עולה חדש? תושב חוזר? החוק קובע שמגיע לך לקבל הטבות מס!

חייגו לייעוץ אישי: 050-808-6488 הייעוץ ניתן על ידי מומחה בענייני מיסוי
 דיני מיסים ועבירות מס – עורך דין לשירותך
חוות דעת מקצועית בענייני מיסוי:
שם מלא
מספר טלפון
פניה למומחה במיסים >>

הטבות מס לעולים חדשים ותושבים חוזרים


דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (1) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 1 reviews

Hebrew

מדינת ישראל אימצה לעצמה מדיניות לעידוד עליית עולים חדשים ושיבת תושבים חוזרים לארץ, באמצעות הענקת הטבות מס משמעותיות, אשר יקלו עליהם בקליטתם בארץ וכן יקנו להם נקודת זינוק התחלתית להשתלבות כלכלית ועסקית בארץ. מדיניות זו מנוהלת באמצעות המשרד לקליטת העלייה ורשות המיסים.

הרקע למתן הטבות המס הללו מתחיל בשנת 2003, עת הונהגה בארץ רפורמת מס מקיפה ביותר במסגרת תיקון 132 לפקודת מס הכנסה. רפורמה זו שינתה את שיטת המיסוי בארץ משיטה טריטוריאלית לשיטה פרסונאלית, באופן לפיו הוטל מס על כלל הכנסותיו של תושב ישראל, בין אם מקורן בארץ ובין אם מקורן בחו"ל.

לפני הרפורמה של שנת 2003, תושב חוץ שעלה או חזר ארצה והפך לתושב ישראל, יכול היה להשאיר בחו"ל את עסקיו ונכסיו המניבים, מבלי שיהיה צריך לשלם מס בישראל על ההכנסות שהוא הפיק מהם. במסגרת הרפורמה, מצב זה אמור היה להשתנות לכאורה, באופן שעלול היה למנוע מתושבי חוץ להגיע ארצה, כדי להימנע מתשלום המס על הכנסותיהם מחו"ל.

לפיכך, כדי למנוע מצב זה, נקבעו במסגרת הרפורמה סעיפים ספציפיים שהעניקו הקלות מס מסוימות לעולים חדשים ולתושבים חוזרים ששהו בחו"ל לפחות 3 שנים, כגון פטור ממס על ההכנסות בחו"ל למשך 4-5 שנים.

בשנת 2008 החליטה המדינה להעניק הטבות מס משמעותיות יותר לעולים חדשים ותושבים חוזרים, במסגרת תיקון 168 לפקודת מס הכנסה וזאת במטרה לעודד הגעתם של בעלי אמצעים ופוטנציאל פיננסי ויצירתי אשר ישתלבו בישראל ויתרמו לקידומה ולפיתוחה הכלכלי.

לשם כך נקבע מעמד חדש בחוק, של תושב ותיק חוזר וזאת בנוסף לתושב חוזר רגיל. הטבות אלו כוללות בעיקרן מתן פטור ממס ומדיווח בישראל על נכסים והכנסות שמקורם בחו"ל לתקופה של 10 שנים ממועד העלייה או החזרה ארצה, במקום עד 5 שנים, כפי שהיה בעבר.

בינואר 2013 פרסמה רשות המיסים את הוראת ביצוע 2/2013 בדבר הטיפול בבקשה לקבל אישור לקבלת מעמד של עולה חדש או תושב חוזר ותיק. הנוהל עוסק בתיאור ‏המנגנון ‏לטיפול בבקשות לאישור זכאות לקבלת מעמד עולים או של תושבים ותיקים חוזרים וכן מפרט את הטבות המס הניתנות להם.

תנאי הזכאות לקלת הטבות המס

לצורך קבלת הטבות המס, יש לקבל מעמד של עולה, או תושב חוזר רגיל, או תושב חוזר ותיק וזאת בהתאם להגדרות הבאות:

(א) עולה חדש - אדם שעלה לישראל וקיבל מעמד של עולה ממשרד הפנים על פי חוק השבות תש"י-1950.

(ב) תושב חוזר ותיק - תושב ששב לארץ לאחר ששהה בחו"ל לפחות 10 שנים רצופות, או תושב ששהה רק 5 שנים בחו"ל ושב לארץ בין השנים 2009-2007 וזאת בתנאי שהיה תושב חוץ ביום 1.1.2007.

(ג) תושב חוזר רגיל - תושב ששב לארץ לאחר ששהה בחו"ל לפחות 6 שנים רצופות.

הטבות המס לעולים חדשים ותושבים חוזרים ותיקים

להלן פירוט עיקרי הטבות המס אשר ניתנות למי שקיבל מעמד כדין של עולה או תושב חוזר ותיק:

1. פטור מתשלום מס על הכנסות מחו"ל למשך 10 שנים - על פי סעיף 14(א) לפקודה, עולים חדשים ותושבים חוזרים ותיקים זכאים לפטור ממס ל-10 שנים מיום ההגעה ארצה, במקום עד 5 שנים כפי שהיה בעבר וזאת על כל סוגי ההכנסות שמקורן מחוץ לישראל. כלומר, הן הכנסות אקטיביות, קרי, הכנסות מעבודה, עסק, או משלח יד והן הכנסות פסיביות, קרי, הכנסות שאינן מעבודה, כגון ריבית, דיבידנד, קצבה, תמלוגים ודמי שכירות מנכסים שנרכשו בחו"ל.

2. פטור ממס על רווחי הון למשך 10 שנים - עולים חדשים ותושבים חוזרים ותיקים זכאים לפטור ממס לגבי רווח הון מנכסים בחו"ל שנמכרו במשך 10 שנים לאחר ההגעה ארצה וזאת ללא קשר למועד רכישתם.

3. פטור ממס על עבודה מעורבת בארץ ובחו"ל למשך 10 שנים - עולים חדשים ותושבים חוזרים ותיקים זכאים לפטור ממס למשך 10 לאחר ההגעה ארצה לגבי הכנסה מפעילות מעורבת, כגון עבודה/ עסק/ משלח יד שחלקם בוצעו בחו"ל וחלקם בישראל וזאת לגבי החלק היחסי של העבודה שבוצעה בחו"ל.

4. פטור מתשלום מס על מימוש אופציות/RSUs - עולים חדשים ותושבים חוזרים ותיקים זכאים לפטור ממס, חלקי או מלא, בגין רווח ממימוש אופציות/RSUs אשר הוענקו בחו"ל ותקופת ההבשלה, חלקה או כולה, בוצעה בחו"ל בטרם ההגעה לישראל. ייתכנו גם פתרונות לאופציות/RSUs אשר טרם הבשילו. מומלץ לפנות מראש בבקשה לרשות המיסים סמוך למועד ההגעה לישראל.  

5. פטור מתשלום מס על תמלוגים - עולים חדשים ותושבים חוזרים ותיקים זכאים לפטור ממס למשך 5 שנים על הכנסות מתמלוגים, החל מהשנה הראשונה שבה התחילו לקבל את ההכנסה ובכפוף לשיעור ההכנסות של המוסד האקדמי/ בית חולים ממתן זכות שימוש במוצר לתושבי חוץ, שהינו נכס מוחשי או ידע, אשר נבעו ממחקר ופיתוח בהתאם לתוכנית המאושרת על ידי המדען הראשי. זאת בכפוף לתנאים הבאים: היחיד הגיע לישראל בין השנים 2015-2011, הוא הוזמן לעבוד בהיותו תושב חוץ והתקשר בהסכם בתוך שנתיים מתום שנת המס שבה הגיע לישראל.

6. פטור מחובת הדיווח על הכנסות מחו"ל למשך 10 שנים - עולים חדשים ותושבים חוזרים ותיקים והחברות שבשליטתם, לא יהיו חייבים בדיווח על ההכנסות שנהנות מהפטור, במשך 10 שנים מיום ההגעה ארצה. הכנסות מפעילות בישראל והשקעות בנכסים ישראליים, לאחר ההגעה לארץ, יהיו חייבות בדיווח ויחויבו במס בהתאם להוראות החוק הרגילות. זאת, למעט לגבי פעילות מעורבת בארץ ובחו"ל, שאז יש לדווח על אופן חלוקת ההכנסה בהתאם ליחס ימי העבודה או לפי ערך כלכלי שנוצר מהעבודה בארץ ובחו"ל.

קריאה נוספת: חובת הדיווח על כספים בעת כניסה ויציאה מהארץ.

7. הטבות על קצבאות מחו"ל - כגון פנסיה, קצבת זקנה וכדומה. עולים חדשים ותושבים חוזרים ותיקים ישלמו בארץ מס על קצבאות אלו שמקורן בחו"ל בגין עבודה בחו"ל, שלא יעלה על סכום המס שהם היו משלמים בחו"ל על אותה קצבה, לו הם היו נשארים לחיות בחו"ל.

8. הטבות במיסוי על ריבית מפיקדון מט"ח - עולים חדשים זכאים לפטור מתשלום מס, למשך 20 שנים, על הכנסות מריבית שהניב פיקדון מט"ח וזאת בתנאי שמקור הפיקדון הינו בכספים שהיו בבעלותם לפני העלייה לארץ ושהופקדו במוסד בנקאי בישראל.

תושבים חוזרים ותיקים זכאים לפטור ממס על הכנסות מריבית הנובעת מפיקדון במטבע חוץ בבנק בישראל, למשך 5 שנים מיום החזרה לישראל ובלבד שמקור הכספים שהופקדו בפיקדון הוא מסכומי כסף שנוצרו בתקופת שהותם מחוץ לישראל. קבלת הפטורים, הן לעולים והן לתושבים החוזרים הוותיקים הללו מותנית בעמידה במספר תנאי סף, כגון הפקדת הכסף לפיקדון תוך 90 ימים מיום העברתו לישראל והודעה על כך לבנק באמצעות טופס ייעודי.

9. שנת הסתגלות - על פי סעיף 14(ב) לפקודה, עולים חדשים ותושבים חוזרים ותיקים יכולים להגיש בקשה לשנת הסתגלות, במהלכה לא יחשבו כתושבי ישראל לצרכי מס וזאת גם אם הם יחיו בארץ. בתום השנה, אם העולה החדש/תושב חוזר יחליטו להישאר בישראל, הם ייהנו מכל ההטבות המוענקות במסגרת הרפורמה החדשה ושנה זו תיחשב במניין שנות הפטור. יש להודיע למשרד לקליטת עלייה על הבחירה בשנת הסתגלות, תוך 90 ימים מיום ההגעה לארץ.

הטבות המס לתושבים חוזרים רגילים

1. פטור ממס על הכנסות פאסיביות למשך 5 שנים - סעיף 14(ג) לפקודה מעניק לתושבים חוזרים רגילים פטור ממס במשך 5 שנים מהגעתם ארצה, על הכנסות פאסיביות שמקורן בקצבה, תמלוגים, דמי שכירות, ריבית, דיבידנד וכן ריבית ודיבידנד מניירות ערך מוטבים, קרי, ניירות ערך שנסחרים בבורסה בחו"ל ושנרכשו על ידי התושב החוזר בעת שהותו בחו"ל. זאת בתנאי שההכנסות הללו אינן מהוות בידיו הכנסות מעסק ורק אם הן הופקו בחו"ל ומקורן בנכסים בחו"ל שרכש התושב החוזר הרגיל בתקופת שהותו בחו"ל לאחר שחדל להיות תושב ישראל, אלא אם כן ביקש כי ההכנסות, כולן או חלקן, לא תהינה פטורות.

2. פטור ממס על רווחי הון למשך 10 שנים - סעיף 97(ב)(2) לפקודה מעניק לתושבים חוזרים רגילים פטור ממס לגבי רווח הון מנכסים בחו"ל שנמכרו במשך 10 שנים לאחר ההגעה ארצה וזאת בתנאי שהנכסים נרכשו לפני החזרה ארצה, בזמן שהם היו תושבי חוץ וכן בתנאי שנכס החוץ אינו זכות במישרין או בעקיפין לנכס שהיה מצוי בישראל. פטור זה מותנה בכך שהנכס הנמכר, לרבות אם הוא זכות או זכות בחבר בני אדם תושב חוץ, אינו זכות במישרין או בעקיפין, לנכס שהיה מצוי בישראל. במידה והנכס יימכר לאחר תום 10 שנים ממועד חזרתו לישראל, יחול מנגנון פטור חלקי, ליניארי, כאמור בסעיף 97(ב)(3) לפקודה.

3. פטור מתשלום מס על מימוש אופציות/RSUs - תושבים חוזרים רגילים זכאים לפטור ממס, חלקי או מלא, בגין רווח ממימוש אופציות/RSUs אשר הוענקו בחו"ל ותקופת ההבשלה, חלקה או כולה, בוצעה בחו"ל בטרם ההגעה לישראל. ייתכנו גם פתרונות לאופציות/RSUs אשר טרם הבשילו. מומלץ לפנות מראש בבקשה לרשות המיסים סמוך למועד ההגעה לישראל.  

4. פטור מתשלום מס על תמלוגים - תושבים חוזרים רגילים זכאים לפטור ממס למשך 5 שנים על הכנסות מתמלוגים, החל מהשנה הראשונה שבה התחילו לקבל את ההכנסה ובכפוף לשיעור ההכנסות של המוסד האקדמי/ בית חולים ממתן זכות שימוש במוצר לתושבי חוץ, שהינו נכס מוחשי או ידע, אשר נבעו ממחקר ופיתוח בהתאם לתוכנית המאושרת על ידי המדען הראשי. זאת בכפוף לתנאים הבאים: היחיד הגיע לישראל בין השנים 2015-2011, הוא הוזמן לעבוד בהיותו תושב חוץ והתקשר בהסכם בתוך שנתיים מתום שנת המס שבה הגיע לישראל.

5. הטבות במיסוי על ריבית מפיקדון מט"ח - תושבים חוזרים רגילים זכאים לפטור ממס על הכנסות מריבית הנובעת מפיקדון במטבע חוץ בבנק בישראל, למשך 5 שנים מיום החזרה לישראל ובלבד שמקור הכספים שהופקדו בפיקדון הוא מסכומי כסף שנוצרו בתקופת שהותם מחוץ לישראל. קבלת הפטורים מותנית בעמידה במספר תנאי סף, כגון הפקדת הכסף לפיקדון תוך 90 ימים מיום העברתו לישראל והודעה על כך לבנק באמצעות טופס ייעודי.

6. נקודות זיכוי - סעיף 35 לפקודה מעניק נקודות זיכוי לעולה חדש לצורך חישוב מס ההכנסה שחל עליו. במסגרת תיקון 181 של הפקודה משנת 2011, נקבע שנקודות הזיכוי הללו יחולו גם על תושבים חוזרים רגילים וזאת החל מיום 1.1.2011. על פי סעיף זה, תושב חוזר הוגדר כמי ששב והיה לתושב ישראל מ- 16.5.2010 ועד ל- 30.9.2012 וזאת לאחר שהיה תושב חוץ במשך לפחות 6 שנים רצופות לפחות. אסמכתא לכך היא תעודת תושב חוזר מאת המשרד לקליטת העלייה, שבה נאמר שהעובד שהה מחוץ לישראל שש שנים לפחות. מטבע הדברים, גם תושב חוזר ותיק שעונה על ההגדרה הזו, יכול גם לקבל את נקודות הזיכוי הללו.

קרא עוד על: חישוב מס הכנסה נפרד.

נקודות הזיכוי הניתנות לעולים חדשים ותושבים חוזרים הינן:

  • בשנה וחצי הראשונות להגעה ארצה - 3 נקודות זיכוי.
  • בשנה לאחר מכן - 2 נקודות זיכוי.
  • בשנה השלישית - נקודת זיכוי אחת.

לקבלת ייעוץ משפטי אישי בנושא ליחצו כאן!


תאריך: 30/05/2018 14:05
 
close