מחזיק/ה נדל"ן בחו"ל? את/ה מחוייב/ת לדווח על פי חוק!

חייגו לייעוץ אישי: 050-808-6488 הייעוץ ניתן על ידי מומחה בענייני מיסוי
 דיני מיסים ועבירות מס – עורך דין לשירותך
חוות דעת מקצועית בענייני מיסוי:
שם מלא
מספר טלפון
פניה למומחה במיסים >>

חובת הדיווח על החזקת נדל"ן בחו"ל


דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (8) דירוגים | דירוג ממוצע (3)
3 stars - based on 8 reviews

Hebrew

לישראלים רבים יש נכסי נדל"ן בחו"ל, בין אם מדובר בנכסי מגורים ובין אם בנכסים מסחריים-עסקיים. חלק מהנכסים הללו גם מושכרים באופן שמניב לבעליהם תשלום דמי שכירות חודשיים. לרוב מדובר בנכסים שהתקבלו בירושה או בנכסים שנרכשו בשל עליית מחירי הנדל"ן בישראל ותהליך הגלובליזציה העולמי.

בעניין זה חשוב לדעת כי החוק הישראלי מטיל על האזרחים הישראליים חובה לדווח לרשויות המס בישראל מדי שנה על עצם החזקתם בנכסים בחו"ל וכן על ההכנסות שהם מרוויחים מנכסים אלו, ככל שישנן כאלו ולשלם את המס המתחייב מהן.

חובת הדיווח נובעת מתקנות 3(א)(6) ו-3(א)(7) לתקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון), התשמ"ח-1988, אשר קובעות כי מי שהחזיק בבעלותו במועד כלשהו בשנת המס נכסים בחו"ל, לרבות נכסי נדל"ן וחשבונות בנק בחו"ל, ששוויים לפחות 1,870,000 ₪, כאשר סכום זה מתעדכן מעת לעת, חייב להגיש דו"ח שנתי בישראל ובמסגרתו להצהיר על נכסים אלו.

בנוסף, עליו להצהיר על הכנסות שיש לו מנכסים אלו, ללא כל קשר לשווים של הנכסים.  

חובת הדיווח נובעת משינוי שיטת המס הישראלית בשנת 2003 משיטה טריטוריאלית לשיטה פרסונאלית, אשר מטילה חבות במס על האזרחים הישראליים גם לגבי הכנסותיהם בחו"ל. 

יחד עם זאת, ישראלים רבים בעלי נכסי נדל"ן בחו"ל עדיין לא הפנימו את השינוי שחל בשיטת המיסוי בארץ והם אינם מדווחים על החזקתם בנכנסים אלו או על ההכנסות שנכסים אלו מניבים להם. חלקם עושים זאת בתום לב ומתוך חוסר מודעות לחובת הדיווח, אך ישנם גם כאלו המתעלמים במודע מחובת הדיווח ומסתמכים על כך שאולי לא יצליחו לתפוס אותם.

אולם, בהקשר זה מן הראוי לזכור שכיום הרבה יותר קל לרשות המיסים בישראל לקבל מידע על נכסים והכנסות בחו"ל של אזרחים ישראליים, הואיל וזכות קבלת המידע מרשויות המס בחו"ל כלולה בסעיף מפורש בכל האמנות למניעת כפל מס שישראל קשורה בהן עם יותר מ-70 מדינות ברחבי העולם ובהן מרבית מדינות מזרח ומערב אירופה.  

כאמור, חובת הדיווח מתייחסת הן לעצם קיום הנכס בחו"ל והן לעניין ההכנסות הנובעות מאותו נכס. החובה קמה ללא כל קשר לשאלת החבות במס וכן גם אם בפועל כספי ההכנסות אינם מגיעים לארץ ו/או גם אם בעלי הנכסים משלמים מס על אותה הכנסה במדינה בה ממוקם הנדל"ן ו/או גם אם הפעילות בחו"ל מפסידה וכלל אין להם רווחים ממנה.

כתוצאה מכך ייתכנו מצבים בהם יהיה צורך רק לדווח על עצם ההחזקה בנכסים, אך יהיו גם מצבים בהם יהיה צורך לדווח על עצם ההחזקה בנכסים וכן לשלם את המס על ההכנסות הנובעות מהם.

הדיווח על אחזקת נכסי הנדל"ן בחו"ל וההכנסות הנובעות מהם, אם ישנן כאלו, נעשה במסגרת טופס 5329, הנושא את הכותרת דו"ח פרטים אישיים והצהרה על מקורות הכנסה בארץ ובחו"ל. מדובר בדו"ח שנתי שכל בעל עסק עצמאי מחויב ממילא להגיש למס הכנסה מדי שנה.

שכירים ואנשים אחרים שאינם חייבים בהגשת דו"ח שנתי מלא יכולים להגיש דו"ח מקוצר במסגרת טופס 5329ב, הנושא את הכותרת פרטים על הכנסות ונכסים מחו"ל בלבד.

הפרת חובת הדיווח ו/או אי תשלום המס כאמור לעיל מהווים עבירת מס הכנסה פלילית על פי חוקי המס בישראל ועלולים להביא לנקיטת סנקציות פליליות בשל כך ולרבות קנסות כבדים ו/או עונשי מאסר בפועל.

יחד עם זאת, במסגרת מלחמתה בהון השחור והגברת מאמציה לחשיפת רכוש וכספים לא מדווחים המוחזקים על ידי ישראליים בחו"ל ועל מנת לעודד ישראלים לדווח עליהם, פרסמה רשות המיסים נוהל גילוי מרצון, המאפשר לישראלים לדווח על הכנסות ונכסים בחו"ל עליהם הם לא דיווחו בעבר, החל משנת 2003 ואילך. זאת כנגד התחייבות רשות המיסים שלא לנקוט הליכים פליליים כנגדם.

נכון לכתיבת מאמר זה ובעקבות הצלחת הליך גילוי מרצון עד כה, הודיעה רשות המיסים, פעם נוספת, על הארכת תוקף הליך הגילוי מרצון וזאת עד ליום 31.12.2018.

עוד הודיעה הרשות כי ניתן יהיה כעת לדווח במסגרת הליך זה אף על עבירות הלבנת הון שמקורן בעבירות מס. נוכח הצלחת הליך גילוי מרצון, ייתכן שגם מועד זה יוארך בבוא העת ועל כן מומלץ לעקוב אחר פרסומי רשות המיסים בעניין זה.

ייעוץ משפטי פרטני בענייני מיסוי!


תאריך: 27/02/2018 18:09
 
close