עורך דין מסביר על חובות הבנקים ונותני שירותים פיננסיים

חייגו לייעוץ אישי: 050-808-6488 הייעוץ ניתן על ידי מומחה בענייני מיסוי
 דיני מיסים ועבירות מס – עורך דין לשירותך
חוות דעת מקצועית בענייני מיסוי:
שם מלא
מספר טלפון
פניה למומחה במיסים >>

חובות הבנקים ונותני שירותים פיננסיים


דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (1) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 1 reviews

Hebrew

הלבנת הון הינה פעולה שנועדה להכשיר כספים בלתי חוקיים שהושגו כתוצאה מפעילות פלילית וזאת באמצעות החדרתם למערכת הפיננסית הלגיטימית, תוך הסוואת המקור הפלילי שלהם.

עבירת הלבנת ההון יכולה להתבצע בדרכים שונות ומגוונות. חלק מדרכים אלו משלבות בתוכן פעולות פיננסיות מתוחכמות אשר נועדו להסוות ולסכל את האפשרות לגלות את מקורם הבלתי חוקי של הכספים המולבנים.

מדובר בפעולות כגון העברות כספים ממקום למקום ובעיקר לחו"ל, שינוי הבעלויות על הכספים, הפקדות ומשיכות מזומן, קבלת אשראי ואף השקעות בניירות ערך והכל במסווה של ביצוע פעולות נורמטיביות של לקוחות. כתוצאה מכך קשה להבדיל בין פעולות כאלו שנעשות במטרה להלבין כספים, לבין פעולות שנעשות למטרות לגיטימיות וחוקיות.

לאור ההבנה לפיה הבנקים ויתר נותני השירותים הפיננסיים מנוצלים לרעה על ידי העבריינים לשם ביצוע פעילות הלבנת הון, הוחלט לשלב גורמים אלו במסגרת המאבק בהלבנת הון ולהטיל עליהם חובות זיהוי ודיווח, בהתאם לסעיף 7 לחוק איסור הלבנת הון תש"ס-2000. בנוסף לבנקים, הוטלו חובות אלו גם על גורמים נוספים אשר מפורטים בתוספת השלישית לחוק, בהתאם לסעיף 7(ב) לחוק.

נכון לאוקטובר 2016, גורמים נוספים אלו כוללים חברי בורסה, חברה בעלת רישיון זירה, מנהל תיקים, מבטחים וסוכני ביטוח, קופות גמל ונותני שירותי מטבע, כגון חברות לניכיון צ'קים, חלפני כספים ומשרדים להמרת מטבע וגורמים נוספים המפורטים בסעיף 11ג לחוק.

החובות אשר חלות על הבנקים ויתר נותני השירותים הפיננסיים כוללות בעיקרן את הפעולות הבאות: זיהוי הלקוח, ניהול רישומים של כל פעולה המבוצעת עבור הלקוח ושמירתם ודיווחים לרשות לאיסור הלבנת הון על פעולות מסוימות שמתבצעות בחשבון הלקוח. לצרכי הדיון הנוכחי, נתמקד בחובות אשר חלות על הבנקים, בהתאם לצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של תאגידים בנקאיים למניעת הלבנת הון ומימון טרור), תשס"א-2001. 

חובת זיהוי הלקוח

חובת זיהוי לקוח חלה על הבנקים, מחייבת את הבנקים לקבל מכל לקוח את מלוא פרטי הזיהוי שלו, בצירוף המצאת מסמכים לאימות הפרטים. חובת הזיהוי כוללת גם זיהוי פנים אל פנים, צילום ושמירת מסמכי הזיהוי ועוד. בנוסף, על הבנק לערוך הליך של הכרת הלקוח, לשם הערכת מידת הסיכון שלו להלבנת הון וזאת באמצעות, בין השאר, בירור מקור הכספים, עיסוקו, מטרת פתיחת החשבון או ביצוע הפעולה, הפעילות המתוכננת בחשבון ועוד.

חובת ניהול הרישומים ושמירתם

חובה אשר חלה על הבנקים ומחייבת אותם לנהל מאגר ממוחשב שיכלול את כל מספרי החשבונות המתנהלים בבנק, פרטי הזיהוי של בעלי החשבון, מורשי החתימה, הנהנים ובעלי השליטה ופרטי כל הפעולות הבנקאיות שמבוצעות עבור הלקוח. בנוסף על הבנק לשמור את מסמכי הפעולות הבנקאיות במשך 7 שנים לפחות ממועד ביצוע הפעולה.

חובת הדיווח

חובת הדיווח אשר חלה על הבנקים כוללת שני סוגים של דיווחים לרשות לאיסור הלבנת הון: דיווחים אוטומטיים ודיווחים יזומים.

הדיווח האוטומטי

מחייב את הבנק לדווח לרשות באופן אוטומטי וללא כל שיקול דעת מצדו על סוגים מסוימים של פעולות וזאת בהתאם לגובה הסכום וסוג הפעולה. בין היתר, על הבנק לדווח על כל פעולה של הפקדה בחשבון או משיכה ממנו של מזומנים בסך של לפחות 50,000 ₪, המרת מטבעות בסך של לפחות 50,000 ₪, הוצאת צ'ק בנקאי בסך של לפחות 200,000 ₪, למעט המחאה בנקאית בסכום של עד מליון ₪ שהוצאה כנגד הלוואה לצרכי דיור, העברה בנקאית מהארץ ולחו"ל וההיפך בסך של לפחות מיליון ₪ ועוד.  

הדיווח היזום

מחייב את הבנק לדווח לרשות, מיוזמתו, על כל פעולה של הלקוח אשר נראית לו לפי שיקול דעתו, פעולה בלתי רגילה, קרי, פעולה אשר מעוררת חשד להלבנת הון. מדובר לדוגמא, בפעולות שנראות חסרות הגיון כלכלי או עסקי, פעולות שהיקפן יוצא דופן, ביצוע של מספר פעולות בחשבון לאותו יעד או מאותו מקור ללא סיבה הנראית לעין, העברה בסכום מהותי מהארץ לחוץ לארץ ולהיפך, כאשר הצד האחר לעסקה אינו מזוהה בשם או במספר חשבון, פעילות של ארגון שאינו למטרת רווח שאינה עולה בקנה אחד עם הפעילות של הארגון, ככל שידוע לתאגיד הבנקאי ועוד. זאת כפי שמפורט בתוספת השנייה לצו החל על הבנקים בעניין זה.

זקוקים לייעוץ משפטי אישי בנושא? פנו אלינו!


תאריך: 19/12/2017 14:22
 
close