גילוי מרצון לרשויות המס באופן אנונימי ובאמצעות עורך דין מומחה

חייגו לייעוץ אישי: 050-808-6488 הייעוץ ניתן על ידי מומחה בענייני מיסוי
 דיני מיסים ועבירות מס – עורך דין לשירותך
חוות דעת מקצועית בענייני מיסוי:
שם מלא
מספר טלפון
פניה למומחה במיסים >>

הליך גילוי מרצון - כל מה שחשוב לדעת לפני!


דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (5) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 5 reviews

Hebrew

הליך גילוי מרצון הנו הליך שיזמה רשות המסים בארץ במטרה לעודד נישומים, יחידים ותאגידים, שביצעו עבירות מיסים, לדווח עליהן ולשלם את המס הנדרש וזאת בתמורה להתחייבות רשות המיסים ופרקליטות המדינה שלא לנקוט הליכים פליליים כנגד הנישומים שיעמדו בתנאי ההליך וישלמו את מלוא המס הנגזר ממנו.

הליך הגילוי מרצון הינו חלק מהמאבק שמנהלת רשות המיסים לצמצום ההון השחור אשר לא דווח על ידי ישראלים בארץ ובחו"ל.

עקרונית, אזרחי המדינה נדרשים על פי החוק לדווח לרשות המיסים על כל הכנסותיהם בצורה מדויקת ומלאה. במידה והם אינם עושים כך, הם חשופים להליכים פליליים הכוללים חקירות, הגשת כתב אישום, ניהול משפט, הרשעה ואף קבלת עונשי מאסר בפועל.

כדי להימנע ממצבים לא נעימים אלו, הליך הגילוי מרצון מעניק הזדמנות ייחודית לעברייני מס שלא מסרו דיווח מסודר על הכנסותיהם ולא שילמו מס עבורם, לתקן את הדיווחים ולשלם את מיסים כראוי, וזאת כנגד ההבטחה שלא יופעלו כנגדם הליכים פליליים בגין עבירות המס שעליהן דיווחו במסגרת הליך הגילוי מרצון.

הליך הגילוי מרצון נערך במסגרת הוראות שעה שמתפרסמות על ידי רשות המיסים, ומוארכות על ידה מעת לעת. הארכת הליך זה נובעת מהצלחתו, ולאור העובדה שהוא הביא לחשיפת הון לא מדווח בסך של יותר מ-10.3 מיליארד ש"ח.

במסגרת ההליך ניתן לדווח על עבירות מס שונות שבוצעו בארץ או בחו"ל, כגון התחמקות ממס, העלמת הכנסות, ניהול ספרים כוזבים, אי דיווח על חשבונות בנק של ישראלים בחו"ל וכדומה, אולם עבירות בסיסיות כגון אי הגשת דו"חות וניכויים לא יידונו במסגרת הליך זה.

רשות המיסים האריכה באופן רשמי את האפשרות לפנות להליך הגילוי מרצון עד ליום 31.12.2016, אז נקבע כי הנוהל יכלול גם דיווח על עבירות הלבנת הון שמקורן בעבירות מס.

למרות שהתאריך האמור חלף מזמן, עדיין קיימת אפשרות מעשית לנישומים לפנות להליך גילוי מרצון. נדגיש כבר כעת כי מוטב וראוי לפנות להתייעצות עם עורך דין המתמחה בעבירות מס הכנסה בטרם קבלת החלטות כלשהן, ובכל מקרה - לפני הפניה אל רשויות המס לצורך בקשה להתחלת הליך גילוי מרצון כאמור.

איך עובד נוהל גילוי מרצון?

הוראות השעה של רשות המיסים מתפרסמות במסגרת נוהל הגילוי מרצון.

נוהל זה כולל שני מסלולי דיווח שונים:

מסלול הגשת בקשות אנונימיות - במסגרת מסלול זה ניתן להגיש בשלב הראשוני בקשות ללא ציון פרטי הנישום, וזאת על מנת לברר את חבות המס הנובעת מהבקשה. עם בירור חבות המס הצפויה יידרש הפונה לציין את שמו של הנישום ופרטיו המלאים.

הבקשה האנונימית תוגש לסמנכ"ל בכיר לחקירות ומודיעין של רשות המיסים בלבד ורק הוא יהיה מוסמך לאשר אותה ולהפנות אותה לגורם האזרחי הרלבנטי קרי, פקיד השומה, ממונה תחנת מע"מ, מנהל מיסוי מקרקעין, גובה מכס וכדומה, על מנת לברר את חבות המס הנובעת ממנה.

כעבור 90 ימים מיום מסירת הבקשה לגורם האזרחי הרלבנטי, על הפונה להציג בפניו את פרטיו האישיים בצורה מסודרת ומלאה ובמידה והוא לא ייעשה כן תידחה הבקשה.

מסלול מקוצר להגשת בקשות גלויות - במסגרת מסלול זה ניתן להגיש בקשה גלויה, לא אנונימית, במידה וסך ההון שנכלל בה אינו עולה על 2 מיליון ש"ח וההכנסה החייבת הנובעת ממנו אינה עולה על חצי מיליון ש"ח.

יש לצרף לבקשה את דו"חות המס המתקנים הרלוונטיים.

גם בקשה זו תוגש לסמנכ"ל בכיר לחקירות ומודיעין של רשות המיסים בלבד ורק הוא יהיה מוסמך לאשר אותה ולהפנות אותה לגורם האזרחי הרלבנטי קרי, פקיד השומה, ממונה תחנת מע"מ, מנהל מיסוי מקרקעין, גובה מכס וכדומה.

הגורם האזרחי יוציא לפונה שובר תשלום, אותו עליו לשלם תוך 15 יום מקבלתו.

מי יכול להגיש בקשה לגילוי מרצון?

הזכאות להגשת הבקשה במסגרת הליך הגילוי מרצון מותנית, בין היתר, בקיומם של התנאים המצטברים הבאים:

 • הבקשה צריכה להיות מוגשת בתום לב, ובאופן כן ומלא. דיווח מלא צריך לכלול את כל הפרטים הבאים: שנות המס הרלוונטיות, מקור ההכנסה בשילוב מסמכים / או הוכחות מסודרות ורישמיות שיכולות לאמת את הטענות, פירוט מדוייק של היקף הסכום שהושמט ולא דווח, אומדן עבור תשלומי המס, וכמו כן כל מסמך רלוונטי שיכול לתמוך בבקשה.
   
 • הבקשה צריכה להיות מוגשת שלא בזמן או בעקבות חקירה שמתנהלת על ידי רשות המיסים או המשטרה או כל רשות שלטונית אחרת לגבי הנישום או בן זוגו או עסקים שבשליטתו.
   
 • הבקשה איננה כוללת מידע שכבר נמצא בידי רשות המיסים או רשות שלטונית אחרת, או מידע שפורסם כבר באמצעי התקשורת, או מידע שנכלל בכתבי טענות במסגרת הליך אזרחי או הליך פלילי המתנהל בארץ או בחו"ל.
   
 • ניתן לפנות במסגרת הליך הגילוי מרצון רק פעם אחת בלבד. בקשה נוספת תתקבל רק בנסיבות מיוחדות, כגון מחלה קשה של המבקש, גיל מתקדם וכדומה.
   
 • ניתן לדווח במסגרת הליך הגילוי מרצון רק על הכנסות שמקורן בפעילות חוקית.
   
 • לא ניתן לדווח במסגרת הליך הגילוי מרצון על עבירות מנהליות בהתאם לחוק העבירות המנהליות, תשמ"ו-1985.
   
 • הנוהל לא יחול כאשר הוא איננו מניב תשלום מס משמעותי בפועל לגבי שנות המס הרלבנטיות לבקשה, למעט כאשר מדובר בכספי ירושה שהעבירה היחידה של מגיש הבקשה לגביהם היא אי דיווח החל משנת 2003 או במקרים דומים לאלה.

לחצו כאן לקבלת ייעוץ משפטי פרטני בענייני מיסוי!


תאריך: 16/01/2018 12:23
 
close