ישראלי עם אזרחות אמריקאית? עליך לחתום על ויתור סודיות בנקאית!

חייגו לייעוץ אישי: 050-808-6488 הייעוץ ניתן על ידי מומחה בענייני מיסוי
 דיני מיסים ועבירות מס – עורך דין לשירותך
חוות דעת מקצועית בענייני מיסוי:
שם מלא
מספר טלפון
פניה למומחה במיסים >>

ישראלים אמריקאיים יחתמו על כתב ויתור סודיות בנקאית


דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (3) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 3 reviews

Hebrew

ישראלים בעלי אזרחות אמריקאית או גרין קארד, אשר מחזיקים או מעוניינים לפתוח חשבון בנק בישראל, נדרשים כעת על ידי הבנקים הישראליים לחתום על כתב ויתור סודיות בנקאית ובכך לוותר על החיסיון הבנקאי שהבנקים נוהגים לתת ללקוחותיהם.  

דרישה זו נעשית בעקבות חוק ה-FATCA ,The Foreign Account Tax Compliance Act, אשר נחקק בארה"ב בשנת 2010 ונכנס לתוקף בשנת 2013. וכן בעקבות הסכם ה-FATCA אשר נחתם בין ממשלת ישראל לממשלת ארה"ב לצורך יישום חוק זה ואשר נערך בשנת 2014 והחל להתבצע בפועל בספטמבר 2016. זאת במסגרת המאבק הבינלאומי במעלימי המס שמוליכה ארה"ב בעולם.

הוראות חוק ה-FATCA מחייבות את הבנקים בישראל לדווח ישירות לרשות המיסים בארה"ב, IRS, אודות אזרחים אמריקאים או בעלי גרין קארד שמחזיקים אצלם חשבונות בנק ואילו הוראות הסכם ה-FATCA מחייבות את הבנקים בישראל לדווח לרשות המיסים בישראל על לקוחות אלו, על מנת שהיא שתעביר מידע זה לרשות המיסים בארה"ב.

חוק ה-FATCA מחייב כל אזרח של ארה"ב, אשר מחזיק בנכסים פיננסיים בחשבון בנק מחוץ לארה"ב, לדווח על כך לרשות המיסים של ארה"ב וזאת מדי שנה.

כדי להגביר את אכיפתו ויישומו, חייב החוק את כל הגופים הפיננסיים הזרים שמחוץ לארה"ב, לרבות אלו שבישראל, כגון בנקים, חברות ביטוח, חברות השקעות וכדומה, אשר ירצו לעבוד מול מוסדות או גופים פרטיים בארה"ב, לדווח ישירות לרשות המיסים של ארה"ב, IRS, על חשבונות בנק המוחזקים אצלם על ידי לקוחות שהינם אזרחי ארה"ב או בעלי גרין קארד, קרי, רישיון לתושבות קבע בארה"ב.

בנוסף, יהיה על הבנקים להחתים את הלקוחות הללו על טפסים החושפים את קשריהם לארה"ב ולהצהיר על הכספים המוחזקים על ידם מחוץ לארה"ב. אין חולק שהעברת המידע לארה"ב על לקוחות אלו מהווה פגיעה חמורה בחובת הסודיות והנאמנות שחלה על הבנקים בישראל כלפי לקוחותיהם ועל כן, כדי לאפשר זאת, יהיה על הבנקים להחתים את אותם לקוחות גם על כתב ויתור סודיות בנקאית.

קריאה נוספת: חשבונות בנק בחו"ל.

הסנקציה על בנק שלא ייעשה כן הינה ניכוי מס במקור של 30% מההכנסות של אותו הבנק בארה"ב ולרבות ממכירת נכסים, מניות ואג"ח בארה"ב. כלומר, כדי ליישם את חוק ה-FATCA, לא היססה ארה"ב לנצל את מעמדה ככלכלה החזקה בעולם, כדי לפגוע בחיסיון הבנקאי של לקוחות המוסדות הפיננסים בכל העולם באמצעות האיום בהטלת סנקציה כלכלית על מוסדות כאלו שלא ישתפו עמה פעולה בהתאם לחוק.

כדי ליישם את חוק ה-FATCA, נוהגת ארה"ב לחתום עם מדינות זרות על הסכמים ליישום החוק. בהתאם לכך נחתם גם הסכם ה-FATCA בין ארה"ב לישראל. במסגרת הסכם זה נקבע כי רשות המיסים בכל מדינה, ישראל וארה"ב, תדווח לרשות המיסים במדינה האחרת אודות אזרחי המדינה האחרת המחזיקים חשבונות בנק באותה מדינה.

כלומר, רשות המיסים הישראלית תעביר לרשות המיסים האמריקאית מידע אודות אזרחי ארה"ב או בעלי גרין קארד שמחזיקים בחשבונות בנק בישראל ואילו רשות המיסים האמריקאית תעביר בהמשך לרשות המיסים הישראלית מידע על חשבונות בנק של ישראלים בארה"ב, דבר שעשוי להביא לחשיפת מעלימי מס ישראליים שלא דיווחו על חשבונות אלו לרשות המס בישראל ולנקיטת הליכים כנגדם.

רשות המיסים בכל מדינה תקבל את המידע האמור מן המוסדות הפיננסיים שבאותה מדינה, לשם העברת המידע לרשות המיסים של המדינה האחרת. לפיכך, רשות המיסים הישראלית תקבל את המידע על לקוחות אמריקאים שמחזיקים חשבונות בנק בישראל ישירות מהבנקים הישראליים וזאת לצורך העברתו לרשות המיסים בארה"ב.

נספח 1 להסכם כולל הוראות למוסדות הפיננסים באשר לביצוע בדיקות לזיהוי החשבונות החייבים בהעברת מידע. נספח 2 להסכם כולל את רשימת הגופים והחשבונות הפטורים מדיווח, כגון גופים שמנהלים את החיסכון הפנסיוני בישראל, אשר לא יהיו חייבים בדיווח על חשבונות החיסכון הפנסיוני שהם מנהלים וכן גופים פיננסיים המהווים סיכון נמוך לשימוש למטרות של העלמת מס, כמו למשל קרנות השתלמות לשכירים, קופות גמל למטרות מיוחדות, כמו למחלה או חופשה, או נאמנים על תכניות אופציות לעובדים לפי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה.

בהתאם להסכם זה, מחויבים הבנקים בישראל לבצע בדיקות לזיהוי החשבונות החייבים בהעברת מידע, בין אם מדובר בחשבון פרטי ובין אם מדובר בחשבון עסקי. לפיכך, כאשר הבנק הישראלי מזהה לקוח כאזרח אמריקאי או בעל פוטנציאל להיחשב ככזה לפי מספר אינדיקציות שונות, כגון כתובת למשלוח דואר בארה"ב, מספר טלפון בארה"ב ועוד, יהיה עליו לפנות לאותו לקוח ולתשאל אותו לגבי מעמדו כאמריקאי.

במידה והלקוח מאשר זאת, יהיה על הבנק להחתים אותו על טופס W9, הכולל, בין היתר, פרטים אישיים, מספר הביטוח לאומי שלו בארצות הברית וכן ויתור על סודיות בנקאית.

במידה שהלקוח אינו מוכן לחתום על הטופס, הוא יהיה חייב להוכיח שאינו אזרח אמריקאי באמצעות הצהרות ומסמכים רשמיים מסוימים, או שהבנק ינכה 30% מכל תקבול שיקבל ממקור או נכס אמריקאי. במידה ומדובר במי שמעוניין לפתוח חשבון בנק חדש, לא ניתן יהיה לפתוח לו את החשבון ללא הצהרות ומסמכים אלו.

ייעוץ מקצועי בענייני המיסוי שלך!


תאריך: 07/03/2018 18:41
 
close