ביטוח מפני אובדן כושר עבודה, כמוגדר בחוק.
   

בני זוג שלהם מקור הכנסה משותף

כאשר מקור ההכנסה של בן זוג תלוי במקור ההכנסה של בן הזוג השני, הרי לבני הזוג מקור הכנסה משותף. במצב זה, הזכאות לחישוב נפרד כאמור בסעיף א' לעיל מצריכה עמידה בתנאים המצטברים הנוספים הבאים:

 • יגיעתו האישית של כל אחד מבני הזוג נדרשת לייצור ההכנסה ממקור ההכנסה המשותף.
 • כל אחד מבני הזוג מקבל הכנסה התואמת את תרומתו לייצור ההכנסה ממקור ההכנסה המשותף ועומדת ביחס ישיר לתרומתו לייצור ההכנסה כאמור.
 • אם ההכנסה מופקת בבית המגורים של בני הזוג - בית המגורים משמש דרך קבע את מקור ההכנסה המשותף ומרבית פעילות מקור ההכנסה האמור נעשית בבית המגורים.
   

הכנסה מרכוש

הכנסות מרכוש של בני הזוג, יתווספו להכנסתו של בן הזוג שיש לו הכנסה חייבת מיגיעה אישית גבוהה יותר. אולם אם לאחד מבני הזוג יש הכנסה מרכוש, שהיה בבעלותו שנה לפני נישואיו, או מרכוש שקיבל בירושה, רשאי בן הזוג לתבוע חישוב נפרד של המס על הכנסתו זו. אם יש לבן זוג זה הכנסה אחרת שלגביה נערך חישוב מס נפרד, בין מרכוש ובין מיגיעה אישית, תיווסף הכנסה זו להכנסה האחרת.

יחד עם זאת, יש לזכור שגם אם בן הזוג ביקש שייעשה חישוב נפרד לגבי הכנסה מיגיעה אישית או מרכוש, כאמור לעיל, אך מחישובן של רשויות המס מתברר כי בחישוב מאוחד מתקבלת חבות מס נמוכה יותר, תיערך השומה לפי חישוב מאוחד.

עוד יש לדעת, כי צורת החישוב הכדאית ביותר לנישום מבין השתיים, חישוב מאוחד או בנפרד, תלויה גם בניכויים האישיים מההכנסה ובזיכויים מהמס, שהם שונים בחישוב נפרד ובחישוב מאוחד. ניכויים אישיים הם סכומים המופחתים מההכנסה החייבת. זיכויים אישיים הינם סכומים המופחתים מסכום המס המחושב על פי מדרגות המס. זיכויי מס ניתנים בסכומים או בנקודות זיכוי. ההחלטה על חישוב נפרד או חישוב מאוחד תיעשה, במידת האפשר, לטובת הנישום.

לחצו כאן לקבלת ייעוץ משפטי פרטני בענייני מיסוי!


תאריך: 19/12/2017 18:42
 
close