מה עושים במקרה שלא קיימת את חובת הדיווח על כספים בכניסה/יציאה מהארץ

חייגו לייעוץ אישי: 050-808-6488 הייעוץ ניתן על ידי מומחה בענייני מיסוי
 דיני מיסים ועבירות מס – עורך דין לשירותך
חוות דעת מקצועית בענייני מיסוי:
שם מלא
מספר טלפון
פניה למומחה במיסים >>

חובת הדיווח על כספים בעת כניסה ויציאה מהארץ


דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (1) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 1 reviews

Hebrew

הלבנת הון הינה פעולה שנועדה להכשיר כספים בלתי חוקיים שהושגו כתוצאה מפעילות פלילית וזאת באמצעות החדרתם למערכת הפיננסית הלגיטימית, תוך הסוואת המקור הפלילי שלהם.

עבירת הלבנת ההון יכולה להתבצע בדרכים שונות ומגוונות. כדי להילחם בתופעה זו, מטיל חוק איסור הלבנת הון תש"ס-2000 חובות דיווח בנסיבות שונות וזאת במטרה לאתר פעילויות להלבנת הון. חובות אלו מוטלות על גורמים שונים ולרבות גורמים פיננסיים, נותני שירותי מטבע, עורכי דין ורואי חשבון, אשר נותנים שירות עסקי ללקוחותיהם ואנשים פרטיים שנושאים עמם כספים בעת יציאתם מהארץ או כניסתם אליה.

מהות חובת הדיווח על כספים בעת כניסה ויציאה מהארץ

חובת הדיווח שחלה על אנשים פרטיים בעת כניסתם ויציאתם מהארץ, מחייבת כל אדם אשר יוצא מישראל או נכנס אליה, לדווח למדינה על כספים שהוא נושא עמו באותה עת, במידה והם עולים על סכום מינימאלי מסוים. כך קובע סעיף 9 לחוק איסור הלבנת הון. חובה זו חלה לא רק כאשר מדובר בכספים במזומן, אלא גם כאשר מדובר בצ'קים ובהמחאות נוסעים.

יודגש כי חובת הדיווח חלה לא רק על מי שעובר בנתב"ג ומקומות דומים, אלא גם על מי שמכניס כספים לישראל או מוציא ממנה כספים באמצעות הדואר או בכל דרך אחרת, אך זאת למעט באמצעות הבנק, שאז חובת הדיווח חלה על הבנק עצמו.

עוד יובהר כי מדובר בחובת דיווח בלבד, אשר אין בה כדי לאסור או להגביל את סכומי הכספים שמותר להכניס לארץ או להוציא ממנה. כלומר, ניתן להוציא או להכניס לארץ כספים ללא הגבלת סכום, אולם מעל סכום מינימאלי מסוים, יש לדווח על כך למדינה.

הסכומים המינימאליים שמצמיחים חובת דיווח

הסכומים המינימאליים לצרכי דיווח מתעדכנים מעת לעת. נכון לאוקטובר 2016, מדובר בסכומים הבאים:

 • ככלל, הסכום המינימאלי הכולל לצרכי דיווח הינו 100,000 ₪.
 • כאשר מדובר במי שעולה לארץ לראשונה, עליו לדווח במידה ויש ברשותו סך של לפחות 1,250,000 ₪.
 • כאשר מדובר במי שנכנס לארץ משטחי עזה או יוצא מהארץ לשטחי עזה, הסכום המינימאלי לצרכי הדיווח הינו 12,000 ₪.
 • כאשר מדובר במי שנכנס לארץ או יוצא ממנה דרך מעבר אלנבי, הסכום המינימאלי לצרכי הדיווח הינו 2,000 דינרים.
   

אופן מימוש חובת הדיווח על כספים בעת כניסה ויציאה מהארץ

את הדיווח על הוצאת או הכנסת הכספים לארץ יש לבצע באמצעות מילוי טופס מיוחד והגשתו לפקידי המכס וזאת כפי שיובהר להלן.

 1. טופס הדיווח הינו טופס מכס 84 - דיווח בדבר כניסה ויציאה של כספים. טופס זה זמין ב-4 שפות: עברית, אנגלית, ערבית ורוסית. ניתן לקבל את הטופס בכל אחד מבתי המכס, ביחידות המכס שבתחנות הגבול בעת כניסה או יציאה מהארץ וכן במאגר הטפסים באתר האינטרנט של רשות המסים. בנוסף, הטופס יישלח לכל מי שיפנה למוקד הארצי לאיסור הלבנת הון.
 2. יש להגיש את הטופס באופן הבא:
   

בעת הכניסה לישראל
 

 • במקומות כניסה שבהם יש עמדת מכס בה נהוגה השיטה הדו-מסלולית אדום/ירוק - יש להגיש את הטופס לפקיד המכס שבמסלול האדום, בו עוברים כאשר יש לנוסע טובין וכספים להצהרה, להבדיל מהמסלול הירוק.
 • במקומות כניסה שבהם יש עמדת מכס שבה לא נהוגה השיטה הדו-מסלולית - יש להגיש את הטופס לפקיד המכס שנמצא במקום.
 • במקומות בהם אין כלל עמדת מכס - יש לשלוח את הטופס בדואר רשום עם אישור מסירה לכתובת הבאה: המוקד הארצי לאיסור הלבנת הון, הנהלת אגף המכס ומע"מ, ת.ד. 320, ירושלים 91002 וזאת תוך 72 שעות משעת הכניסה.
 • במקומות הכניסה שבשדה התעופה שדה-דב, המרינה באשקלון, המרינה בהרצליה והמרינה בתל אביב - יש להגיש את הטופס לפקיד ביקורת הגבולות שנמצא במקום.
   

בעת היציאה מישראל
 

 • כאשר יש עמדת מכס במקום היציאה - יש להגיש את הטופס לפקיד המכס באולם היוצאים.
 • כאשר אין עמדת מכס במקום היציאה, אך יש במקום הכניסה - יש להגיש את הטופס לפקיד המכס שבמקום הכניסה לישראל.
 • כאשר אין עמדת מכס כלל, לא במקום היציאה ולא במקום הכניסה - יש לשלוח את הטופס בדואר רשום עם אישור מסירה לכתובת הבאה: המוקד הארצי לאיסור הלבנת הון, הנהלת אגף המכס ומע"מ, ת.ד. 320, ירושלים 91002 וזאת תוך 72 שעות משעת היציאה.
   

כאשר הכספים מוצאים/מוכנסים בדואר או בכל דרך אחרת
 

 • כאשר יש פקיד מכס במקום הקבלה/השיגור של הדואר - יש להגיש את הטופס לפקיד המכס.
 • כאשר אין פקיד מכס במקום הקבלה/השיגור של הדואר - יש לשלוח את הטופס בדואר רשום עם אישור מסירה למוקד הארצי לאיסור הלבנת הון, לפי הכתובת שלעיל באופן הבא:
  בעת הוצאת הכספים מישראל - יש לשלוח את הטופס לפני מועד הוצאת הכספים מרשות השולח.
  בעת הכנסת הכספים לישראל - יש לשלוח את הטופס תוך 72 שעות משעת קבלת המשלוח.
   

הפרת חובת הדיווח על כספים בעת כניסה ויציאה מהארץ

סעיף 10 לחוק איסור הלבנת הון קובע כי מי שהפר את חובת הדיווח על כספים בעת כניסה או יציאה מהארץ, דינו מאסר 6 חודשים או קנס בשיעור האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, או פי עשרה מהסכום שלא דיווח עליו, הכל לפי הסכום הגבוה יותר.

בנוסף לעונש זה, סעיף 11 לחוק גם מסמיך את השוטרים או פקידי המכס לתפוס, ללא צו של שופט, את הכספים העולים על הסכום הפטור מדיווח. במידה ולא הוטל קנס או לא הוגש כתב אישום וזאת תוך 10 ימים מיום תפיסת הכספים, יוחזרו הכספים לאדם שממנו נתפסו.

יחד עם זאת, בית המשפט רשאי, על פי בקשת שוטר או פקיד מכס, להורות על המשך תפיסת הכספים למשך עוד 10 ימים נוספים, כדי לאפשר הטלת עיצום כספי או הגשת כתב אישום, לפי העניין. במידה ובית המשפט הרשיע את הנאשם והטיל עליו קנס כספי, ניתן לגבות את הקנס הכספי מהכספים שנתפסו, במידה והוא לא משלם את הקנס.

עם זאת, בפרקטיקה, נוסע שנתפס עם כספים ללא דיווח, בדרך כלל נחקר על ידי פקידי המכס עוד בשדה התעופה, אשר גם תופסים את הכספים באותו מעמד, ללא צורך באישור בית משפט כאמור וזאת למשך עד 10 ימים. לאחר מספר ימים, מוזמן הנוסע להתייצב בפני הוועדה לעיצום כספי, אשר הוקמה מכח החוק ומונה 3 חברים.

סעיף 15 לחוק מסמיך את הוועדה להטיל על הנוסע עיצום כספי, קרי, קנס, בסכום שלא יעלה על מחצית הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין או עד פי 5 מהסכום שלא דווח עליו, לפי הסכום הגבוה יותר. סכום הקנס ייקבע בהתאם להיקף ההפרה ונסיבותיה, נסיבותיו של המפר ולרבות היות ההפרה הפרה חוזרת. במידה והנוסע שילם את התשלום, לא יוגש נגדו כתב אישום בגין הפרת חובת הדיווח.

זקוקים לייעוץ בנושא? פנו אלינו!


תאריך: 19/12/2017 14:21
 
close