חשוד/ה בהלבנת הון? 10 עצות פרקטיות של עו"ד שיכינו אותך לחקירה!

חייגו לייעוץ אישי: 050-808-6488 הייעוץ ניתן על ידי מומחה בענייני מיסוי
 דיני מיסים ועבירות מס – עורך דין לשירותך
חוות דעת מקצועית בענייני מיסוי:
שם מלא
מספר טלפון
פניה למומחה במיסים >>

כיצד להיערך לחקירה בגין חשד להלבנת הון?


דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (3) דירוגים | דירוג ממוצע (4)
4 stars - based on 3 reviews

Hebrew

אין ספק כי זימון לחקירה בחשד לביצוע עבירות הלבנת הון, מהווה מצב מלחיץ ורגיש ביותר. יחד עם זאת, גם במקרה כזה ניתן וכמובן גם מומלץ, לפעול בקור רוח ולהיערך בתבונה לחקירה. להלן מספר טיפים שמומלץ לנהוג לפיהם במקרה וחלילה זומנת לחקירה כזו.

ככלל יש לזכור, כי כאשר מתקיימת חקירה בחשד להלבנת הון, לרוב החקירה נחלקת לשני שלבים. השלב הראשון הינו השלב הסמוי, במהלכו אוספים החוקרים ראיות כנגד העוסק באופן חשאי. רק במידה ובמסגרת השלב הסמוי הצטבר מספיק חומר ראיות שמצדיק את המשך הליך החקירה, תעבור החקירה לשלב השני ותהפוך לחקירה גלויה, במסגרתה יזומן החשוד לחקירה במשרדי יחידות החקירה.

טיפים לגבי חיפוש ותפיסת מסמכים ומחשבים

במסגרת החקירה הגלויה, יתכן והחוקרים יגיעו בתחילה במפתיע אל בית המגורים ו/או בית העסק של החשוד, כשהם מצוידים בצווים משפטיים שיאפשרו להם לערוך בהם חיפוש ורק לאחר מכן הם יעכבו את החשוד לחקירה.

לפיכך, במידה והחוקרים הגיעו אליך במטרה לערוך חיפוש, עליך לדרוש מהם להראות לך צו חיפוש כדין, כתנאי לביצוע החיפוש. ללא צווי חיפוש כאמור, אין לחוקרים כל סמכות לערוך את החיפוש. במידה והם יהיו מעוניינים לערוך חיפוש גם במחשבים שלך, צו החיפוש צריך לכלול הוראה ספציפית לגבי ההיתר לבצע חיפוש במחשבים. במידה והחוקרים מראים לך צו חיפוש, מומלץ לקרוא אותו בעיון ובמיוחד את החלק שנוגע לסיבת החיפוש.

תנאי נוסף לעריכת החיפוש כדין, הוא ביצוע החיפוש בנוכחות שני עדים שאינם שוטרים, חוץ מהחשוד עצמו או מי מטעמו. זאת למעט במקרה בו הדבר אינו אפשרי בשל נסיבות ודחיפות העניין, או שהשופט התיר לבצע את הצו ללא נוכחות שני העדים, או שהחשוד ביקש לערכו שלא בפני עדים.

בתום החיפוש על החוקר לערוך רשימה מפורטת של כל המסמכים והחפצים שנתפסו במסגרתו. לפיכך עליך לדאוג שהרשימה תהיה מפורטת וספציפית באופן מלא ומדויק וכן לדרוש לקבל ממנה העתק.

עצות פרקטיות לגבי התנהלות בשלב החקירה

התייחס בכובד ראש לזימון החקירה:

ככלל, כאשר מתקיימת חקירה פלילית, לרבות לגבי ביצוע הלבנת הון, יש להבדיל בין חקירה רגילה של מי שנחקר תחת סטאטוס של עד בלבד, לבין חקירה תחת אזהרה, של מי שנחקר תחת סטאטוס של חשוד בביצוע העבירה.

כלומר, לא בכל מקרה בו זומנת לחקירה, מדובר בהכרח במצב בו הינך חשוד בביצוע הלבנת הון. יחד עם זאת, לעתים גם חקירה שהתחילה כחקירה רגילה יכולה להפוך לפתע במהלכה לחקירה תחת אזהרה.

לפיכך, יש להתייחס בכובד ראש בכל מקרה של זימון לחקירה וכמובן להתייצב אליה במועדה בכל מקרה. אי ההופעה לחקירה יכולה אף היא להוות עבירה בפני עצמה. אגב, כאשר מדובר בחקירה לגבי חשד לביצוע הלבנת הון, הנחקר בדרך כלל נלקח במפתיע מבית מגוריו או מבית עסקו.

לעומת זאת, כאשר הזימון לחקירה מתבצע באמצעות הטלפון או במכתב, בדרך כלל מדובר בחקירה רגילה של עד לגבי אדם אחר, או לגבי נושאים לא מהותיים. כמו כן, ניתן לשאול את החוקר לשם מה הוזמנת לחקירה. אמנם, ברוב המקרים לא תקבל תשובה לכך, אך לפעמים ניתן לדלות בכל זאת פרטים מועילים מהשיחה עמו.

דע את זכויותיך בעת חקירתך תחת אזהרה:

בכל מקרה בו מדובר בחקירה תחת אזהרה, בין אם היא הייתה כזו מלכתחילה ובין אם היא נהפכה לכזו במהלך ביצוע חקירה רגילה, על החוקר למסור לנחקר אזהרה ברורה לפיה הוא נחשד בביצוע העבירה כך שכל מה שהוא יאמר עלול לשמש כראיה נגדו.

במקרה כזה זכותו של הנחקר לדעת מהם החשדות נגדו ועל החוקר להסביר לו בדיוק במה הוא חשוד. בנוסף, על החוקר ליידע את הנחקר בדבר כל הזכויות שעומדות לו עקב חקירתו תחת אזהרה וביניהן הזכות להתייעץ עם עורך דין ולעכב את החקירה עד להגעתו למקום, זכות השתיקה ועוד.

עמוד על מימוש זכות ההתייעצות עם עורך דין:

במידה וזומנת לחקירה ונמסר לך שהינך נחקר תחת אזהרה בחשד לביצוע עבירת הלבנת הון, מומלץ שלפני שתמסור גרסה כלשהי לחוקרים ותשיב לשאלותיהם, תעמוד על זכותך להתייעץ עם עורך דין שמתמחה במסים ובעבירות הלבנת הון ולהפסיק את החקירה עד לאחר מכן. חשוב גם לבקש שהדבר יירשם בפרוטוקול החקירה.

יתכן והחוקרים ינסו לדחות את פגישתך עם עורך הדין עד לאחר ביצוע החקירה וקבלת גרסה ראשונית ממך, אולם מחובתם להפסיק אותה במידה והינך עומד על זכותך להתייעצות עם עורך דין.

במידה והחוקרים אינם מאפשרים לנחקר להתייעץ עם עורך דין, עליהם להחליט האם לשחררו או לעצור אותו, או לבקש להאריך את מעצרו להמשך החקירה, במידה והוא כבר נעצר. אם הם מחליטים לבקש הארכת מעצר, עליהם להביאו לשופט בתוך 24 שעות מתום עיכובו, כך שגם במעמד הזה יכול הנחקר לבקש ייצוג וייעוץ של עורך דין.

השתמש באופן מושכל בזכות השתיקה:

כאשר מדובר בחקירה רגילה, זכות השתיקה של הנחקר מוגבלת רק לשאלות שהתשובה עליהן עלולה להפליל אותו. לעומת זאת, כאשר מדובר בחקירה תחת אזהרה, מותר לנחקר לשתוק באופן מוחלט ולא לענות על אף שאלה.

יחד עם זאת, חשוב להיות מודע לכך שהשימוש בזכות השתיקה עלול להיזקף לחובתו של הנחקר שמשתמש בה, מאחר ששתיקתו עלולה לחזק את החשדות כנגדו ולהביא להפיכתו מחשוד לנאשם ולהעמדתו לדין פלילי.

בנוסף, עדותו של נאשם ששתק בחקירה לגבי שאלה מסוימת ועם זאת בחר להשיב עליה במסגרת עדותו בבית המשפט, עלולה להיחשב כעדות כבושה, כלומר, עדות שהעד המוסר אותה בבית המשפט כבש אותה בליבו בהזדמנות הראשונה שהיה עליו למסור אותה, למרות היותה רלוונטית ובעלת משקל, אלא גילה אותה רק בשלב מאוחר יותר.

הכלל לגבי עדות כבושה הינו שערכה הראייתי הינו מועט יחסית, אלא אם כן ניתן הסבר סביר ומתקבל על הדעת מדוע העדות נכבשה.  

לפיכך, מומלץ להשתמש בזכות השתיקה באופן מושכל, בהתאם לנסיבותיו הספציפיות של המקרה ולא להשתמש בה באופן כוללני ובלתי ענייני. כך לדוגמא, מומלץ לענות על שאלות כלליות, שאין בהן חשש להפללה עצמית, לבל תיחשב כמי שפוגע בחקר האמת ותגביר את החשדות כלפיך.

במידה ומדובר בשאלות חשבונאיות מובהקות, הצע לחוקרים לשאול את רואה החשבון שלך לגביהן וכדומה. מצד שני, זכור כי שיחת נחקר עם עורך דינו הינה חסויה ובמידה שנחקרת לגביה, אינך חייב להשיב עליה.

השב לשאלות החוקר לאחר מחשבה ולא בפזיזות:

באופן כללי מומלץ לחשוב לפני שמשיבים לשאלות החוקרים ולא להשיב בפזיזות או תוך שליפה מהמותן. במידה והנך בקיא בתשובות לשאלות החוקר, תן לו תשובות קצרות, ברורות, מבוססות וממוקדות. כמו כן, מומלץ שלא להסתפק רק במענה לשאלות החוקרים, אלא גם למסור ולהרחיב לגבי דברים רלוונטיים מיוזמתך שעשויים לסייע לך, גם במידה ולא נשאלת לגביהם.

לעומת זאת, כאשר אינך בטוח בתשובה לשאלה עליה נשאלת, או לא יודע מהי, או לא זוכר אותה, ציין זאת בפני החוקר ובקש לבדוק את הנושא לפני שתשיב עליה. כמו כן זכור שהסתמכות על זיכרון שאינו וודאי לחלוטין עלולה להיות מטעה. כך גם במקרה בו הנך מסתמך על החוק בשעה שאינך מכיר אותו על בוריו ועל כן אתה עלול להפליל את עצמך, גם במקרה בו אתה בטוח לכאורה שהנך צודק.

בקש לראות ולקרוא מסמכים שנשאלת לגביהם:

במידה ונשאלת שאלה לגבי מסמך כלשהו, בקש לראות את המסמך לפני שתשיב על השאלה לגביו וקרא אותו בעיון וזאת גם כאשר מדובר לכאורה במסמך שמוכר לך ותוכנו לכאורה זכור לך. גם במקרה שבו מעמתים אותך עם עדות של נחקר אחר, דרוש לקבל את עדותו הכתובה במלואה, לפני שתשיב בעניין זה, מאחר שתמיד יתכן שגרסתו המלאה תחשוף דברים רלוונטיים לטובתך, שלא צוינו על ידי החוקר.

לגבי הבאת מסמכים מטעמך: במידה ולא ידוע לך מראש במה בדיוק עוסקת החקירה, הבא רק העתקים מהמסמכים שהתבקשת להביא על ידי החוקרים. במידה וידוע לך מראש במה עוסקת החקירה, הבא גם העתקים מכל מסמך נוסף שיכול לתמוך בטענותיך. בכל מקרה ערוך רשימה מדויקת ומלאה של כל העתקי המסמכים שהבאת ונלקחו על ידי החוקרים, החתם אותם על העתק הרשימה ושמור אותה בידיך.  

 זכות לבקש הפסקות במהלך החקירה:

כאשר מדובר בחקירה שמתארכת על פני שעות ארוכות, זכותך לקבל הפסקות לשירותים, לבקש מים ואוכל ואפשרות לעשן סיגריה אם הנך מעשן קבוע. במידה והינך חש לחץ, בלבול, או עייפות במהלך החקירה וזאת באופן שמקשה עליך לענות כדבעי לשאלות החוקרים, ציין זאת בפני החוקרים ובקש להפסיק או אף לסיים את החקירה עד לאחר שתתאושש.

היה מודע לתרגילי החקירה:

זכור כי מטרת החוקרים במהלך החקירה הינה להוציא ממך כמה שיותר מידע מפליל ולגרום לך להודות באשמה. לשם כך הם לא יהססו להשתמש בכל מיני תרגילי חקירה ושיטות חקירה.

לדוגמא, הם יכולים ליזום שימוש בשיטה הקלאסית של החוקר הטוב והחוקר הרע, או פגישות אקראיות כביכול בין הנחקר לנחקרים/חשודים אחרים במסדרון משרדי יחידת החקירה או בשירותים, או ליזום כניסות אקראיות לכאורה של חוקר נוסף לחדר החקירה וכדומה. לפיכך, זכור שכל אירוע מקרי לכאורה יכול להוות בעצם מלכודת מכוונת שנטמנה על ידי החוקרים.

לעתים החוקרים גם יכולים לומר לנחקר שגורם אחר שקשור אליו כבר הודה בביצוע העבירה וזאת למרות שהדבר איננו נכון כלל. במקרה כזה אמור לחוקרים שהנך אחראי רק לדבריך.

בנוסף, קח בחשבון שלעתים החוקרים מבטיחים הבטחות שבדרך כלל אין להן בסיס, כגון הבטחה להקלה בעונש במידה והנחקר יודה בחשדות המיוחסים לו ולכן אל תמהר להאמין להבטחות כאלו. לחילופין, החוקרים עלולים לאיים באיומי סרק של עונשי מאסר וקנסות כבדים, או לטעון כי יש להם את כל הראיות שדרושות להם כדי להגיש כתב אישום חמור כנגדך וכדומה.

זכור כי הדבר החשוב ביותר הינו פרוטוקול החקירה:

פרוטוקול החקירה מתעד את גרסת הנחקר ותשובותיו לשאלות החוקר. מי שיחליט על הגשת כתב האישום איננו החוקר כי אם הפרקליט וזאת בהסתמך על פרוטוקול החקירה, ללא צורך להיפגש עם החוקר לשם כך. לפיכך, בתום גביית העדות ובטרם תחתום על פרוטוקול החקירה, עליך לקרוא היטב את ההודעה שמסרת לפני שתחתום עליה.

במידה ומדובר בחקירה ארוכה המתועדת על פני מספר עמודים, מומלץ לבקש לקרוא את הפרוטוקול בתום כל עמוד, בעת שזיכרונך לגביו הינו טרי יחסית. במידה וההודעה איננה משקפת במדויק ובאופן מלא את דברייך או את דברי החוקר, עליך לדרוש מהחוקר לתקן את ההודעה בהתאם. אל תירתע במידה והחוקר מסרב לכך, אלא חשוב להתעקש ולעמוד על זכותך זו.  

במידה והחוקר עדיין מסרב לאפשר לך לתקן את נוסח ההודעה, אל תאשר אותה ודאג שהחוקר גם יכתוב בגוף ההודעה את הסיבה לכך. כמו כן, יש לקחת בחשבון שבחלק מיחידות החקירה יש גם מצלמות המתעדות את כל החקירה, כך שגם אם החוקר לכאורה איננו רושם דבר וגם אם אין מצלמה גלויה, התנהג ודבר תחת ההנחה שהכול מצולם ומתועד.

אל תשוחח על נושא החקירה מחוץ לחקירה הפורמאלית:

זכור ששום דבר שנאמר על ידך על נושא החקירה מחוץ למסגרת החקירה הפורמאלית איננו בגדר אוף דה רקורד. כל מה שתאמר לחוקר ו/או לנחקר אחר, לפני גביית ההודעה, בהפסקות, במהלכה ובתום גביית ההודעה, יכול אף הוא להיות מתועד באופן חד צדדי על ידי החוקר ולהימסר לבית משפט כראיה נגדך.

חשוד בהלבנת הון ועומד בפני חקירה? כדאי מאוד להתייעץ עם עורך דין שמבין ובקי בענייני הלבנות הון!


תאריך: 19/12/2017 14:02
 
close