מידע משפטי מפורט: היבטי המיסוי של חברות ארנק

חייגו לייעוץ אישי: 050-808-6488 הייעוץ ניתן על ידי מומחה בענייני מיסוי
 דיני מיסים ועבירות מס – עורך דין לשירותך
חוות דעת מקצועית בענייני מיסוי:
שם מלא
מספר טלפון
פניה למומחה במיסים >>

היבטי המיסוי של חברות ארנק


דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (1) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 1 reviews

Hebrew

חברת ארנק הינה חברה שמוקמת בדרך כלל על ידי מקבלי שכר גבוה על מנת להשיג באמצעותה יתרונות מס שונים, אותם הם לא יכולים לקבל כעובדים שכירים או עצמאיים. מדובר בחברות שמוקמות לרוב על ידי עובדים שמשמשים כנושאי משרה בכירים בחברות או בעלי מקצועות חופשיים כמו עו"ד, רו"ח ורופאים, באופן לפיו הם מעניקים את שירותיהם המקצועיים באמצעות חברות הארנק שלהם ולא ישירות על ידם.

כלומר, במקום שאיש המקצוע יועסק כעובד שכיר או עצמאי, הוא מקים חברה, שלגביה הוא משמש הן כבעלים שלה והן כעובד שכיר שלה. במסגרת החברה שלו הוא מספק בדיוק את אותו שירות מקצועי שהוא היה מספק כעובד שכיר או עצמאי, אולם ההכנסה שלו בתמורה לשירות זה מוזרמת לחברה שלו ונמשכת על ידו כמשכורת ו/או כדיבידנד.

ההבדל בין שני המצבים הללו - מתן שירות כבעלים של חברה ושכיר שלה לעומת מתן שירות כעובד שכיר/עצמאי, הינו בעצם חשבונאי גרידא.  

החברה מכונה חברת ארנק, מאחר שהיא משמשת לבעליה כמו ארנק, במובן זה שהכסף נכנס אליה והוא מושך ממנה כספים כאשר הוא זקוק לכסף, כמו שמשתמשים בארנק. עם זאת, פורמאלית, בהתאם לאמור בסעיף 76 לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש], חברת ארנק נכנסת להגדרה של חברת מעטים, שהינה חברה שיש לה עד 5 בעלי מניות ומוגדרת כך: "חברה שהיא בשליטתם של חמישה בני אדם לכל היותר ואיננה בת חברה ולא חברה שיש לציבור ענין ממשי בה".

כאמור, בעליה של חברת הארנק יכול למשוך לעצמו את הכנסותיה הן כמשכורת, בתור עובד שכיר שלה והן כדיבידנד, בתור בעלים שלה. נטל המס שחל על הדיבידנד, בשל תשלום מס החברות ומס דיבידנד, הינו פחות או יותר בגובה המס השולי שהיה על הבעלים לשלם על הכנסתו כעובד שכיר או עצמאי. אולם, להבדיל מההכנסה של העובד השכיר או העצמאי, הדיבידנד פטור מתשלומים לביטוח הלאומי ולביטוח הבריאות.

יתרון נוסף של חברת הארנק מתבטא בשמירת חלק מהכנסות החברה בתוך החברה והפנייתן להשקעות, במקום למשוך אותן כמשכורת או דיבידנד. בדרך זו, ניתן גם לדחות את תשלום המס שהיה משולם על הכנסות החברה לו הן היו נמשכות כמשכורת או דיבידנד.

הכספים שמופנים להשקעות יכולים ליצור פוטנציאל לרווחים, אותם ניתן לנצל בדרכים שונות, כגון לצורך רכישת ציוד, מתן ערבויות הנדרשות לגיוס אשראי, מתן הלוואות בתנאים נוחים לבעלים ועוד. אמנם, סעיף 77 לפקודת מס הכנסה מאפשר בתנאים מסוימים להתייחס לרווחים שלא חולקו של חברת ארנק כאילו הם רווחים שחולקו כדיבידנד ולמסות אותם בהתאם, אולם המצבים בהם מתקיימים תנאים אלו הינם מצבים נדירים יחסית.

יחד עם זאת, בצד יתרונות המיסוי של חברת הארנק, יש לקחת בחשבון שכמו לגבי כל הקמת חברה, הקמתה של חברת הארנק כרוכה אף היא בהוצאות שונות וזאת בשל מימון עלויות הקמת החברה, תשלום אגרה שנתית לרשם החברות ועלויות מימון רואה החשבון אשר מבקר את הדו"חות הכספיים השנתיים של החברה.

לפיכך, כתוצאה מעלויות אלו ומדרגות המס בישראל, הקמת חברת ארנק הופכת לכדאית מבחינה כלכלית רק לבעלי שכר גבוה מרף מסוים, שמתעדכן מעת לעת.

כצפוי, יתרונות המיסוי שמעניקות חברות הארנק לבעליהן לא נשאו חן בעיני רשות המיסים והמוסד לביטוח לאומי, מאחר והדבר מהווה אובדן הכנסות מבחינתן. בנוסף, חברות הארנק מעניקות לבעלי ההכנסות הגבוהות יתרון בלתי הוגן לכאורה ביחס לבעלי ההכנסות הנמוכות מהם.

כתוצאה מכך, במסגרת תיקון 235 לפקודת מס הכנסה, אשר בוצע במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית משנת 2016, נקבעו כללים חדשים למיסוי חברות ארנק, אשר מאפשרים למסות במקרים מסוימים הכנסות של חברות ארנק כאילו מדובר בהכנסות של עובדים שכירים.

לפיכך, אם לדוגמא בשנת המס 2017 שילמה חברת ארנק רק 25% מס חברות על הכנסותיה ואם היא גם חילקה דיבידנד, בעלי המניות שלה שילמו מס נוסף בשיעור של 30%, אז משנת המס 2018 ואילך יחולו על הכנסותיה שיעורי המס השולי החלים על יחיד, דהיינו, עד 50%.

כללי מיסוי חברות הארנק נכנסו לתוקף ביום 1.1.2017 ועוגנו בעיקרם בסעיף 62א לפקודה וזאת באופן הבא:

(1) הכנסה של חברת ארנק שבעליה משמש כנושא משרה בחברה - הכנסה של חברת מעטים הנובעת מפעילות היחיד בחבר בני אדם אחר כנושא משרה או הענקת שירותי ניהול וכיוצא באלו והיחיד או חברת המעטים היו נושאי משרה באותו תאגיד, תיחשב כהכנסה של היחיד ותמוסה כהכנסה שלו מיגיעה אישית לפי סעיף 2(1) או 2(2) לפקודה. הוראה זו לא תחול על יחיד שהוא בעל מניות מהותי במישרין או בעקיפין, בחבר בני האדם האחרים.

(2) הכנסה של חברת ארנק שלפחות 70% ממנה מתקבלת ממקור אחד - הכנסה של חברת מעטים הנובעת מפעילות יחיד עבור אדם אחר, שהינה מסוג הפעולות הנעשות בידי עובד בעבור מעסיקו, תיחשב כהכנסה של היחיד ותמוסה כהכנסה שלו מיגיעה אישית לפי סעיף 2(2) לפקודה.

הפעילות תיחשב מסוג הפעולות שנעשות על ידי עובד עבור מעסיקו, על אף האמור בכל דין או הסכם, כאשר מקורן של 70% או יותר מסך ההכנסה של חברת המעטים, למעט הכנסות מיוחדות או רווחים מיוחדים, הוא בשירות שניתן על ידי היחיד לאדם אחד והשירות ניתן במשך 30 חודשים לפחות מתוך תקופה של ארבע שנים. עם זאת, על אף האמור, לא יראו שירות שניתן על ידי שותף בשותפות, לאותה שותפות, כשירות שניתן לאדם אחד. כמו כן, הוראה זו לא תחול על חברת מעטים המעסיקה ארבעה מועסקים או יותר.

כלומר, הכנסה של חברת ארנק תיחשב ותמוסה כאילו מדובר בהכנסת עבודה של עובד שכיר, אם הבעלים שלה משמש כנושא משרה בתאגיד כלשהו אחר, או אם המקור של לפחות 70% מההכנסה שלה, למעט הכנסות מיוחדות או רווחים מיוחדים, כמו דיבידנד, רווח הון או שבח - אשר מגיעים מאדם אחד או קרובו במשך 30 חודשים לפחות בתוך תקופה של ארבע שנים.  

לקבלת ייעוץ משפטי אישי בנושא לחצו כאן!


תאריך: 28/08/2018 13:58
 
close